Vreckové: áno či nie? Kedy a koľko?

Redakcia | 6. Jun 2016
Vreckové: áno či nie? Kedy a koľko?

Približne s nástupom dieťaťa do prvého ročníka sa v mnohých rodinách vynára otázka: „Potrebuje moje dieťa vreckové?“ Ak to dovoľuje vaša finančná situácia, môžete sa orientovať podľa nasledujúceho odporúčania:

V mladšom školskom veku (6 – 10 rokov) možno začať s týždenným „vyplácaním“:

6 – 7 rokov: 1,5 eura (maximálne 2 eurá)
8 – 9 rokov: 2 eurá ( maximálne 2,5 eura)

Od cca 10 rokov možno vyplácať vreckové aj mesačne:

10 – 11 rokov: 5 eur
12 – 13 rokov: 7 eur
14 – 15 rokov: 10 eur
16 – 17 rokov: 15 – 30 eur

Pritom by mali mať rodičia na pamäti, že vreckové sa má vyplácať pravidelne – a spontánne (bez pripomínania zo strany detí), a nemalo by sa spájať s nijakými podmienkami (alebo dokonca výkonmi – napr. známky v škole, pomoc v domácnosti a pod.).

Okrem toho sa smie dieťa samo rozhodnúť, čo urobí s peniazmi: oblečenie a školské potreby by mali aj naďalej platiť rodičia! So staršími deťmi by mali viesť rodičia nespočetné rozhovory na tému peniaze a konzum.

Môže vás zaujímať:

Výchova podľa príručky
Vreckové na výlet

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: