16. apríl 2010 - Deň narcisov

Redakcia | 8. Apr 2010

v piatok, 16. apríla 2010, sa uskutoční v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov.

B r a t i s l a v a, 7. apríl 2010 – v piatok, 16. apríla 2010, sa uskutoční v mestách a obciach Slovenska jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine - Deň narcisov. Už po 14–ty krát sa tak bude Liga proti rakovine uchádzať o vašu dôveru. 

Aj tento rok budete mať práve vďaka kvietku narcisu pocit, že je všetko okolo Vás krajšie, farebnejšie, pozitívnejšie.... Jeho pripnutím sa pridáte k tejto jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierke Ligy proti rakovine. Jeho nosením vyjadríte spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom bez ohľadu na vek či onkologickú diagnózu. Ak prispejete i finančne, akýkoľvek Váš dobrovoľný  príspevok pomôže realizovať množstvo programov a projektov, ktoré ľuďom s ťažkým ochorením pomáhajú prekonávať najťažšie obdobie života – obdobie liečby i po liečbe. Zároveň umožní prihovárať sa aj k zdravej populácii na poli prevencie.

Kampaň
Headline tohtoročnej kampane „Narcis opäť spojí všetkých, ktorí sa rozhodnú pomôcť“ vyjadruje spolupatričnosť a jednotu v boji proti tejto zákernej chorobe v mestách a obciach na Slovensku. Význam a myšlienku headlinu dopĺňa mapa Slovenska spolu so 78 narcismi zastupujúcimi okresné mestá na Slovensku. Narcis bude spájať mestá a obce a šíriť tak svoje posolstvo spolupatričnosti a jednoty prostredníctvom TV, RO spotov a iných foriem medializácie na celom Slovensku.

Dobrovoľníci a identifikátory
Do Dňa narcisov sa v tomto roku zapojí 628 spoluorganizátorov z radov materských, základných a stredných škôl, skautské oddiely, mestské a obecné úrady, spolky Slovenského červeného kríža, zdravotnícke inštitúcie, rôzne záujmové kluby, združenia a organizácie, kluby a pobočky Ligy proti rakovine a ďalšie právnické osoby.

15 622 dobrovoľníkov Ligy proti rakovine bude označených identifikátormi v podobe umelého kvetu narcisu, ukončeného žetónom do nákupného vozíka s logom a názvom Liga proti rakovine, so slovným označením Deň narcisov 2010 a číslom dobrovoľníka. Každý dobrovoľník je povinný dané označenie používať. Druhým identifikačným znakom je papierová pokladnička potlačená motívom hlavného vizuálu, logom Ligy proti rakovine a dátumom 16. apríl 2010 Deň narcisov. (Pozor: pokladnička je inej farby ako bola minulý rok).

Možnosti podpory
Deň narcisov môžete podporiť  akýmkoľvek dobrovoľným príspevkom: 
• na účet zbierky č. 2629740400/1100,
• do pokladničiek v deň zbierky – 16. apríla 2010,
• zaslaním ľubovoľnej SMS v hodnote 1 EUR na číslo 848 v termíne od 6. do 20. apríla 2010 v sieti všetkých mobilných operátorov.

Konkrétne formy pomoci
Vyzbierané finančné prostriedky vracia Liga proti rakovine späť verejnosti vo forme financovania programov a projektov na podporu onkologických pacientov i širokej verejnosti, ku ktorým patria: Centrá pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a v Košiciach, Linka pomoci na t.č. 02/52 96 51 48, ubytovacie zariadenie pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov v Bratislave a Košiciach, rekondičné pobyty pre dospelých onkologických pacientov, tábory pre detských onkologických pacientov, edukačné a informačné materiály pre širokú verejnosť, vzdelávanie mladej generácie v oblasti prevencie vo forme projektu Onkologická výchova.  Nezanedbateľná je i podpora zdravotníckych a nemocničných zariadení, hospicov či paliatívnych oddelení nemocníc prostredníctvom financií venovaných na prístrojové vybavenie, podpora klinických a výskumných projektov.

Liga proti rakovine ďakuje všetkým za doterajšiu morálnu i finančnú podporu. Morálna podpora nám dáva energiu robiť veci lepšie a užitočnejšie, finančná podpora umožňuje realizovať množstvo programov nielen pre onkologických pacientov. Dôveru verejnosti si nesmierne vážime a kedykoľvek vieme preukázať, na čo a ako Vaše financie používame. Veríme, že v duchu spolupatričnosti a jednoty, ktorú vyjadruje narcis získame Vašu opätovnú podporu aj v tomto, už 14. ročníku Dňa narcisov.

O výnose a použití finančných prostriedkov vyzbieraných počas Dňa narcisov sa môžete informovať počas celého roka na webovej stránke www.lpr.sk, informácie podáme prostredníctvom inzercie i letáčikov. ĎAKUJEME!


Deň narcisov – „Popoludnie vďaky“

Liga proti rakovine Vás pozýva v piatok, 16. apríla 2010 počas Dňa narcisov na Nám. SNP, kde sa  uskutoční popoludňajší koncert vďaky. Je určený dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom a všetkým, ktorí Ligu proti rakovine akokoľvek podporujú.

Popoludňajší koncert vďaky sa bude konať v piatok 16. apríla 2010 od 15.30 do 17.30h na Nám. SNP v Bratislave. Toto poďakovanie pre všetkých je súčasťou Dňa narcisov, jedinej verejno-prospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine a jeho myšlienkou je nielen ďakovať, ale hlavne spájať ľudí v boji proti rakovine.

Solidaritu a podporu svojím charitatívnym vystúpením za sprievodného slova moderátora Richarda Vrableca vyjadria Martin Chodúr, Mista, Zdenka Predná, Dominika Stará a dychová hudba „Spojár“. Stretnúť sa môžete aj s víťazkami a finalistkami MISS Slovensko 2010, známymi tvárami  projektu „ AVON proti rakovine prsníka“, či starostami mestských častí Bratislavy.

Príďte si aj Vy pripnúť narcis, podporiť projekty Ligy proti rakovine a vyjadriť spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákernou chorobou! Vašou vstupenkou na koncert je úsmev...

Viac informácii o koncerte nájdete na www.lpr.sk  alebo na http://www.facebook.com/ligaprotirakovine.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: