Žiaci nebudú známkovaní!

Redakcia | 6. Apr 2020
Žiaci nebudú známkovaní!

Slovné hodnotenie a žiadne nedostatočné - také je rozhodnutie o tomto školskom roku.

Od pondelka nebudú žiaci na základných školách klasifikovaní známkami. Učitelia budú hodnotiť žiakov namiesto známok slovným hodnotením.

Tento rok sa žiaci známkovať nebudú

Informáciu poskytla Miroslava Hapalová, zo Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ). 

Rovnako, ako uvádza ŠPÚ, tento rok nikto neprepadne - hodnotenia na tento rok, vzhľadom k súčasnej situácii,  nesmú byť nedostatočné. Toto opatrenie platí aj pre stredné školy na Slovensku. 

Vzhľadom k tomu, že na domáce vyučovanie neboli pripravené ani školy ani rodičia, mnohí toto rozhodnutie vítajú.  

Žiadosti o prijatie do MŠ

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok bude od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

  • Minister školstva okrem iného rozhodol, že v školskom roku 2019/2020 sa ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl.
  • „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku rovnako neuskutočnia, "ústne maturity", by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: