Čo mám robiť? Otec nemá o dieťa záujem a ja to už finančne nezvládam

Čo mám robiť? Otec nemá o dieťa záujem a ja to už finančne nezvládam
4.9.2019 v kategórii Mama, autor MK, foto: istockphoto.com

Rozišli sme sa s partnerom a máme spoločné dieťa. Neviem, či to finančne zvládnem. Aké mám možnosti?

S mojim partnerom sme boli spolu päť rokov a máme spoločného pol ročného syna. Dva mesiace pred pôrodom ma partner opustil a nezaujíma sa ani o mňa, ani o syna. Doteraz mi pomáhali rodičia, ale finančne to už ani oni nezvládajú. Na čo mám nárok? (čitateľka Simona)

Mám nárok vymáhať výživné od otca svojho dieťaťa, s ktorým nie sme partnermi? 

mediátor ViskupičNa vašu otázku odpovedá JUDr. Martin Biskupič

Je registrovaným mediátorom Ministerstva spravodlivosti. Aktívne sa venuje zmierňovaniu a riešeniu sporov mimosúdnou cestou z pozície nezávislej a nestrannej osoby.

Vo všeobecnosti si ako matka dieťaťa môžete voči bývalému partnerovi uplatňovať nárok na výživné na dieťa a zároveň príspevok na výživu a na úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. V tomto bode je vhodné obrátiť sa na advokáta, aby posúdil nároky s ohľadom na Vašu situáciu a možnosti bývalého partnera. 

Toto výživné si uplatňujete u bývalého partnera. Naproti tomu, nároky voči štátu, napríklad rodičovský príspevok, materské, prídavky na dieťa alebo dávky v hmotnej núdzi sa uplatňujú voči štátu. 

Nie je pravdou, že výživné je rodič povinný platiť až na základe rozhodnutia súdu. Povinnosť platiť výživné vyplýva zo zákona, preto ho súd môže priznať aj spätne. 

V prípade, ak ste neboli zosobášení, a teda nedisponujete rozsudkom o rozvode, súčasťou ktorého by bolo určenie výšky výživného, s bývalým partnerom sa môžete na výživnom dohodnúť. Nie je nevyhnutné disponovať súdnym rozhodnutím. Treba mať ale na pamäti, že takáto dohoda nie je vykonateľná a teda by ste sa nemohli obrátiť na súdneho exekútora. 

Najideálnejším spôsobom je dohodnúť sa s bývalým partnerom o výške výživného a takúto dohodu si dať schváliť súdom. Práve v prípadoch, kedy nie je medzi bývalými partnermi možnosť konštruktívnej debaty, ktorá by viedla k dohode, je vhodné využiť služby mediátora. Ten ako nezávislá a nestranná osoba vytvára vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie. Mediácia je vhodný nástroj na predchádzanie súdnym sporom, ale zároveň je využiteľná aj v už prebiehajúcich sporoch.

Ak to nepôjde dohodou, rozhodne súd

V prípade, ak k dohode nedôjde ani na mediácii, nezostáva Vám nič iné, ako podať návrh na súd, aby autoritatívne vec rozhodol. 

Keďže častým problémom pri uplatňovaní si svojich práv je nedostatok financií, každý kto je v hmotnej núdzi má možnosť obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktoré zabezpečí bezplatnú pomoc každému, kto to potrebuje a spĺňa podmienky. Centrum môže preplatiť tak advokáta, ako aj mediátora. 

Riešite rodinné spory, v súvislosti s rozvodom a rozchodom, úpravou styku k spoločným deťom, výživné a ďalšie? Pošlite otázku do poradne a náš odborník sa Vám bude snažiť pomôcť a usmerniť Vás pri riešení.Napíšte svoj problém, alebo otázku.Poradňa mediátora  TU:.