Citlivé rodičovstvo pomáha deťom zvládať stres!

Redakcia | 23. november 2017
Citlivé rodičovstvo pomáha deťom zvládať stres!

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, ako môže váš citlivý prístup v detstve pomôcť deťom prekonávať prekážky v ťažkom období dospievania?

Výskum zverejnený pred rokom v časopise PloS One ukázal, že emocionálne prístupný rodič s vrelým vzťahom k dieťaťu dokáže ovplyvniť spôsob, akým telo dieťaťa reaguje na stres o mnoho rokov neskôr. V štúdii sledovali výskumníci skupinu detí z chudobnejších rodín, od raného detstva až po adolescenciu.

Vo veku 4 rokov prostredníctvom podrobného dotazníka a pozorovania zisťovali, ako vyzerá domáce prostredie detí.

Citlivosť rodičov k deťom

Zamerali sa predovšetkým na aspekt rodičovského prístupu, ktorý nazvali „rodičovská prístupnosť“, vyjadrujúci emocionálnu vrelosť vo vzťahu rodičov a detí.

Všímali si veci ako „rodič je v blízkom fyzickom kontakte s dieťaťom aspoň 10-15 minút denne“, „rodič dieťa bozkáva, objíma alebo sa s ním mazná“, „rodič slovne odpovedá na otázky a požiadavky dieťaťa“, a podobne.

Ako vplýva citlivý prístup vo výchove na dieťa?

Tie isté deti potom o 11 – 14 rokov neskôr absolvovali úlohu, ktorá v nich mala vyvolať stres. Okrem toho im výskumníci pred, počas a po úlohe odobrali zo slín vzorky kortizolu, stresového hormónu.

Hodnotenie, ktoré vyjadrovalo rodičovskú prístupnosť v 4 rokoch dieťaťa, súviselo v adolescencii s tým, ako sa telo vyrovnáva so stresom.

Deti, ktorých rodičia dostali vysoké skóre, mali typickú, zdravú stresovú reakciu. Naproti tomu deti, ktorým rodičia počas detstva neprejavovali emocionálnu vrelosť, mali „otupenú“ stresovú reakciu, ktorá sa často spája s nezvládnuteľným správaním a horšími exekutívnymi schopnosťami (napríklad plánovanie, sebakontrola, potlačenie neželaného správania).

Tento efekt bol nezávislý od podmienok, ktoré majú všeobecne negatívny vplyv na stresovú reaktivitu, napríklad nízka pôrodná hmotnosť alebo vplyv nikotínu a alkoholu počas prenatálneho vývinu.

Ako dieťa pripraviť na stresové situácie

Život v súčasnosti je plný stresujúcich udalostí. Náročné termíny v práci, potreba vyvažovať rodinný a pracovný život, neustále stíhať naberať nové zručnosti...

Ak si teda kladiete otázku, ako dieťa pripraviť na podobné výzvy, buďte mu dnes nablízku. Keď je rozrušené, doprajte mu útočisko vo vašom objatí, vžite sa do jeho kože, keď sa mu nedarí. Vypočujte ho, bez kritizovania. Dajte mu pocítiť, že ho ľúbite za každých okolností.

Takáto „výbava“ mu neskôr v živote pomôže
, aby zvládalo náročné situácie samo. Pretože vaša emocionálna investícia mu umožní vytvoriť si odolnosť voči stresu, podobne, ako nám vitamíny v zime pomáhajú posilniť imunitu a zdolať chrípku.

 

Zdroj: Hackman, D. A., Betancourt, L. M., Brodsky, N. L., Kobrin, L., Hurt, H., & Farah, M. J. (2013). Selective impact of early parental responsivity on adolescent stress reactivity. PloS One, 8(3), e58250.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: