FYZICKY AKTÍVNE DETI DOSAHUJÚ LEPŠIE VÝSLEDKY V ŠKOLE

Redakcia | 23. Dec 2014
FYZICKY AKTÍVNE DETI DOSAHUJÚ LEPŠIE VÝSLEDKY V ŠKOLE

Pravidelná fyzická aktivita ako aj aktívne športovanie majú priamy vplyv na fyzické zdravie dieťaťa, pričom pravidelná účasť na fyzických aktivitách v detstve je spojená so zníženým percentom výskytu kardiovaskulárnych a iných zdravotných problémov v mladosti a dospelosti.

Pravidelná fyzická aktivita ako aj aktívne športovanie majú priamy vplyv na fyzické zdravie dieťaťa, pričom pravidelná účasť na fyzických aktivitách v detstve je spojená so zníženým percentom výskytu kardiovaskulárnych a iných zdravotných problémov v mladosti a dospelosti.

Mnohé štúdie rovnako dokazujú, že fyzická aktivita má blahodarne účinky na duševné zdravie, vrátane znížených výkyvov nálad. Okrem toho lekári z rôznych špičkových svetových univerzít dokázali, že pravidelná fyzická aktivita je spojená so zlepšenou funkciou mozgu, a tým pozitívne ovplyvňuje študijné výsledky.

Naše deti trávia čoraz viac času za počítačom a pred televízorom, to je známe. Šport dnes je často kompenzáciou sedavého spôsobu života. Podľa viacerých výskumov o stave výživy a stravovacích návykoch u detí rastie obezita, poruchy stravovania, a s tým spojený nezdravý životný štýl. U nás má nadváhu asi 13 percent chlapcov a 12 percent dievčat. Až v 96% prípadov je obezita u detí zapríčinená nesprávnymi stravovacími návykmi a nedostatkom pohybu v kombinácii s genetickými faktormi. Väčšinu zlých návykov si deti prenášajú aj do dospelosti.

Ako motivovať deti k zdravému životnému štýlu

Hlavnú zodpovednosť za zdravotný stav detí nesú rodičia. Mali by ich motivovať k zdravému životnému štýlu a pomôcť im dosiahnuť a udržiavať primeranú hmotnosť až do dospelosti. Najlepšou radou v tomto prípade je ísť im príkladom. Aj keby mal len jeden člen rodiny problém s hmotnosťou, mali by mu všetci v jeho najbližšom okolí pomôcť  a aktívne sa zapájať do celého procesu. Dokázalo sa, že pri zapojení rodičov do procesu je znižovanie detskej nadváhy efektívnejšie, ako keď sa to ponechá len na samotné deti či učiteľov. Alarmujúce je, že množstvo fyzickej aktivity klesá aj v klasickej školskej výchove, na základných i stredných školách. Takisto zvyšujúci sa tlak na zlepšenie akademických výsledkov u detí často vedie k extra času strávenému nad učebnicami na úkor športu.

Od septembra sa už aj vaše deti môžu stať súčasťou účinného a špeciálneho pohybového programu BigHugGym, ktorý je realizovaný v bratislavskom športovom centre Aircraft SportHouse. BigHugGym je edukatívny gymnastický program pohybovej prípravy pre deti a celé rodiny. Hravé aktivity a novodobý prístup pomáhajú deťom získať zdravé sebavedomie, nezávislosť, ktoré budú pridanou hodnotou pri nástupe do školy ako aj do života.

Pohybom ku zdraviu a zvýšenej schopnosti sústrediť sa

Pravidelná fyzická aktivita je spojená s okamžitým aj dlhodobým prínosom pre zdravie detí a to najmä v týchto oblastiach:

  • psychická pohoda dieťaťa,
  • lepšia kontrola telesnej hmotnosti a menšia pravdepodobnosť vzniku nadváhy,
  • zlepšená srdcovo-cievna činnosť, zlepšená činnosť dýchacieho systému,
  • ideálny krvný tlak,
  • zdravý životný štýl dieťaťa,
  • posilnená imunita,
  • spokojnosť a dobrý duševný vývoj,
  • zvýšená sústredenosť v škole a lepšie študijné výsledky.

S vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v ranom detstve alebo útlom veku a využiť pritom prirodzenú potrebu fyzickej aktivity detí.

Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať" na neskoršie použitie. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych.

Cvičenie a študijné výsledky

Podporiť deti, aby sa podieľali na aktívnej stránke svojho života či už pred, alebo po škole, je vynikajúci spôsob, ako zvýšiť ich sústredenie a dokonca aj študijné výsledky.

Poznáte ten pocit, keď sa vaša myseľ cíti preplnená informáciami, alebo máte v polovici dňa pocit únavy? Krátke, intenzívne cvičenie vám pomôže obnoviť schopnosť opäť sa sústrediť. To isté platí pre deti.

BigHugGym vytvára v prvom rade vynikajúci a vysoko hodnotený základ do každého športu každého dieťaťa. Okrem toho sa BigHugGym snaží pomôcť deťom rozvíjať aj ich vlastný, zdravý životný štýl, a prispievať k rozvoju ich tela a mysle.

Odborníci odporúčajú našim deťom fyzické aktivity:

Fyzická aktivita                                Odporúčané časové trvanie       Ako často týždenne

Mierna fyzická aktivita                     60 minút                                   Minimálne 3 krát týždenne

Intenzívna fyzická aktivita               30 minút                                   Minimálne 2 krát týždenne

Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti. Je veľmi dôležité v deťoch pestovať pozitívny vzťah k fyzickej aktivite od útleho detstva a ak je to možné zapojiť do toho celú rodinu.

Pohyb detí v predškolskom veku (2-6 rokov)

V predškolskom veku trávia deti veľké množstvo času pohybom a športovaním. Kvalita pohybu sa zvyšuje, dieťa sa učí aj zložitejšie pohyby. Práve v tomto období by dieťa malo získať veľmi dobré základy pre veľkú paletu možných športov.

Čo platí pre pohybové aktivity u detí (2-6 rokov)

Rýchle striedanie rôznych pohybových aktivít.

Deti uprednostňujú dynamické pohyby pred statickými prácami.

Deti sú súťaživé, preto je ľahké ich správne motivovať.

Dospelí by mali mať zásadný vplyv na pohybový rozvoj a výchovu dieťaťa.

Pohyb školákov vo veku (6-10 rokov)

Školský vek je pre svoju dĺžku a rýchlosť vývoja dieťaťa veľmi pestrý. Pokračuje vysoká potreba pohybu, dieťa potrebuje venovať pohybu rovnaký čas aký strávi v škole. Pohyb sa má skladať hlavne z hier, ktoré sa viac zameriavajú na rozvoj koordinácie pohybov a spoluprácu v kolektíve.

Pohyb školákov vo veku (10-14 rokov)

Začína sa prejavovať predpubertálne obdobie s veľmi vysokou potrebou pohybu. Mení sa tvar tela, zloženie tela, zvyšuje sa svalová hmota. Z tohto hľadiska sa pohybové aktivity hodnotia ako nadmieru dôležité. Je potrebné stále podporovať pohybovú aktivitu, ale zároveň je veľmi dôležité sledovať svalový vývoj a správne držanie tela a podporovať rovnováhu v rozvoji postavy. V tomto období by deti mali pravidelne navštevovať športové krúžky, kde nájdu podobných, športovo zameraných kamarátov.

Stať sa členom BigHugGym znamená veľa nie len pre Vaše deti, ale aj pre Vás - rodičov.

BigHugGym žije a vidí svet očami detí, pričom inštruktori sa snažia spolupracovať a komunikovať s rodičmi a získavať tak od nich podnety potrebné na bližšie spoznanie každého dieťaťa.

Nakoniec pre všetky deti je dôležité začať pravidelný režim zdravého cvičenia čo najskôr.  Pomôže im k lepším výkonom nielen v škole, ale budú sa cítiť celkovo lepšie “vo svojej koži” čo prispeje k výbornej nálade a zdravému sebavedomiu v akomkoľvek prostredí.

Zdroj: http://www.sparkpe.org/, http://fitness.mercola.com/, www.bighuggym.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: