Haliganda - program

24.2.2010 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Po jarnych prazdninach sa opät hlasi Haliganda s nasledujucim programom...

Po jarných prázdninách sa opäť hlási Haliganda s nasledujúcim programom:

Pre najmenšie deti do 3 rokov:

 • cvičenia na fitloptách - pondelok 22.2 - začiatok nového kurzu (o 9.00 pre deti od 10 do 18 mesiacov, o 10.00 deti do 10 mesiacov, o 11.00 deti od 18 mesiacov

 

Pre školákov a škôlkarov

 • Ako vznikla hudba - hudobný workshop pre deti - pondelok 22.2. o 17.00
 • Stretnutie s povolaniami - tentoraz povolanie lekár a zdravotná sestra - streda 24.2. o 14.35 na SZS Dneperská

 

Pre dospelých

 • Zavádzanie prvých príkrmov - prednáška s odborníčkou na zdravú výživu Alicou Telepčákovou - štvrtok 25.2. - o 16.30
 • Odmietanie potravy u detí - rodičovská beseda - štvrtok 25.2. o 17.00
 • Učíme deti samostatnosti? - rodičovská beseda - piatok 26.2. o 18.30
 • Divadlo matiek - divadelný workshop - piatok 26.2. o 19.00

 

Pre celú rodinu

 • Čítanie v piesku na temu Košický zlatý poklad - tentoraz s historickou Katarínou Zozulákovou, nebude chýbať ani sprievodná tvorivá dielňa pre deti - piatok 26.2. o 16.30

 

 Do pozornosti dávame aprílový výtvarný workshop - maľba na hodváb. Pre nákladnejšie materiálne zabezpečenie workshopu, aj pre časovú náročnosť bude nutné nahlásiť sa na workshop dopredu. 

* * *

Haliganda bude v rámci májového celomestského podujatia "Míľa pre mamu" už tretí raz oceňovať

košické mamy za ich výnimočné materstvo.

Poznáte takú mamu, ktorá by si ocenenie zaslúžila?

Kritériá, ktoré budú zohľadnené pri výbere:

 • Ťažký životný osud
 • Výchova, starostlivosť, pracovne nasadenie napriek zdravotným ťažkostiam
 • Starostlivosť o postihnuté deti
 • Starostlivosť o adoptované deti, o deti v pestúnskej starostlivosti, o cudzie deti
 • Kvalita výchovy - napr. vzdelanie detí, ich výnimočné úspechy, podpora ich talentu
 • Spoločenská angažovanosť ženy - v rôznych kluboch, spolkoch, združeniach, charitatívna práca, atď.
 • Počet detí (nie je najdôležitejšie)

 

Uvedomujeme si, ako zavádzajúco môžu vyznievať tieto kritéria pri hodnotení kvality materstva. Berte ich preto iba ako odporúčania a sami formulujte, prečo navrhujete práve túto ženu (ženy).

 

Pre efektivitu Vášho nominovania aj pre efektívne vyhodnocovanie komisie uveďte do nominácií:

• Meno, priezvisko matky
• Aktuálna adresa matky, telefónne číslo
• Dôvod, prečo by mala byť ocenená (príp. stručný životopis)
• Kontakt na navrhovateľa nominovanej matky

Bližšie informácie nájdete na www.haliganda.sk