Rodičovský príspevok bude od augusta vyšší

Redakcia | 24. máj 2023
Vyšší rodičovský príspevok

Mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku už od 1. augusta tohto roka schválila Národná rada SR.

Rodičom pribudne na účte pár desiatok eur navyše

Valorizácia sa premietne do týchto súm:
Rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali tak nárok na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, dostanú od augusta 473,30 eur.

Rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali materskú, dostanú po novom sumu 345,20 eur. 

Rodičovský príspevok 

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Sumy rodičovského príspevku platné k 31. decembru sa zvyčajne upravujú od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu a zaokrúhľujú sa na najbližších desať eurocentov. Mimoriadne sa však rodičovský príspevok zvyšuje tento rok do augusta. V januári sa už zvyšovať nebude. 

Zdroj: www.upsvr.gov.sk

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: