Dni nohavičiek

Redakcia | 22. May 2012

Hovorme o tom, o čom sa hanbíme hovoriť!

Spodná bielizeň niekedy ukrýva nemilé tajomstvá. Od 25. do 27. mája bude v Bratislave v Shopping park Avion, v Košiciach v nákupnom centre Optima a v Banskej Bystrici v Europa Shopping Center počas víkendu od 25. do 27. mája prebiehať akcia Dni nohavičiek. Jej cieľom je upozorniť na rozšírenú, ale zamlčiavanú problematiku samovoľného úniku moču, inkontinencie. Je to problém, ktorý musia riešiť špecialisti – lekári urológovia a gynekológovia. Akcia sa koná pod záštitou Slovenskej urologickej spoločnosti a jej hlavným partnerom a organizátorom je spoločnosť HARTMANN – RICO.

Presné štatistické čísla nejestvujú. Aj preto, že mnohé pacientky a pacienti sa so svojou poruchou hanbia ísť k lekárovi či zamlčiavajú svoj stav aj pred sebou. Inkontinencia nie je len funkčnou poruchou, ale neraz aj psychickou traumou. Odborná verejnosť vníma ako jeden z najzávažnejších problémov samovoľného úniku moču fakt, že ho pacienti zatajujú, nechcú o ňom hovoriť alebo ho riešia často svojpomocne a s využitím nevhodných pomôcok. Pritom najúčinnejším východiskom je návšteva lekára, ktorý vie nájsť príčiny a odporučiť taký postup, ktorý prinesie skvalitnenie života pacientovi. Bez odbornej pomoci je riešenie problému inkontinencie nemožné, stav sa nezlepší, ba naopak. Pacienti, často v snahe vyhnúť sa nepríjemnostiam, strácajú sociálne kontakty, prestávajú chodiť von, vyhýbajú sa spoločnosti, len aby neodhalili svoje problémy.

Osvetová akcia Dni nohavičiek vznikla s cieľom upozorniť verejnosť na fakt, že inkontinencia nie je zriedkavá, ale veľmi bežná porucha, ktorá však môže mať aj veľmi závažné príčiny. Navyše, o inkontinencii nemožno mlčať a zakrývať si pred ňou oči. Ani klamať samým sebe, pretože v prvých štádiách je poruchou, s ktorou sa dá efektívne pracovať.

Slovenská urologická spoločnosť v spolupráci s hlavným partnerom a organizátorom

HARTMANN – RICO vytvorili práve preto koncept osvetovej akcie Dni nohavičiek, ktorej cieľom je hovoriť o utajovanom probléme. Počas akcie budú môcť návštevníci nákupných centier v Bratislave (Avion), v Košiciach (Optima) a v Banskej Bystrici (Europa) získať informácie od špecialistov, ktorí sa problematike inkontinencie moču venujú dlhodobo. V každom z troch nákupných centier bude informačný stánok, kde odborníci poradia so základnými otázkami týkajúcimi sa problému samovoľného úniku moču. Zároveň sa záujemcovia budú môcť priamo aj zaregistrovať na webové stránky www.moliklub.sk, kde sa nachádza veľké množstvo informácií o problematike, návody na cvičenia a zmenu životného štýlu, ktorá môže viesť k utlmeniu príznakov. Poradiť sa môžu ľudia s problémami či ich príbuzní anonymne a nezáväzne. Na stránkach www.moliklub.sk môžu záujemcovia požiadať aj o vzorky inkontinenčných pomôcok zadarmo.

Bonusom akcie upozorňujúcej na inkontinenciu je aj fakt, že sa do nej zapojilo aj niekoľko vybraných predajní s nohavičkami, ktoré sa rozhodli podporiť dobrú myšlienku aj prakticky. Od piatka do nedele si tak v nákupných centrách Avion v Bratislave, Europa v Banskej Bystrici a Optima v Košiciach môžete zakúpiť vo vybraných obchodoch nohavičky s výhodnými zľavami.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: