Koniec predmetom na školách: Vo FÍNSKU plánujú veľkú reformu!

MK | 20. May 2019
Koniec predmetom na školách: Vo FÍNSKU plánujú veľkú reformu!

Fínsky model vzdelávania je inšpiráciou už roky. Ich kroky vedú k tomu, aby sa deti neučili len formálne, ale dokázali čo najviac prepojiť informácie s reálnym životom a pochopiť súvislosti. Do roku 2020 sa na školách zrušia ohraničené vyučovacie predmety!

Fínska revolúcia v školstve

Univerzity vo Fínsku chápu vzdelávanie ako prípravu na reálny život a osnovy upravujú vždy flexibilne podľa potrieb meniacej sa spoločnosti. Jednoducho povedané, snažia sa o to, aby absolventi mali čo najlepšie šance na uplatnenie sa na trhu práce a ich vzdelanie malo čo najvyššiu pridanú hodnotu.

Roky pracujú na školskej reforme.  Už koncom koncom sedemdesiatych rokov začali upravovať koncept  vzdelávacieho systému a osvojili si  Problem Based Learning, čo u nás poznáme dnes ako inovatívne  projektové vyučovanie. 

Fíni pochopili, že vzdelanie je pre celkový rozvoj krajiny nesmierne dôležité, preto je v ich cieľom neustále ponúknuť mladým ľuďom čo najlepšie podmienky a spôsob, ako nadobúdať vedomosti. 

Fínsko zruší vyučovacie predmety

Fínsko sa od roku 2020 stane prvou krajinou na svete, ktorá nebude mať vyučovacie predmety postavené tak, ako ich poznáme. Chcú odstrániť z učebných osnov vyučovanie Geografie, Fyziky, Matematiky, Literatúry, či Histórie.  Jednotlivé udalosti a javy sa budú študovať  v interdisciplinárnej podobe.

Napríklad:  2. Svetovú vojnu budú študenti skúmať z viacerých hľadísk. Pozrú sa na tieto udalosti z pohľadu histórie alebo matematiky. Tento systém bude zavedený pre študentov vyšších ročníkov. Pedagógovia už v súčasnosti  prechádzajú preškolením a pripravuje sa zmena učebných osnov. 

 

Zdroj: skolskyportal.sk


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: