DOBRÝ ANJEL dnes štartuje Anjelskú dražbu

Redakcia | 9. jún 2008

Vydražte si aj vy predmety vyrobené tými, ktorým pomohol DOBRÝ ANJEL.

Staňte sa Dobrým anjelom v Anjelskej dražbe

„Posielam Vám obrázky, ktoré som vyšívala počas choroby, keď som chodila na ožiare. To ma udržiavalo pri sile,“ napísala pani Irena z Novej Sedlice k desiatkam výšiviek, ktoré poslala do Systému DOBRÝ ANJEL.

Pani Irena má 3 deti a rakovina jej rodinu dostala do finančnej tiesne. Vlastnoručne vyrobenými darčekmi sa chcela poďakovať darcom, Dobrým anjelom, za ich pravidelné finančné príspevky.

Rodinám s deťmi, kde je mama, otec alebo dieťa choré na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, teraz môže pomôcť každý, kto si vydraží ich krásne kresby, výšivky a iné drobnosti.

Vydražte si darček a staňte sa Dobrým anjelom

Dnešným dňom sa v spolupráci s www.aukro.sk začína dvojtýždňová Anjelská dražba darčekov od rodín chorých. Pri každom z dražených predmetov je napísaný aj krátky životný príbeh rodiny, ktorá darček vlastnoručne vyrobila.

Výťažok z dražby je vždy do posledného haliera rozdelený rodinám chorých.
Každý, kto si vydraží darček, krátko po dražbe dostane Anjelské osobné číslo a heslo.
Cez ne si bude môcť na svojom Osobnom účte Dobrého anjela pozrieť, komu Systém DOBRÝ ANJEL už v nasledujúci mesiac pošle sumu, za ktorú si vydražil svoj anjelský darček.

Dobrí anjeli pomáhajú pravidelne každý mesiac.
Preto ak si po aukcii víťaz dražby ešte zriadi trvalý príkaz na ľubovoľnú čiastku vyššiu ako 50 Sk a ako variabilný symbol uvedie svoje Anjelské osobné číslo, naďalej bude pomáhať rodinám s deťmi vo finančnej tiesni ako Dobrý anjel.

 

Systém DOBRÝ ANJEL pravidelne každý mesiac pomáha rodinám s deťmi vo finančnej tiesni, kde je dieťa, mama alebo otec chorý na rakovinu alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu, napríklad detskú mozgovú obrnu, cystickú fibrózu či chronické zlyhanie obličiek. Začiatkom júna je na Slovensku už 35 000 darcov, Dobrých anjelov, ktorí pravidelne každý mesiac posielajú finančné príspevky viac ako 1 300 rodinám vo finančnej tiesni.

Rodiny príjemcov pomoci vyberá 510 onkológov, detských lekárov, zdravotných a sociálnych sestier z celého Slovenska.

Čísla pomoci sú denne aktualizované na www.dobryanjel.sk. Všetky prevádzkové náklady na chod neziskovej organizácie DOBRÝ ANJEL sú hradené zo súkromných peňazí zakladateľov.

 

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: