Vývin dieťaťa medzi 2. – 3. rokom života dieťaťa: TOTO už viem

Andrea Baranovská | 27. Jun 2019
Vývin dieťaťa medzi 2. – 3. rokom života dieťaťa: TOTO už viem

Všetky tieto informácie tvoria rámec schopností, ktoré by si malo dieťa osvojiť a zručností, ktoré by malo získať. Avšak každé dieťa je jedinečné a jeho vývin prebieha individuálnym spôsobom. Prílišný nátlak na dieťa môže viesť k jeho frustrácii a zbytočnému zaťažovaniu.

Motorika: 

 • Chôdza je stabilná;
 • Dieťa dokáže prekonávať prekážky;
 • Chodí po schodoch hore aj dolu
 • Behá – rozbehne sa aj zastaví bez spadnutia.
 • Obľubuje pohybové a manipulačné hry;

Sebaobsluha:

 • Kontrola vyprázdňovania;
 • Samostatnosť pri jedle a pití;
 • Základy hygieny;
 • Relatívna samostatnosť pri obliekaní – pomáha pri ňom

Percepcia 

 • Rozvíjanie vizuomotorickej koordinácie;
 • Presnejšie vníma
 • Zlepšuje sa pozornosť
 • Je schopné hrať sa asi ½ hodiny
 • Je otvorené skúšať nové chute a veci

Sociálne zručnosti 

 • Uvedomenie si seba
 • Prejavovanie vlastných želaní – chcem, nechcem
 • Testovanie hraníc a snaha manipulovať s ostatnými;
 • Ja, moje, ja sám – časté slová a frázy
 • Schopnosť prejaviť súcit a poskytnúť útechu
 • Pozná základné pravidlá správneho správania – hovorí samé čo sa smie a čo nie
 • Egocentrizmus
 • Záchvaty agresívneho správania medzi rovesníkmi

Emocionálne zručnosti 

 • Presadzovanie vlastnej vôle
 • Obdobie vzdoru
 • Slabá schopnosť sebakontroly
 • Nestálosť emócií – prechádzanie z jedného extrému do druhého
 • Zapamätávanie si pozitívnych aj negatívnych zážitkov
 • Separačná úzkosť ustupuje

Komunikácia 

 • Sémantická nepresnosť
 • Krátke vety – 2 – 3 slovné
 • Vytváranie si a používanie vlastných slov
 • Generalizácia gramatických pravidiel – budeme ísť apod.
 • Dieťa dokáže slovne klamať a vymýšľať si
 • Slovná zásoba je 200-400 slov, ale aspoň 100 je ich rozpoznateľných

Kognitívne schopnosti

 • Aha-zážitok – riešenie úloh vhľadom;
 • Schopnosť zovšeobecňovať
 • Symbolická hra
 • Využívanie predstáv a pojmov
 • Dokáže vyplniť zložitejšie inštrukcie 

Kedy navštíviť lekára alebo odbornú pomoc?

 • Ak dieťa nekomunikuje slovami ani si ich nespája do jednoduchých slovných spojení;
 • Nevyužíva gestá;
 • Chýba konštrukčná hra;
 • Nereaguje na pokyny, neukazuje obrázky, nerozumie reči
 • Nezaujíma sa o sociálnu interakciu a komunikáciu, nezapája sa do spoločných aktivít;
 • Nesnaží sa získať si pozornosť druhej osoby;
 • Nezaujíma sa o reakcie iných;
 • Nie je zvedavé;
 • Je pasívne
 • Jeho pohyby sú nekoordinované.
 • Nehrá sa – nevyužíva predmety akoby – bábika ako dieťa apod.
 • Častejšie sa utieka do „svojho sveta“ ako interaguje s ostatnými;
 • Nedokáže sa samé najesť;

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: