4 živly pre deti a rodičov

Redakcia | 17. júl 2012
4 živly pre deti a rodičov

Prijmite pozvanie na letný festival 4 živly!

Aj na 14. ročníku Letného filmového seminára 4 živly, ktorý sa uskutoční od 10. do 12. augusta 2012 (piatok až nedeľa) v Banskej Štiavnici, vytvoríme v priestoroch čajovne Klopačka autonómny a hravý priestor pre deti a ich rodičov. Vzhľadom na tému tohtoročného seminára 4 živly, ktorou sú HRANICE, sme sa rozhodli aktivity pre deti zamerať na spojenia a prechody – teda na to, čo spája, a nie na to, čo rozdeľuje. Preto sa filmy aj animačný workshop s názvom Detské hrani(c)e bude orientovať na prechody medzi  fantazijným (rozprávkovým) a reálnym svetom, na intermedialitu – teda komunikovanie v rámci jednotlivých médií a ich vzájomné spojenia a prieniky. V útulnom priestore čajovne Klopačka bude k dispozícii detský kútik s kreatívnymi hračkami  od firmy Kidsworld (www.kidsworld.sk) a spoločenskými hrami od firmy ihrysko (www.ihrysko.sk).

Všetky podujatia v rámci 4 živlov pre deti a rodičov budú voľne a zdarma prístupné,  nie sú vekovo obmedzené. Koncert Maoka je zdarma prístupný pre účastníkov seminára 4 živly, pre ostatných za symbolické vstupné, deti samozrejme zdarma. Na animačný workshop Detské hrani(c)e je potrebné vopred sa akreditovať. Počet účastníkov  workshopu je obmedzený na 8 detí vo veku 8 – 11 rokov.

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.  Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPP.

PROGRAM 4 ŽIVLOV PRE DETI A RODIČOV

Ťažiskom programu detských živlov je workshop – tvorivá animačná dielňa na tému Detské hrani(c)e. Deti vymyslia jednoduchý príbeh na zadanú tému a vopred zvolenú hudbu, ďalej vytvoria postavy, rekvizity a pozadia a vyrobia krátke animované sekvencie do spoločného výsledného filmu. Film bude vytvorený kombináciou animačných techník (snímanie plošných rekvizít a papierových povystrihovaných maľovaných postáv – ako aj reálnych predmetov – na animačnom stole).  Súčasťou tvorivých dielní bude aj interaktívna výstava – veľká kresliaca tabuľa na tému 4 živly (oheň, voda, zem, vzduch), kam budú môcť voľne kresliť všetky deti, ktoré pôjdu „okolo“.  Workshop vyvrcholí slávnostnou premiérou v čajovni, kde každý účastník workshopu dostane DVD s vytvoreným filmom.  Lektormi workshopu budú skúsení tvorcovia animovaných filmov Vanda Raýmanovám, Katarína Kerekesová, Michal Struss a Peter Košťál.

Súčasťou detských živlov bude aj exkurzia do premietacej kabíny, kde náš premietač Tomáš Mikolaj deti (a samozrejme aj dospelých, ktorí budú mať záujem) zoznámi s tajomstvami premietania z 35mm filmového pásu. Táto technológia – kedysi bežná v každom kine – je v súčasnej dobe na ústupe, nahrádzajú ju digitálne formáty. Exkurzia bude spojená s premietaním rozprávky Nekonečný príbeh (r. Wolfgang Petersen, 1984). V leháre čajovne Klopačka sa v piatok, sobotu a v nedeľu budú premietať detské filmy súvisiace s témou Hranice: Vodné deti (r. Lionel Jeffries, 1978, 105 min.), Mio, môj Mio (r Vladimir Grammatikov, 1987, 99 min.), Traja chrobáci (r. Ján Roháč, 1976, 49 min.),  Krtek ve snu (r. Zdeněk Miller, 1984, 29 min.), Kaňka do pohádky (r. Ota Koval, 1981, 70 min.), pričom niektoré z filmov deťom pustíme z 16mm filmového pásu. Premietať budeme aj kolekciu krátkych filmov, na ktorých sa tvorivo podieľali lektori animačného workshopu, medzi nimi mnohokrát medzinárodne oceňované filmy Vandy Raýmanovej Kto je tam? či Miša Strussa V kocke.  

Z nefilmového programu sa malí aj veľkí živlisti môžu tešiť na koncert slovenského hudobníka, multiinštrumentalistu MAOKa, ktorý má bohaté skúsenosti aj s tvorbou filmovej hudby. Jeho hudba vie byť meditatívna, ale aj veselá, a v sobotu určite roztancuje publikum na terase Klopačky. Vstupné na koncert je dobrovoľné. Viac o MAOKovi na: http://kultura.sme.sk/c/5218890/hudobnik-martin-maok-tesak-dolezite-je-otvorit-si-usi.html

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Piatok, 10. august 2012 (všetky podujatia v čajovni Klopačka)

14,00 – 18,00 animačný workshop: úvodné stretnutie účastníkov , príprava rekvizít

od 14,00 detský kútik (do cca 18,00 hodiny)

15,00 premietanie filmov Vodné deti + pásmo krátkych filmov

Sobota, 11. august 2012 (všetky podujatia v čajovni Klopačka)

10,00 – 17,00 (s prestávkou na obed 12,30 – 14,00) animačný workshop: dokončenie rekvizít, animácia, paralelne interaktívna výstava – kreslenie na tému 4 živly

Od 11,00 – cca 17,00 detský kútik

15,00 premietanie filmov Traja chrobáci + Kaňka do pohádky + pásmo krátkych filmov

17,00 koncert MAOKa

Nedeľa, 12. august 2012

9,00 exkurzia do premietačskej kabíny (kino Akademik)

10,00 premietanie filmu Nekonečný príbeh (kino Akademik)

Od 11,00 – cca 18,00 detský kútik (čajovňa Klopačka)

15,00 premiéra animovaného filmu z workshopu (čajovňa Klopačka)

15,30 premietanie filmov Mio, môj Mio + Krtek ve snu (čajovňa Klopačka)
Zmena programu vyhradená.

O LEKTOROCH WORKSHOPU DETSKÉ HRANI(C)E

Vanda Raýmanová (1973)

Vyštudovala animovanú tvorbu  na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. V roku 2008 ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce venovanej dramaturgii animovanej tvorby pre deti. Ako umelkyňa na voľnej nohe spolupracovala s rôznymi štúdiami a režírovala mnoho, prevažne animovaných reklamných spotov. Od roku 2004 sa venuje producentskej činnosti v oblasti animovanej tvorby. V roku 2010 premiérovala animovaný film pre deti  Kto je tam?, ktorý získal mnoho ocenení na svetových filmových festivaloch. V súčasnosti  sa  venuje príprave  nového  animovaného seriálu pre najmenších s pracovným názvom Drobci.

Katarína Kerekesová (1974)

Je absolventkou animovanej tvorby  na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. Na rovnakej katedre ukončila aj doktorandské štúdium. V roku 1997 debutovala filmom Milenci bez šiat. O päť rokov neskôr uviedla stredometrážnú snímku Pôvod sveta. V roku 2010 dokončila animovaný hudobný film Kamene, ocenený okrem iného národnou filmovou cenou Slnko v sieti. V súčasnosti pracuje na výrobe animovaného televízneho seriálu pre deti predškolského veku Mimi a Líza. Venuje sa ilustrácii a voľnej maľbe.

Michal Struss (1976)

Absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. V roku 1999 vytvoril bábkový film V kocke, ktorý dostal mnoho ocenení na medzinárodných filmových festivaloch, z nich najvýznamnejší je študentský Oscar. Ako umelec na voľnej nohe spolupracoval s rôznymi štúdiami, režíroval a animoval množstvo reklám, televíznych a filmových zvučiek, videoklipov a divadelných projekcií. Koprodukoval a supervízoval výrobu filmov Nazdravíčko! (2005) a Kto je tam? (2010). Z jeho posledných prác mali najväčší úspech medzinárodne ocenené filmy Pik a Nik (2006), Slepé lásky (2008) či Osadné (2009), na ktorých sa podieľal ako supervízor vizuálnych efektov a animácie. V súčasnosti prednáša na Katedre animovanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave.

Peter Košťál (1974)
Absolvent animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej škole múzických umeni v Bratislave. Zaujal svojím bakalárskym filmom Anatómia myšlienky (2000), za ktorý získal niekoľko cien. V súčasnosti sa venuje najmä obrazovej postprodukcii. Ako koproducent sa podieľal na výrobe animovaného filmu Kamene  a v súčasnosti  sa spolu podieľa na výrobe  seriálu Mimi a Líza.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: