PREHĽAD: Príspevky pre rodičov na ktoré máte nárok

PREHĽAD: Príspevky pre rodičov na ktoré máte nárok
23.7.2019 v kategórii Infošky, autor MK, foto: istockphoto.com

Koľko vám vyplatia pri narodení dieťaťa, v akej výške sú prídavky na deti a rodičovský príspevok?

Sumy príspevkov pre rodičov

Príspevok pri narodení dieťaťa

  • 829,86 € - dieťa narodené z prvého až tretieho pôrodu, ktoré sa dožilo najmenej 28 dní
  • 151,37 € - dieťa narodené zo štvrtého a ďalšieho pôrodu alebo dieťa, ktoré sa nedožilo 28 dní
  • + 75,69 € /dieťa - dvojčatá a viacerčatá

Prídavky na deti

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa.

Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Príplatok k prídavku na dieťa mesačne vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus.

Rodičovský príspevok

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

  • rodičovský príspevok 220,70 €
  • rodičovský príspevok dvojičky 275,88 €
  • rodičovský príspevok trojičky 331,05 €

Od budúceho roka sa rodičovský príspevok zvýši!

Od začiatku budúceho roka by sa mal rodičovský príspevok, ktorý je v súčasnosti vo výške 220,70 eur, zvýšiť o sumu, ktorá naozaj poteší. 150 eur naviac dostanú rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Pracujúcim rodičom by mal tak rodičovský príspevok vzrásť na sumu 370 eur.

Rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali, tz. nedostávali materskú dávku, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o nižšiu sumu a to o 50 eur, čo znamená príspevok vo výške 270 eur. 

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/sk/