Darujme zubným kefkám nový život

Darujme zubným kefkám nový život
16.6.2017 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Na Slovensku sa rozbieha projekt Ekovír, ktorý prispieva k tomu, aby sme sa viac zaujímali o životné prostredie.

Jedinečný je v tom, že sa zameriava na zber zubných kefiek, z ktorých sa po recyklácii vyrobia koše na separovanie odpadu. Poputujú do materských a základných škôl, lebo už deti by mali vedieť, že je dôležité starať sa nielen o zúbky, ale aj o našu planétu.

Podľa štatistík Eurostatu patrí Slovensko v rámci Európskej únie medzi tri najhoršie krajiny v recyklácii odpadu.

Postavenie v rebríčku si celkom určite žiada zmeny, o niektoré sa chce pokúsiť projekt Ekovír. Jeho súčasťou je podprojekt Kolokefka.

„Najprv sme sa chceli zaoberať výlučne zberom a recykláciou použitých zubných kefiek, ktoré končia v lepšom prípade v spaľovni, v tom horšom na skládke odpadu.

Situácia na Slovensku s recykláciou odpadov je však taká zlá, že sme sa rozhodli urobiť viac,“ hovorí Annamarie Velič z CURADEN Slovakia s.r.o. a vedúca projektu Ekovír.

V rámci projektu Kolokefka bude spoločnosť od 15. júna 2017 na svojich kioskoch po celom Slovensku zbierať použité zubné kefky všetkých značiek pričom z kefiek CURAPROX, ktorých zloženie pozná, po recyklácii vyrobí koše na triedenie odpadu a spolu s osvetou ich poskytne slovenským škôlkam a školám.

,,Triedenie odpadu v našej škole prebieha v provizórnych podmienkach, zišli by sa nám nádoby do každej triedy, predovšetkým na papier a plasty,“ upozorňuje Martin Majling, učiteľ zo ZŠ Spojová v Banskej Bystrici.

Len veľmi málo škôl u nás systematicky separuje odpad. ,,Ak naučíme deti triediť odpad, postupne sa pridajú aj rodičia a tí sa zasa môžu začať zaujímať aj o to, kam vlastne putuje odpad z ich domácnosti,” vysvetľuje Annamarie Velič.

Triedenie odpadu v domácnostiach má pri tom veľký význam − približne pätina z celkového vyprodukovaného odpadu na Slovensku pochádza z komunálneho odpadu.

Ako uvádza Eurostat, na jedného obyvateľa pripadá približne 329 kg komunálnych odpadov ročne, pričom až 69% z tohto množstva končí na skládkach.

,,K deťom sa už vyše desať rokov dostáva osvetový projekt správnej starostlivosti o zuby Dental Alarm, ktorý vedú študenti stomatológie.

Podobný model by sme radi uplatnili v rámci Kolokefky, kedy by sme chceli spojiť so študentami enviromentalistiky a s odborníkmi z oblasti životného prostredia,“ dodáva Annamarie Velič.

Do projektu Ekovír sa s nadšením zapojili aj neziskovky. ,,Vzdelávanie o odpadoch budeme vytvárať so školami, aby sme naše aktivity čo najviac ušili na ich potreby,“ zdôraznil Štefan Jančo z Nadácie Ekopolis.

„Zodpovednému nakladaniu s odpadom na školách sa venujeme dlhodobo, preto sme radi, že sa táto téma dostane opäť bližšie k deťom a mládeži,” dopĺňa Miroslava Piláriková z CEEV Živica.

„Práve rozširovanie spoločenskej zodpovednosti nad rámec podnikateľských aktivít nás veľmi oslovilo a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu,“ povedal Branislav Moňok, podpredseda Priateľov Zeme.

Viac informácií ponúka portál www.ekovir.sk.

Spoločnosť CURADEN Slovakia je výhradným dovozcom výrobkov CURAPROX na Slovensku.

V rámci projektu Ekovír sa snaží znížiť ekologickú stopu svojich produktov. Pod Ekovír patria okrem Kolokefky aj podprojekty Kancel bez koša  a CURAPROX Goes Green.

Kancel bez koša má za cieľ redukovať odpad v kanceláriách. CURAPROX Goes Green je výzva vyrobiť zubné kefky z ekologických materiálov.