Najčastejšou príčinou odkladu školskej dochádzky sú poruchy reči

Redakcia | 25. január 2022
Logopédia

V najbližších rokoch pribudne viac logopédov.

Logopedické ťažkosti detí a žiakov sú jednou z najčastejších príčin odkladu školskej dochádzky. V rámci rezortu školstva preto spájajú sily na podporu štúdia logopédie.

Logopédov je málo

Potreba podpory tohto študijného odboru nevychádza len z množstva logopedických ťažkostí u detí pred nástupom do škôl, ale aj z nedostatku kvalifikovaných odborníkov, ktorí poskytujú odbornú logopedickú starostlivosť v školách a školských zariadeniach. Mnohé deti čakajú na termín týždne a frekvencia logopedických návštev nie je tiež postačujúca.

„Prvým krokom bude navýšenie počtu študentov v študijnom odbore z aktuálnych 20 na 30. Títo študenti prechádzajú prísnym kvalitatívnym výberom, keďže sa ich v priemere na odbor logopédie hlási každý rok až 150. Okrem toho tvorí štvrtinu ich štúdia prax a teda pri ukončení štúdia majú už množstvo skúseností priamo z terénu,“ približuje štátny tajomník rezortu školstva Ľudovít Paulis (ext. zdroj Ľudovít Paulis).

Zdroj: minedu.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: