Rok 2017 bol dobrý rok pre Slovákov

Rok 2017 bol dobrý rok pre Slovákov
2.1.2018 v kategórii Infošky, autor Marika Koscelníková, foto: istockphoto.com

Priniesol vám uplynulý rok radosť, či skôr starosti? Osobnú bilanciu už asi máte za sebou, pozrime sa, ako hodnotia uplynulý rok 2017 Slováci?

Spoločnosť GFK uskutočnila na prelome rokov prieskum, v ktorom sa opýtali obyvateľov Slovenska, ako hodnotia uplynulý rok a či bol taký, ako očakávali na jeho začiatku. Môžeme skonštatovať, že pre väčšinu z nás, to bol naozaj dobrý rok.

Takmer 77 percent ľudí bolo s rokom 2017 a jeho priebehom spokojných a splnil ich očakávania, ktoré mali na jeho začiatku.


„Viac ako jedna štvrtina obyvateľov Slovenska považuje z pohľadu svojho osobného života rok 2017 za lepší, ako očakávala na jeho začiatku,“ hovorí Rastislav Kočan, Chief Commercial Officer GfK Slovakia.

O niečo menšia skupina – 23 percent považuje rok 2017 za horší, ako si mysleli na jeho začiatku. Pre približne 50 percent obyvateľstva bol rok približne rovnaký v porovnaní s očakávaniami v januári 2017

Prečo bol rok 2017 lepší, ako sme očakávali

  • Takmer polovica z nich bolo spokojných so svojou osobnou oblasťou života. Išlo najmä o zážitky, získané skúsenosti, oblasť viery alebo vzdelanie.
  • 40 % ľudí sa tešilo zo zlepšenia svojej finančnej situácie alebo svojich blízkych, najviac peniažky potešili mužov vo veku 50 - 59 rokov.
  • Zlepšenie pracovnej oblasti považovala za pozitívne takmer jedna tretina (31 percent) ľudí, hlavne mladých ľudí do 29 rokov s vysokoškolským vzdelaním. A takmer rovnako veľká skupina je spokojná so svojím zdravotným stavom alebo zdravím svojich blízkych, prekvapivo to potešilo  najmä dôchodcov.

rok 2017

Čo najviac ovplyvnilo nespokojnosť s rokom 2017?

  • Najviac zhoršenie svojej finančnej situácie (49 percent). Postihlo to predovšetkým ľudí s čistým mesačným príjmom do 800 eur. Zdravotný stav, či stav svojich blízkych považovalo za horší, ako očakávalo až 45 percent ľudí.
  • Pre necelú jednu štvrtinu nespokojných (24 percent) bolo dôvodom nespokojnosti všeobecné zhoršenie ekonomickej situácie a rovnako bola podľa nich v roku 2017 horšia celková politická situácia na Slovensku. Tento aspekt života pociťujú horšie viac muži ako ženy.

Taký bol rok 2017 pre Slovákov. Veríme, že rok 2018 nám prinesie len dobré správy a veľa zdravia.

zdroj: www.GFK.com