Poplatky za školy a škôlky niektoré samosprávy už zrušili

Marika Koscelníková | 1. Apr 2020
V čase prerušenia školského vyučovania by rodičia nemali platiť.

V čase prerušenia školského vyučovania by rodičia nemali platiť.

Rodičia by za škôlky počas pandémie platiť nemali

Rodičia detí nemusia od apríla uhrádzať poplatky za prevádzku škôl, za školský klub, či materskú školu. Niektoré  samosprávy miest a obcí začínajú upozorňovať rodičov, aby neplatili, prípadne si zrušili trvalé príkazy na platby za školy a školské zariadenia. Rozhodnutie o platbách je na zriaďovateľoch. 

Dôvodom je, že školy zostávajú uzatvorené až do odvolania kvôli riziku šírenia koronavírusu.  
Finančné prostriedky zaplatené za mesiac marec by mali zohľadňovať po opätovnom nástupe detí do škôl. 

Zápis do ZŠ

Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú.

Žiadosti o prijatie do MŠ

Termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok bude od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave.

  • Minister školstva okrem iného rozhodol, že v školskom roku 2019/2020 sa ruší vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl.
  • „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku rovnako neuskutočnia, "ústne maturity", by sa mali konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby.
  • Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Zdroj:
minedu.sk
health.gov

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: