NUMICON je kamarát s matematikou!

Redakcia | 16. Jan 2020
NUMICON je kamarát s matematikou!

Numicon je číselný didaktický systém, pomocou ktorého sa rozvíjajú matematické schopnosti u detí. Vo Veľkej Británii sa využíva vo viacej ako 6000 školách. Bol vyvinutý odborníkmi z Oxford University a v roku 2015 bol vyhlásený za najlepšiu svetovú vzdelávaciu matematickú metódu Education Resources Awards (ERA). Numicon pokrýva celú oblasť čísiel, základné výpočtové operácie a rôzne matematické vzorce.

Numicon je systém plochých tvarov s otvormi, pričom každý tvar predstavuje číslo od 1 do 10. Každé číslo má svoju vlastnú farbu. Numicon je osvedčený prístup k výučbe matematiky pre malé deti vo veku od 3 do 5 rokov. Ide o multisenzorický prístup k matematike využívajúci štruktúrovaný aparát navrhnutý tak, aby dieťa porozumelo číslám a vzťahom medzi nimi, ktoré sú nevyhnutné pre dosahovanie úspechov v matematike.

numicon

Numicon v prvých rokoch života dieťaťa.

Numicon je často predstavovaný deťom v ranom veku. Spočiatku sa jednoducho môžu hrať s tvarmi ako objektami, dokonca ich používať s plastelínou, vodou alebo pieskom.
Ďalším krokom je porozumenie jednotlivým tvarom, teda aké číslo daný tvar predstavuje. Následne dochádza k porozumeniu vzťahov medzi jednotlivými čísalmi / tvarmi. 
Každý tvar Numicon dáva deťom obraz o tom, ako číslo vyzerá. Začínajú vidieť vzťah medzi číslami, pričom každý kus má o jednu jamku viac ako ten predchádzajúci. Tým, že deťom sa dáva niečo fyzické, čo môžu držať v ruke, nielen papier a pero, rozvíjajú dôveru a väčšie porozumenie, čo vedie k vyšším úspechom.

Numicon má pozitívny vplyv na učenie detí

Numicon zaujme deti pestrými farbami, zaujímavými tvarmi a pútavými aktivitami. Deti objavujú, ako tvary a ich vzorce spolu súvisia prostredníctvom hry a skúmania. Tvary sú „obrázky“ čísel. Účelové aktivity im pomáhajú nadviazať spojenie s tvarmi a ich vzťah.

numicon

Počítanie otvorov “dierok” je jednou zo zručností, ktoré používame. Počítanie nám pomáha pochopiť „koľko“. Numicon na úrovni raného detstva dáva deťom prehľad o množstve. Deti učí komunikovať “matematicky”, je to jazykový program matematiky! Sebadôveru a pripravenosť si tak deti berú so sebou do školy.
Numicon obsahuje viacúrovňový prístup vo vzdelávaní,  opierajúc sa o VAK metódu.

Vedomým spôsobom využívame rôzne činnosti a smerujeme deti, aby sa učili prostredníctvom rôznych zmyslov:
  • Vizuálne - Pozorovanie prvkov a identifikácia (rozpoznávanie) podľa farby a tvaru.
  • Auditívne - Počúvanie pokynov učiteľa (matematický jazyk) a odpoveď na otázku (popis spojitosti)
  • Kinesteticky - Motorické pohyby a pocit tvaru (dotyk a pohyb) a pohyb v miestnosti (hľadanie požadovaného tvaru)
Numicon pomáha deťom vytvoriť si pozitívny vzťah k matematike!
Viac info: 
info@kidgenius.sk
Aktivity tejto školy sledujte aj na Facebooku: #mentalnaaritmetikakidgenius

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: