ALLIANZ – SP SI AJ V ČASE KRÍZY UDRŽALA POZÍCIU LÍDRA NA TRHU ŽIVOTNÉHO POISTENIA

Redakcia | 11. december 2009

Silnú pozíciu Allianz - Slovenskej poisťovne na poisťovacom trhu vo výraznej miere ovplyvňuje obľúbenosť životného poistenia u nových aj existujúcich klientov.

Silnú pozíciu Allianz - Slovenskej poisťovne na poisťovacom trhu vo výraznej miere ovplyvňuje obľúbenosť životného poistenia u nových aj existujúcich klientov. Klient v rámci širokej škály produktov životného poistenia môže nájsť v portfóliu Allianz - SP okrem kapitálových produktov, s pevnou výplatu poistnej sumy aj zaujímavé investičné produkty, produkt pre deti, či rizikové životné poistenie. Široký výber poistných produktov mu tak umožňuje vybrať si to, čo je najbližšie jeho potrebám.

Ako hovorí Branislav Jendroľ, riaditeľ odboru riadenia vzťahov so zákazníkmi: „Ako sme predpokladali, v roku 2009 nastal v rámci životného poistenia príklon naspäť k jeho tradičnej forme – kapitálovému životnému poisteniu. Po období, kedy sa jeho predaj vyrovnával predaju investičného životného poistenia, sme v roku 2009 zaznamenali opäť výraznú prevahu predaja kapitálového životného poistenia. Určite tomu napomohol aj fakt, že sme začali s predajom vynoveného produktu – Programu Život Premium. Toto poistenie v plnej miere reaguje na potreby dnešnej doby tým, že v kombinácii s vkladovým produktom umožňuje klientovi vkladať do produktu mimoriadne vklady, urobiť si platobné prázdniny a dokonca je v ňom zakomponovaná novinka – klient si môže vybrať formu výplaty dôchodku.“

Napriek kríze, ktorá výrazne ovplyvnila trh v roku 2009, bol predaj kapitálového životného poistenia Allianz - SP na rovnakej úrovni ako v roku 2008. Obavy klientov z rizika investovania sa prejavili v poklese predaja investičných produktov.

Branislav Jendroľ dodáva: „Zaujímavosťou je takmer 100 percentný nárast predaja rizikového životného poistenia. Dá sa to vysvetliť väčšou uvedomelosťou klientov. Najmä živitelia rodín a platcovia hypoték vedia, že musia chrániť svoju rodinu a majetok pre prípad, že by sa stalo to najhoršie.“

Záujem klientov sa zvýšil aj o produkty pre deti. Keďže mesiac december je z pohľadu predaja detských produktov najzaujímavejší, odborníci z Allianz – SP predpokladajú, že časť klientov sa ešte  pred Vianocami rozhodne uzatvoriť detské kapitálové poistenie, či už svojim deťom alebo vnúčatám.

Veľmi atraktívnou novinkou v roku 2009 bolo vytvorenie nových pripoistení, ktoré si už v prvých mesiacoch po uvedení na trh kúpilo viac ako 2200 klientov. Na pripoistenie nezamestnanosti, okrem pozitívnej reakcie od klientov, zareagovali aj ďalší poisťovatelia tvorbou obdobných produktov. 

Ďalšie pripoistenia, ktoré Allianz – SP priniesla na trh životného poistenia v roku 2009:

  • pripoistenie chirurgických zákrokov a pracovného úrazu s následkom smrti, zaznamenalo prekvapivo úspech najmä u mladých klientov do 25 rokov, rovnomerne v každom regióne Slovenska,
  • vkladové životné poistenie, so zaujímavým úročením vložených prostriedkov a s benefitom pre klienta, ak z vkladového poistenia platí ďalšiu poistnú zmluvu. Novinkou pri tomto produkte je sms a e-mailová notifikácia klienta o poklese vkladu na účte a predchádzanie prípadným stornám životných poistných zmlúv z dôvodu neplatenia.

 

Aj tieto zmeny pomohli udržať Allianz – Slovenskej poisťovni na trhu pozíciu lídra. Spokojnosť klientov sa preto odráža aj v ďalších oblastiach.  Ako hovorí Mariana Rybárová z odboru riadenia vzťahov so zákazníkmi: „Pre poisťovňu je prejavená dôvera klienta tým, že si uzatvorí novú poistnú zmluvu, záväzkom aj odmenou. O to viac, ak sa klient aj po skončení poistnej doby rozhodne opätovne uzatvoriť ďalšiu poistnú zmluvu v našej poisťovni. O tom, že to tak v prípade Allianz - SP je, svedčí pomer medzi tzv. dožitými poistnými zmluvami a novo uzatvorenými poistnými zmluvami u tých istých klientov. Ako jediná poisťovňa na trhu už dnes máme v priemere ročne viac ako 94 000 dožitých Poistných zmlúv. Viac ako 40% klientov sa opätovne rozhodne uzatvoriť poistnú  zmluvu v Allianz - SP. Potešujúce je, že aj napriek priemernému veku pri dožití 48 rokov, sa ešte 50% klientov rozhoduje pre životné poistenie, či už pre seba alebo svojich najbližších. Tomu výrazne pomáha aj špeciálna prémia pre klientov, ak sa rozhodnú po dožití pre uzatvorenie novej životnej poistnej zmluvy.“

Okrem všetkých výhod, ktoré životné poistenie ponúka, hrá pri rozhodovaní klienta určite nemalú úlohu spokojnosť pri likvidácii poistných udalostí, či už osobná alebo z referencií najbližších. Allianz - SP k 31.10. 2009 (za obdobie roku 2009) plnila klientom v rámci životného poistenia poistné udalosti nasledovne:

 Plnenie k 31.10. 2009
 Dožitie 60 633 477,15
 Úmrtie 5 918 319,14
 Vrátenie vkladu 653 773,25
 Anuity 1 469 216,42
 Odkupy 21 933 416,23
 Ostatné 7 611 218,58
 Celkom 98 219 420,77


Viac informácií o ponuke životného poistenia Allianz – SP je možné získať na internete www.allianzsp.sk, na Infolinke 0800 122 222, na všetkých pobočkách spoločnosti a u obchodných zástupcov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: