Diabetická nefropatia nebolí, o to viac ničí obličky

MAMA a ja | 29. Sep 2016
Diabetická nefropatia nebolí, o to viac ničí obličky

Diabetická nefropatia je chronické ochorenie obličiek spôsobené cukrovkou a postihuje 15 až 40 % diabetikov. Toto ochorenie nevzniká náhle, ale postupne až po rokoch. dôležitý je fakt, že môže viesť k úpnemu zlyhaniu obličiek, kedy je nutná dializačná alebo trnaspalntačná liečba.

Príčiny vzniku 

Zdravé obličky zabezpečujú stálosť vnútorného prostredia v ľudskom tele tak, že vylučujú močom nepotrebné a škodlivé splodiny, udržujú rovnováhu medzi príjmom a stratou vody a dôležitých minerálov. Glomerulus je súčasťou nefrónu (základná stavebná a funkčná jednotka obličky). Membránou glomerulu sa filtruje krv a následne vzniká moč. Na tento proces je potrebných niekoľko predpokladov. Jedným z nich je i hrúbka tejto membrány. Tá však vplyvom dlhodobej glykémie narastá. vysoký obsah cukru v krvi má za násedok nezvratné poškodenie filtračnej schopnosti obličiek. 

Príznaky diabetickej nefropatie

Toto ochorenie má 4 fázy. Prvá fáza je bez vonkajších príznakov, len sa zväčšujú obličky. V druhej fáze už dochádza k drobným únikom proteínov z tela močom, teda k mikroalbuminúrii. V tejto fáze už začína dochádzať k zánikom niektorých glomerulov, a tým k zníženiu filtračné funkcie obličiek. Začínajúcu diabetickú nefropatiu tak môže lekár zachytiť práve na základe strát albumínu do moču. Jednou z diagnostických pomôcok je prúžok na meranie obsahu bielkovín v moči. Diabetická nefropatia spočiatku „nebolí“, nemá žiadne viditeľné príznaky. Prvé štádiá poškodenia sa dajú odhaliť len testovaním. Často však ostávajú nediagnostikované, čo prispieva k postupnému zhoršovaniu choroby – až do chronického zlyhania obličiek.
V tretej fáze sa zvyšuje únik proteínov močom, ktorý poukazuje už na vážne poškodenie obličiek. Zvyčajne je sprevádzaný vysokým krvným tlakom. Poslednou fázou je zlyhanie obličiek.

Liečba diabetickej nefropatie

Obličky nefiltrujú správne krv, dochádza k tzv. proteinúrii, pri ktorej sa cez moč dostáva von z tela bielkovina nazývaná albumín, hlavná zložka krvnej plazmy. Niektoré iné látky, najmä sodík, sa zasa nevylučujú dostatočne a hromadia sa v tele. Diabetická nefropatia sa lieči viacerými spôsobmi, cieľom liečby je pomôcť obličkám optimalizovať vylučovanie splodín metabolizmu. Pri nedostatočnej liečbe hrozí, že pacient bude musieť podstupovať pravidelnú dialýzu.
„Ako pri mnohých iných sekundárnych prejavoch diabetu aj tu platí, že život diabetika je v prvom rade o disciplíne, dodržiavaní liečebného režimu a optimálnej kompenzácii diabetu. Dôležité je udržiavať krvný tlak pod kontrolou. Z dietetických opatrení je nesmierne dôležité znížiť príjem solí v potravinách, rovnako ako obmedziť príjem bielkovín. Pitný režim by mal smerovať k optimalizácii vylučovania tekutín,“ upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti a primár Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni.

Tip MAMA a ja 

Ak máte v rodine diabetika, upozornite ho na dôležitosť pomerne jednoduchého, ale potrebného testu na zistenie strát bielkovín (albumínu) močom. Aj tu platí, čím skôr sa problém odhalí, tým lepšia prognóza. Viac informácií k problematike nájdete na www.nefro.sk alebo www.diaslovakia.sk!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: