Táto nedeľa je venovaná rodičom s prázdnou náručou a pamiatke ich detí

OZ malíček | 12. december 2021
Prázdna náruč
foto: OZ malíček

Krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. Práve im a pamiatke ich detí je venovaná druhá decembrová nedeľa (12. 12.*).

Na Slovensku sa každoročne narodí približne 5 000 detí predčasne. Tieto deti sa celosvetovo označujú bojovníkmi, pretože od prvého momentu musia zvládať svoj boj o život a zdravie. Ich prognózy do budúcna sú nejasné, napriek tomu sú mnohé z nich doslova zázrakmi, ktoré po istom čase všetko „dobehnú“ a vedú plnohodnotný život ako ich donosení rovesníci.

Ďalšiu kategóriu predčasniatok tvoria bábätká, ktoré si v dôsledku predčasného pôrodu nesú menšie či väčšie následky do svojich životov. No krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. OZ malíček je tu aj pre nich, v náročných chvíľach straty ich dieťaťa. Práve im a pamiatke ich detí bude venovaná najbližšia nedeľa (12. 12.*). 

Krehkosť života 

„Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života,“ povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček.

V dôsledku predčasného pôrodu 1 milión detí zomiera pred dosiahnutím veku 5 rokov. Existujú však výrazné rozdiely medzi jednotlivými štátmi tak v miere predčasných pôrodov, ako aj úmrtnosti. V našich podmienkach sa úmrtnosť predčasne narodených detí pohybuje na úrovni 2%.  

Medzi rodičmi predčasne narodených detí sú teda aj takí, ktoré svoje milované deti nevidia vyrastať a táto nedeľa patrí všetkým deťom, ktoré opustili náruč svojich rodičov ešte skôr, ako svoje krídla života stihli rozprestrieť.

Druhá decembrová nedeľa 

Každoročne je v čase adventu celosvetovo druhá decembrová nedeľa venovaná všetkým deťom a mladým ľuďom, ktorí „odišli“ skôr, ako sa ich kniha života stihla postupne napĺňať, kedy sa o 19.00 h v oknách ich rodín a priateľov rozsvietia sviečky na znak úcty k ich pamiatke. Vzniká tak pomyselná reťaz, ktorá spája nie len rodiny s podobným osudom, s ich priateľmi po celom svete, ale symbolizuje aj odkaz svetla, ktoré, v prenesenom význame, svieti na ich ďalšej ceste. 

*Svetový deň pamiatky zosnulých detí, ktorý tento rok pripadá na 12. december, vychádza z tradície medzinárodnej organizácie „Súcitní priatelia“ (The Compassionate Friends) a prvýkrát bol organizovaný́ v roku 1997 v USA. Tento deň pripadá každoročne na obdobie adventu, druhú nedeľu v decembri a OZ malíček sa na znak úcty a spolupatričnosti s rodinami po strate dieťaťa opäť aj tento rok pripája.

prázdna náruč

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: