Dôvera podporí ľudí so zdravotným problémom

Dôvera podporí ľudí so zdravotným problémom
1.4.2016 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Radka je bojovníčkou za zdravie. Viac na www.bojovnicizazdravie.sk.

Zdravotná poisťovňa Dôvera spustí 2. apríla grantový program Bojovníci za zdravie. Udelené granty poslúžia na nákup zdravotnej pomôcky, lieku, rehabilitácie, zákroku alebo ošetrenia, prípadne rekonvalescencie, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Projekt Bojovníci za zdravie nadväzuje na úspešný Grantový program Dôvera, ktorý vznikol v roku 2012 a pomohol viac ako 150 žiadateľom na ceste za lepším zdravím. Cieľom projektu je pomôcť pacientom zlepšiť zdravotný stav alebo vyriešiť ich zdravotný problém prostredníctvom zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená z verejného zdravotného poistenia. Vybraným žiadateľom Dôvera poskytne finančný príspevok.

Systém zdravotníctva je na Slovensku solidárny, nepokrýva však všetky náklady pacientov na liečbu. Je mnoho liekov či zdravotných pomôcok, za ktoré si pacienti doplácajú, niekedy aj plnú sumu. Zdravotné poistenie napríklad nezahŕňa rehabilitácie pre hendikepovaných. Niektoré zákroky, operácie či ošetrenia si poistenci hradia z vlastných zdrojov.

„Niekedy prevencia nestačí. Je potrebná dlhodobá alebo opakovaná zdravotná starostlivosť. Inokedy zas zdravotná pomôcka či liek nie sú hradené z verejného zdravotné poistenia. Zdravotnícky a sociálny systém nemôžu pokrývať všetky náklady na zdravotnú starostlivosť. Mysleli sme na takéto situácie a pacientom, ktorí sa v nich ocitnú, chceme podať pomocnú ruku,“ vysvetlil dôvody spustenia nového projektu Martin Kultan, generálny riaditeľ.

Požiadať o grant môžu od 2. apríla všetci poistenci Dôvery bez obmedzenia veku, pričom za deti do 18 rokov podáva žiadosť ich zákonný zástupca. Výška žiadaného finančného príspevku je neobmedzená, avšak jej opodstatnenie posúdi lekár alebo odborník z oblasti farmácie. Žiadatelia sa do grantového programu zapoja vypísaním elektronickej žiadosti, ktorú nájdu na stránke www.bojovnicizazdravie.sk.

Termín prihlasovania žiadostí:  2.4. – 4.5. 2016
Oblasti, v ktorých je možné uchádzať sa o grant:  lieky a zdravotnícke pomôcky, ktoré si pacient hradí sám alebo na ktoré dopláca, zdravotná starostlivosť v zahraničí, rehabilitácia/rekonvalescencia pre hendikepovaných alebo po úrazoch, operácie a pooperačná liečba, zákroky, ktoré vedú k zlepšeniu zdravia, zdravotná starostlivosť pre chronických pacientov a iné. Administrátorom  grantového programu je Nadácia pre deti Slovenska.

Viac informácií o grantovom programe sa dozviete na webovej stránke www.bojovnicizazdravie.sk.