Domáce učenie podporí nová webová stránka

MK | 25. Mar 2020
ucime na dialku
foto: učímenadiaľku.sk

Vyučovanie je prerušené až do odvolania.

Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Vzdelávanie však prebieha naďalej samoštúdiom žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi. 

učímenadiaľku.sk

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka ucimenadialku ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania. 

Cieľom webovej stránky je pomôcť zorientovať sa v množstve informácií, odporúčaní a usmernení. Slúži tak učiteľom, ako aj rodičom a žiakom. 

  • Dôležité zmeny a termíny, ktoré sa týkajú prerušenia vyučovania nájdete TU:
  • Dôležité informácie pre rodičov nájdete TU:

Pomoc psychológov

Vzhľadom k tomu, že situácia nie je ľahká pre nikoho a mnohí pociťujeme v obmedzenom režime stres, psychológovia podávajú pomocnú ruku. 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie spustil bezplatnú telefonickú zelenú linku. Je k dispozícii nielen rodičom, ale aj tínedžerom v krízových situáciách, ktoré si vyžadujú radu sociálneho mediátora, prípadne psychologickú a špeciálnopedagogickú intervenciu.

Zelená linka VÚDPaP: 0800 864 833 (od 9.00 do 18.00)

Pre rodičov, ktorí akútne potrebujú podporu psychológa, je dostupná samostatná telefonická linka a online podpora prostredníctvom e-mailu.

Linka pre rodičov, ktorí potrebujú podporu psychológa: 02 4488 1649 (v pracovných dňoch od 9.30 do 14.30)

Všetky dôležité informácie hľadajte počas prerušeného vyučovania na stránke:

učímenadiaľku.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: