Allianz - slovenská poisťovňa predstavila Nadáciu Allianz

Redakcia | 24. Jun 2008

Nadácia Allianz chce pôsobiť a podporovať projekty najmä v oblasti vzdelávania, legislatívy, technickej bezpečnosti a výskumu.

Najväčšia slovenská poisťovňa Allianz – SP včera predstavila Nadáciu Allianz, ktorej cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách.

Zakladatelia nadácie si dali za cieľ aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov, prispieť k znižovaniu nehodovosti, k predchádzaniu vzniku škôd na zdraví a majetku prostredníctvom dopravnej výchovy, osvety a prevencie, podporovať výskum v oblasti dopravnej nehodovosti, pomáhať pri vytváraní dopravných predpisov zameraných na zvýšenie bezpečnosti na cestách a podporovať ich uplatňovanie, podporovať vzdelávacie a výchovu v oblasti cestnej premávky pre všetky vekové kategórie, iniciovať a podporovať informačné kampane na zlepšovanie dopravného správania všetkých účastníkov cestnej premávky ako aj spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami pôsobiacimi v tejto oblasti.

Nadácia Allianz chce pôsobiť a podporovať projekty najmä v oblasti vzdelávania, legislatívy, technickej bezpečnosti a výskumu. „Je to ďalší významný krok našej úspešnej spoločnosti. Teší ma, že Allianz – Slovenská poisťovňa má okrem stanovených a úspešne realizovaných obchodných cieľov stanovené  aj sociálne ciele a pozná spôsob, ako časť svojho zisku venovať späť komunite, v ktorej pôsobí. Nie je nám ľahostajná kvalita života našich klientov, zamestnancov, našich partnerov a vôbec ľudí okolo nás. Je predsa povinnosťou úspešných pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc iných,“ uviedol predseda predstavenstva Allianz – SP Torsten Leue.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: