7. benefičný koncert na podporu talentov mnohodetných rodín - NAČÚVAJ SRDCOM

Marta Čarnogurská, riaditeľka nadácie HELP | 23. Jun 2008

Koncert s cieľom podporiť talenty z mnohodetných rodín sa uskutoční v pondelok 23. júna 2008 o 18.00 hodine v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave.

Na Slovensku každoročne ubúda počet narodených detí. Projekt Načúvaj srdcom nadácie HELP je preto podporou rodičom mnohodetných rodín pri ich obetavej výchove, starostlivosti a láske k deťom. Veď najväčšie talenty ktoré pozná celý svet, väčšinou vzišli z jednoduchých a ťažkých pomerov.

Projekt Načúvaj srdcom každoročne vytvára fond, z ktorého prostriedkov poskytuje dotácie, pre deti z mnohodetných rodín a deti zo špecifického rodinného prostredia. Tieto ju môžu využiť na jazykový alebo odborný kurz, na prezentáciu svojich výsledkov, na členský príspevok do športových alebo záujmových klubov, súborov, na školu v prírode alebo prázdninový pobyt, na nákup študijnej literatúry, na úhradu školného a podobne.

Preto aj tento rok Nadácia Help pripravila 7. medzinárodný benefičný koncert – NAČÚVAJ SRDCOM, na podporu talentov z mnohodetných rodín, ktorý sa uskutoční pod záštitou námestníčky primátora hlavného mesta SR Bratislava pani Anny Dyttertovej.

Koncert s cieľom podporiť talenty z mnohodetných rodín sa uskutoční v pondelok 23. júna 2008 o18.00 hodine v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží v Bratislave.

Fond nadácie vytvoril už mnoho možností podporovať osobnostný rozvoj detí, ochrániť mladého človeka pred negatívnymi vplyvmi prostredníctvom hodnotných aktivít a podporovať mnohodetné rodiny, ktoré v zdravom rodinnom prostredí zabezpečujú dorastajúcu generáciu. Jedným z nich je spomínaný koncert žiakov medzinárodne uznávanej profesorky operného spevu pani Evy Blahovej. Vstupné na koncert bude dobrovoľné, pričom výťažok sa prerozdelí medzi mnohodetné rodiny, na základe ich prihlášok o dotáciu. Nadácia HELP od svojho vzniku od  r. 2001 takto už podporila 3133 deti z rodín so štyrmi až dvanástimi deťmi, ktorým prerozdelila prostriedky zo získaných finančných darov v celkovej sume 1. 468 000 Slovenských korún.

V uplynulých rokoch nadácia HELP z týchto prostriedkov tiež poskytla možnosť 7. mladým  umelcom zúčastniť sa medzinárodných speváckych kurzov konajúcich sa každoročne v zahraničí.

V dnešnej dobe je viac než potrebné podať ruku mnohodetným rodinám. Bude nám cťou ak sa k nám pridáte aj vy a podáte pomocnú ruku návštevou a podporou benefičného koncertu Načúvaj srdcom

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: