Bratislava 15.5.2010 - Noc múzeí a galérií

10.5.2010 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Oslávte sviatok múzeí a galérií. Spoznajte bližšie ich prácu. Priamo v expozíciách sa bude spievať, hrať, tancovať...

Oslávte sviatok múzeí a galérií. Spoznajte bližšie ich prácu. Priamo v expozíciách sa bude spievať, hrať, tancovať... Viac sa dozviete na www.muzeum.sk, alebo priamo v teréne v sobotu 15. mája 2010.

Nemáte ešte program na sobotu v polovici mája? Zostaňte v Bratislave. Za symbolické vstupné „pobeháte“ v centre aj mimo neho múzeá a galérie. Pritom vám sprístupníme depozitáre, ukážeme vzácne nálezy, alebo vás odvezieme na parnom rušni.

Otvoria sa vám nielen brány do expozícií a výstav, ale aj do zákulisia práce našich odborníkov. 70 výstav a expozícii v múzeách a galériách na 35 miestach Bratislavy. 100 rôznych podujatí.

V SNM–Prírodovednom múzeu budete pozorovať nočnú oblohu, zrátate počet kostí, prejdete sa horami i lesmi. V SNM – Archeologickom múzeu objavíte, čo sa skrýva v zemi. Ochutnáte stredovekú kuchyňu.

V Múzeu mesta Bratislavy vás exkluzívne zavedieme do študijného depozitu skla, porcelánu a keramiky.

V Múzeu obchodu Bratislava zažijete pravý blues (rockový) koncert. Premietnu vám aj dobové filmy Obchod na korze, Anton Špelec ostrostřelec.

Historický autobus vás zavezie priamo k zdroju pitnej vody – do Vodárenského múzea. Dáte si tam aj pstruha a zasúťažíte si. Kupovať aj predávať môžete na fotografickej burze v Stredoeurópskom dome fotografie.

V Múzeu školstva a pedagogiky vám prezradíme všetko o dejinách školstva na Slovensku od Veľkej Moravy až po prvú univerzitu.

V Slovenskej národnej galérii pôjdeme tento deň tiež na plné obrátky. Od rána máme pripravený sled takmer tridsiatich rôznych programov: od zábavno-kreatívnych aktivít, tvorivých dielní, cez divadelné predstavenia, Túlavé divadlo, tanečné predstavenia a koncerty až po výklady kurátorov a odborníkov k expozíciám a aktuálnym výstavám.

Tí, čo ešte nestihli navštíviť zrekonštruované Múzeum židovskej kultúry, majú na to v sobotu príležitosť. Tešiť sa môžete aj do Historického múzea. V rámci podujatia, po prvýkrát počas prebiehajúcej rekonštrukcie, otvoria verejnosti Klenotnicu Bratislavského hradu. Oživí ju nová výstava ARS LITURGIA – Zlatníctvo v službách liturgie. Galéria mesta Bratislavy poskytuje tradičné bezplatné posudzovanie umeleckých diel, návštevu aktuálnych výstav a deti môžu na tvorivých dielňach zažiť, ako by to bolo, keby boli princom či princeznou.

Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR a Klub priateľov histórie železničnej dopravy pozýva záujemcov na jazdu parného vlaku ako aj do stálych expozícií. Aby toho nebolo málo, pripravili aj jazdu historickým motorovým vlakom. STM – Múzeum dopravy pripravilo pre svojich návštevníkov okrem stálej expozície a výstavy s lektorským sprievodom aj prezentáciu filmov, či možnosť povoziť sa na drezine, ale užiť si môžete aj spolujazdu na stanovišti rušňovodiča parného rušňa ALBATROS 498.104. Najmenších návštevníkov poteší modelové koľajisko.

Múzeum Jána Cikkera popri stálej expozícii umožňuje stretnutie s majstrom Ladislavom Chudíkom na Jarnom večere múz. Program Referátu múzejnej pedagogiky v hlavnej budove SNM na Vajanského nábr. 2 je pestrý a zahŕňa okrem reťazového sprievodcovstva, pátraciu akciu pre deti a tvorivé dielne.

Na návštevu vás pozývame ako ku generálnemu riaditeľovi Slovenského národného múzea, tak i do knižnice SNM. Okrem prehliadky samotnej knižnice si vypočujete i koncert mladých študentov Cirkevného konzervatória v Bratislave, ktorý pripraví SNM – Hudobné múzeum. Keď budete na Vajanského nábreží, neváhajte, prejdite ešte pár krokov a navštívite Slovenskú výtvarnú úniu a ponúkané výstavy.

V SNM – Múzeu kultúry karpatských Nemcov na Slovensku ako aj v SNM – Múzeu kultúry Maďarov na Slovensku si okrem prehliadok stálych expozícií budete môcť oddýchnuť a pozrieť si dokumentárne filmy, ale aj obľúbenú snímku pre pamätníkov.

Nováčikovia
Počas Noci múzeí a galérií po prvýkrát privíta svojich najmladších návštevníkov aj Detské múzeum SNM. Pripravené budú tvorivé dielne, bezpečný hravý kútik a detská cukráreň. Otvorenú platformu na diskusiu o fotografi i poskytnú v tento deň v Photoportgallery. Pozrieť si výstavu, zahrať sa s vašimi deťmi so zaujímavými drevenými stavebnice a pozrieť si animované fi lmy môžete v SATELITe Slovenského centra dizajnu. Odborné poradenstvo a posudzovanie diel ponúka SOGA aukčná spoločnosť. Galéria s romantickým dvorom SODA gallery vám ponúka prehliadku výstavy Ja a môj Brat, Bronislavy Schraggeovej, kde uvidíte originálne ilustrácie z rovnomennej knihy netradičného a na Slovensku málo známeho formátu Sketchbook.

Tvorivé dielne, hry, súťaže, maľovanie, pátranie, odhaľovanie rôznych tajomstiev, odborné výklady, premietanie filmov, koncerty, ale i ochutnávka vín. To všetko absolvujete v sobotu od 10.00 h do 24.00 h za symbolické vstupné.

STAČÍ RAZ ZAPLATIŤ
Návštevník zaplatí vstupné 1,5 € len v prvom navštívenom múzeu/galérii. So špeciálnou vstupenkou má do ďalších vyše tridsiatich inštitúcií vstup zdarma. Vstupenky na podujatie sa dajú kúpiť iba v deň podujatia.

Naše tipy

 • Detské múzeum SNM › Detská cukráreň; detské tvorivé dielne; bezpečný a hravý detský kútik
 • Galéria mesta Bratislavy › Tradičné bezplatné posudzovanie umeleckých diel odbornými pracovníkmi galérie › Keby som bol/a princom/ princeznou – tvorivé dielne pre deti
 • Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR a Klub priateľov histórie železničnej dopravy › Spolujazda na stanovišti rušňovodiča parného rušňa
 • Múzeum Jána Cikkera › Jarný večer múz so vzácnym hosťom, majstrom Ladislavom Chudíkom
 • Múzeum mesta Bratislavy › Múzeá na slovíčko – osobné stretnutia s pracovníkmi múzeí a odborné výklady, ochutnávka vín v Apponyiho paláci.
 • Múzeum obchodu Bratislava › Prehliadka expozície; premietane dobových filmov; rockový koncert
 • Múzeum školstva a pedagogiky ÚIPŠ › Archeologické pamiatky v období Veľkej Moravy –stretnutie s archeológom PhDr. Vladimírom Turčanom, CSc.
 • Photoportgallery › Fototribúna – otvorená platforma na diskusiu o fotografii
 • SATELIT SCD › výstava; premietanie animovaných filmov; detský kútik
 • Slovenská národná galéria › Jazzový koncert na nádvorí a Túlavé divadlo
 • Slovenská výtvarná únia › Výstavy Vectory Art – Copyright a Iveta Miháliková – Z Taiwanu
 • Slovenské národné múzeum › Stretnutie s generálnym riaditeľom SNM; Pátracia akcia pre deti venovaná výročiu postavenia sídelnej budovy SNM na Vajanského nábreží
 • SNM – Archeologické múzeum › Zahrajme sa na archeológov; reštaurovanie keramiky
 • SNM – Histrické múzeum › Výstava ARS LITURGIA – Zlatníctvo v službách liturgie
 • SNM – Hudobné múzeum › Koncert Cirkevného konzervatória v Bratislave
 • SNM – Prírodovedné múzeum › Zahrajme sa na sochárov a návšteva antropologického depozitára
 • SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov › Interaktívny program pre deti
 • SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku › Výstava Maďari a stalinizmus v Československu
 • SNM – Múzeum židovskej kultúry › Prehliadka vynovenej expozície
 • SODA gallery › Výstava „Ja a môj Brat“, Bronislava Schraggeová
 • SOGA, aukčná spoločnosť › Výstava k 91. Aukcii súčasného umenia; Odborné poradenstvo a posudzovanie výtvarných diel a starožitností
 • STM – Múzeum dopravy › Spolujazda na stanovišti rušňovodiča parného rušňa ALBATROS 498.104; výstavy Kabriolety a Nostalgia v jednej stope
 • Stredoeurópsky dom fotografie › Fotografická burza
 • Vodárenské múzeum › Koncert skupiny Funny Fellows

DOPRAVNÉ ZAUJÍMAVOSTI POČAS PODUJATIA:

Historický autobus:
Počas podujatia bude premávať Historický autobus od 13.00 do 19.00 h v hodinových intervaloch od budovy SNM na Vajanského nábreží k Vodárenskému múzeu BVS, a.s. a späť. Prvý odchod bude od budovy SNM o 13.00 h.

Prešporáčik:
Počas dňa bude pre návštevníkov podujatia jazdiť zadarmo Prešporáčik. Návštevník sa musí preukázať vstupenkou.

Parný vlak:
Jazda parného vlaku na trati Bratislava hl. st. Bratislava – Lamač – Bratislava východ čas: 10.15 h -– 11.15 h

Historický motorový vlak:
Jazda Historického motorového vlaku na trati: Bratislava hl. st. – depo Bratislava východ v časoch:
13.00 – 13.20 h
14.30 – 14.50 h
16.00 – 16.20 h
18.30 – 18.50 h
Jazda Historického motorového vlaku na trati: depo Bratislava východ – Bratislava hl. st. v časoch:
14.00 – 14.20 h
15.30 – 15.50 h
18.00 – 18.20 h
20.00 – 20.20 h

Tešíme sa na vás!