9. september - „FAS deň“

Redakcia | 9. Sep 2014
9. september  - „FAS deň“

Prvý FAS deň sa konal symbolicky - 9.9.1999. Číslica 9 nie je náhodná, pripomína celej spoločnosti riziko pitia alkoholu a všetky nastávajúce matky vyzýva, aby sa počas 9 mesiacov tehotenstva zdržiavali alkoholu.

Prvý FAS deň sa konal symbolicky - 9.9.1999. Číslica 9 nie je náhodná, pripomína celej spoločnosti riziko pitia alkoholu a všetky nastávajúce matky vyzýva, aby sa počas 9 mesiacov tehotenstva zdržiavali alkoholu.

Prečo FAS? Skratka FAS znamená „fetálny alkoholový syndróm“ (pozn. fetálny = týkajúci sa vyvíjajúceho sa plodu v tehotenstve).  Tento syndróm je oficiálnou lekárskou diagnózou a stanovuje sa tým novorodencom po narodení, u ktorých viaceré rysy a výsledky testov poukážu na to, že matka počas tehotenstva požívala alkohol. Avšak, keďže niektoré symptómy tohto syndrómu sa objavujú až neskôr, je ťažké stanoviť približný počet detí, ktoré FAS skutočne majú. Štatistiky však odhadujú, že fetálnym alkoholovým syndrómom trpí asi 30 % detí, ktorých matky počas tehotenstva pili pravidelne alkohol. Spolu napr. s drogami sa alkohol zaradzuje medzi teratogény – toxické látky spôsobujúce poškodenie vyvíjajúceho sa plodu.

...ani kvapku!
V mnohých krajinách sveta je akceptované pitie alkoholu aj počas tehotenstva, a to hoci len v „malých množstvách“. Viaceré svetové štúdie však potvrdzujú, že zlý vplyv alkoholu je na vyvíjajúce sa dieťa tak veľký, že tehotné ženy by nemali vypiť ani kvapku alkoholu.

Deti, ktoré sa narodia s FAS, môžu mať mnohé viditeľné i menej viditeľné symptómy, napr. oneskorený vývin, zdeformované (jemne alebo do veľkej miery) časti tváre, častejšie sa u nich vyskytujú poruchy učenia a správania sa, vyšší je výskyt srdcových ochorení, porúch centrálnej nervovej sústavy a duševných porúch.  
Ak sa chcete pridať aj vy k šíriteľom myšlienky FAS dňa, urobte tak napr. zdieľaním týchto informácií na sociálnych sieťach, alebo o tom porozprávajte svojim známym, najmä mladým ľuďom, ktorí sa raz chcú stať rodičmi.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: