Boj proti rakovine krčka maternice

Redakcia | 25. január 2008

Európska asociácia proti rakovine krčka maternice (European Cervical Cancer Association, ECCA) vyhlasuje Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch od 20. do 26. Januára 2008.

Európska asociácia proti rakovine krčka maternice (European Cervical Cancer Association, ECCA) vyhlasuje Európsky týždeň boja proti rakovine krčka maternice, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch od 20. do 26. Januára 2008. Jeho cieľom je podniknúť aktívne kroky na zlepšenie prevencie rakoviny krčka maternice v dvoch líniách – v oblasti preventívnych prehliadok a očkovania.

Partnermi Európskeho týždňa boja proti rakovine krčka maternice na Slovensku sú Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť, Slovenská pediatrická spoločnosť a kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Záštitu nad podujatím prebrali predseda NR SR pre zdravotníctvo, MUDr. Viliam Novotný a Irena Belohorská, poslankyňa Európskeho parlamentu. Aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti rakovine krčka maternice sa uskutočnia za podpory spoločnosti GlaxoSmithKline, partnera ECCA na celoeurópskej úrovni.

Rakovine krčka maternice sa dá predchádzať skríningom a v súčasnosti už aj očkovaním proti vírusom, ktoré ochorenie spôsobujú. Napriek tomu v Európe každoročne pribudne 50 tisíc nových prípadov rakoviny krčka maternice a 25 tisíc žien tomuto ochoreniu podľahne. Potreba vzdelávania v oblasti prevencie je o to dôležitejšia v nových členských krajinách Európskej únie, kde je výskyt a úmrtnosť na rakovinu krčka maternice v priemere asi dvakrát vyššia než v krajinách pôvodnej európskej pätnástky. Tento rozdiel pramení vo veľkej miere z chýbajúcich alebo nesprávne organizovaných skríningových programov. V krajinách, kde sú zavedené efektívne skríningové programy zaznamenali za posledné desaťročia pokles výskytu tohto ochorenia až o 80%.

Alarmujúcim faktom v tejto súvislosti je, že na Slovensku v súčasnosti absolvuje preventívne prehliadky len veľmi málo žien. Riziko rakoviny krčka maternice je pritom až päťkrát vyššie u žien, ktoré preventívne prehliadky neabsolvujú. Novým nástrojom prevencie je aj očkovanie, ktoré poskytuje primárnu ochranu proti rakovine krčka maternice. Očkovanie, súbežne s pravidelnými skríningovými vyšetreniami, ponúka ženám najlepšiu možnú ochranu a podľa názorov odborníkov dokáže zredukovať výskyt karcinómu krčka maternice až o 94%.

2008: Rok boja proti rakovine krčka maternice na Slovensku
Vzhľadom na nedostatočné povedomie o ochorení sa partneri Európskeho týždňa boja proti rakovine krčka maternice na Slovensku rozhodli vyhlásiť rok 2008 za Rok boja proti rakovine krčka maternice pod záštitou ministra zdravotníctva SR Ivana Valentoviča. Cieľom je edukácia širokej ženskej populácie, aktivizácia odbornej verejnosti k proaktívnemu prístupu v prevencii rakoviny krčka maternice a vytváranie a implementácia efektívnych preventívnych programov na Slovensku.

Symbolom Európskeho týždňa boja proti rakovine krčka maternice 2008 je dvojfarebná ružová stužka, ktorá symbolizuje dve časti prevencie tohto ochorenia – skríning a očkovanie. Uzol na stužke pritom znázorňuje “pripomienku”, ktorá má upozorniť ženy, aby vyhľadali svojho lekára a poradili sa s ním o najvhodnejšej možnosti ochrany proti rakovine krčka maternice. Na druhej strane má vyzývať lekárov, aby sa stali aktívnymi iniciátormi rozhovorov o cytologických vyšetreniach a možnostiach očkovania so svojimi pacientkami.

Petra Bernasovská – Dalila
Sama viem, že s akoukoľvek chorobou sa bojuje ťažko. Najlepším liekom je prevencia. Beriem to ako  veľké šťastie, ak lekári dokážu  niektoré druhy chorôb odhaliť skôr, než je neskoro. Takou je aj rakovina krčka maternice. Zistila som, že vôbec netreba veľa. Raz za rok zájsť na prehliadku k lekárovi. Áno, ani mne sa ráno nechce na naplánovaný termín, najmä ak mám veľa inej práce. Ale  keby som v to ráno vedela, že mi takáto obyčajná prehliadka môže zachrániť život...
Preto som sa rozhodla podporiť túto aktivitu. Čím viac budeme my ženy vedieť o tom, ako si chrániť zdravie, tým to bude pre nás všetkých jednoduchšie.

Soňa Müllerová
K životu potrebujeme svoje deti rovnako, ako ony potrebujú nás. Ak sa chceme k nim správať zodpovedne, musíme byť zodpovedné predovšetkým voči sebe. Pravidelné preventívne gynekologické prehliadky patria k tomu najzodpovednejšiemu a najlepšiemu, čo môžeme pre seba urobiť. A pritom je to také jednoduché. Nezanedbávajme sa!

Petra Polnišová
Boj proti rakovine krčka maternice rozhodne podporujem. Je to hrozné ochorenie a ja som sa o detailoch tejto choroby dozvedela nepríjemným spôsobom. Diagnózou mojej dobrej kamarátky. Obe sme boli vystrašené a vtedy sme ani ona, ani ja nevedeli, že sa dá tejto hroznej chorobe predchádzať, a že ak sa včas diagnostikuje, dá sa veľmi úspešne liečiť. Napriek tomu na Slovensku každý druhy deň zomrie na rakovinu krčka maternice jedna žena. Pritom stačí tak málo: pravidelné prehliadky u gynekológa. Moja kamarátka je už dnes chvalabohu v poriadku. A čo vy? Boli ste už v tomto roku u gynekológa?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: