Zlepšujte mentálnu kapacitu mozgu Vašich detí s Kid Genius!

Zlepšujte mentálnu kapacitu mozgu Vašich detí s Kid Genius!
29.11.2019 v kategórii Infošky, autor Kid Genius, foto: Kid Genius

Ľudský mozog je komplexný orgán, ktorý nám umožňuje myslieť, pohybovať sa, cítiť, vidieť, počuť, ochutnávať a voňať. Ovláda naše telo, prijíma informácie, analyzuje informácie a ukladá informácie (naše spomienky).

Ľavá hemisféra je dominantná pre logické, analytické a kritické myslenie. Táto časť mozgu počíta, analyzuje, vyhodnocuje. Pravá hemisféra je spontánna. Sídli v nej naša  kreativita, emócie, pocity, intuícia.

kid genius

Metóda mentálnej aritmetiky – HIKARI, uplatňovaná v škole Kid Genius, rozvíja mozog ako celok

Mentálne schopnosti u detí rozvíja aktiváciou oboch mozgových hemisfér. Deti sú pri počítaní na abakuse nútené riešiť zložité matematické operácie, čím sa učia postupnými krokmi riešiť vzniknuté situácie / prekážky.

Metóda sa zameriava najmä na zlepšenie pamäte, koncentrácie a kreativity. Zlepšuje zručnosti a schopnosti, ktoré u detí posilňujú sebadôveru a úspech vo všetkých aspektoch života. Stimulácia analytických a kreatívnych schopností pozitívne prispieva k rozvoju oboch hemisfér mozgu (pravej aj ľavej). Deti si zlepšujú svoju schopnosť učiť sa, pamätať si, sústrediť sa a pozorovať.

kid genius

Dieťa sa v škole Kid Genius naučí nové spôsoby zdokonaľovania tvorivosti, multitaskingu a time-managementu (riadenia času). Netreba zabúdať na skutočnosť, že toto sú jedny zo základných požiadaviek zamestnávateľov pri nábore nových zamestnancov. 

Počas programu si dieťa zvyšuje inteligenciu, zlepšuje matematické schopnosti a získava všeobecný prehľad. Program deti „vybavuje“ zručnosťami, ktoré potrebujú pri riešení každodenných životných situácií a v neposlednom rade k dosahovaniu úspechov v živote. Sú to “cennosti”, ktoré si dieťa zachová počas celého svojho života. 

Celoživotné výhody programu “mentálna aritmetika”:

  • Riešenie matematických operácií s rýchlosťou a presnosťou.
  • Schopnosť sústrediť sa a venovať pozornosť.
  • Kreativita a vizualizácia.
  • Počúvacie a obzervačné schopnosti.
  • Fotografická pamäť a priestorová orientácia.
  • Sebavedomie.
  • Analytické schopnosti.

Viac info: 

www.kidgenius.sk

info@kidgenius.sk

Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius