Premotivovaní rodičia alebo Ako (ne)umoriť dieťa krúžkami

Mgr. Marika Koscelníková | 21. Nov 2014
Premotivovaní rodičia alebo Ako (ne)umoriť dieťa krúžkami

Kedy je krúžkov pre dieťa príliš, a kedy, naopak, málo? Dokážete odhadnúť kapacitu a schopnosti svojho dieťaťa, venovať sa športom či záujmom?

Eva sa synovi venovala naplno. Nielen doma, ale aj v materských centrách. Trikrát do týždňa mal aktivity – hudobnú školu pre najmenších, tancovanie a futbal. Keď nastúpil do školy, opäť mal naplánovaný každý deň v týždni. Okrem štvrtka. Vo štvrtok mal Jurko svoj deň. Trávil ho polihovaním a ničnerobením.

Eva si všimla, že aj napriek tomu, že sa mu v škole darí a dobre sa adaptoval na prvý ročník, jej syn nie je nadšený, veselý a býva často unavený. Často z jeho úst počula – nudím sa, mama. Uvažovala, ako je to možné, veď mal toľko aktivít, mala by mu pridať ďalšie?

Jeho apatia sa stále zväčšovala, tak využila služby školskej psychologičky (nie je Jurko mimoriadne nadaný a teda potrebuje podnetnejšie prostredie?). Tá s Jurajom pracovala, mával u nej sedenia raz v týždni a verdikt bol pre Evu ako facka.

Jurko je demotivaný. Jeho snaha uspieť v škole aj v aktivitách mimo nej nie vždy vyšla a frustrácia z toho, že nie je najlepší, ho nútila stiahnuť sa. Nemal čas ani na kamarátov a cítil sa sám.  Evina ambícia rozvíjať Jurkov talent na všetkých frontoch od malička prekročila hranice Jurkovej osobnosti a povahy.

Deti bývajú často prostriedkom nenaplnených ambícii svojich rodičov

Prípadne sú rodičia presvedčení, že keď oni mohli chodiť do tanečnej, na angličtinu a gymnastiku, zvládne to aj ich dieťa. Veď krúžky dieťa rozvíjajú v rôznych smeroch a určite sa im za to raz poďakuje.

Dnes je trendom „učiť“ deti od malička. Materské centrá ponúkajú rodičom s deťmi aktívny spôsob vyplnenia voľného času už od útleho veku dieťaťa. Nepochybne to má svoje pozitíva – rozvoj pohybových a rozumových schopností, detský kolektív, zoznamovanie sa s novým priestorom a nadväzovanie sociálnych kontaktov.

Nie všetky deti sú však pripravené byť súčasťou skupiny a  zúčastňovať sa na riadenej aktivite. Niektorí rodičia aj napriek tomu, že dieťa vysiela jasné signály – plač, nepokoj, vynútená spolupráca na aktivitách, neochota vstúpiť vôbec do budovy, v ktorej krúžok prebieha – ich ignorujú „veď si musí zvykať“.

Aktivity v predškolskom veku by mali byť pre dieťa hrou, obľúbenou činnosťou

Výber aktivity je na rodičovi. Ešte pred tým, ako vybraný kurz či krúžok zaplatíte, využite možnosť navštíviť ho s dieťaťom „na skúšku“. Všímajte si nielen reakciu svojho dieťaťa, správanie ostatných detí, ale aj prístup lektora.

Vyškolení a skúsení lektori dokážu deti zaujať a pristupovať k nim aj na základe ich individuálnych odlišností. Prvé hodiny sú pre dieťa adaptačné, kým si zvykne na nové prostredie, ľudí, na riadený spôsob hry a aktivít.

Pokiaľ je však návšteva kurzu nočnou morou rodiča, rovnako ako aj dieťaťa, treba ho prerušiť.

Uvedomte si, že dieťa nepotrebuje mať naplánovanú každú minútu dňa. Ak uvažujete o tom, že k baby plávaniu pridáte hudobnú školu a angličtinu, obráťte svoju pozornosť na dieťa.

dostatočný priestor na oddych, užije si aj domáce pohodlie a vašu pozornosť? Sú deti, ktorým vyhovuje byť stále niekde a v neustálej činnosti.

No na druhej strane sú tie, ktoré na to reagujú únavou a vyčerpaním. Rešpektujte malého človeka a doprajte mu to, z čoho má radosť a pri čom sa cíti spokojne. Či už je to zábava v hudobnej škole, alebo vaša náruč pri čítaní leporela. Ak nebude v troch rokoch hrať tenis, tancovať v baletnej škole a speakovať – nebojte sa, nič v živote nezmešká.

Krúžky pre školákov

Samotný nástup do školy a zvládanie nového režimu sú pre dieťa záťažou. Ponuka voľnočasových aktivít pre školopovinné deti je naozaj široká, vyberajte však s rozvahou.

Podľa záujmu dieťaťa, jeho možností a preferencií. Zvoľte taký krúžok, ktorý mu umožní uvoľniť sa a zbytočne ho nezaťaží ďalšími povinnosťami počas týždňa. Deti na prvom stupni ešte len objavujú svoje schopnosti a zameranie. Preto je možné, že začnú s futbalom a skončia pri francúžtine.

Podporte ich v rozhodovaní sa pre ten ktorý krúžok a ak sa už rozhodne, dbajte na to, aby vybraný krúžok dieťa aj pravidelne navštevovalo. Sledujte jeho pokroky a rozprávajte sa s ním nielen o škole, ale aj o tom, ako vyzerá jeho voľnočasová aktivita. Pre deti je to rovnako dôležité streliť gól, či namaľovať obrázok, ako hodnotenie školských úloh. 

Ideálne je, ak sa podarí skombinovať individuálny krúžok (hodiny hry na flautu) so skupinovým (športová aktivita). Školák tak má možnosť rozvíjať svoje schopnosti v rámci kolektívu, ale aj samostatným tempom. Doprajte mu dostatočný čas na oddych, inak sa z obľúbených aktivít stane len povinnosť.

Nezabúdajte na to, že dieťa potrebuje aj voľné popoludnia, ktoré strávi podľa svojich predstáv, prípadne s kamarátmi. Školopovinné deti sú vyťažené úlohami v škole. Zaťažiť ich náročnými tréningami alebo ďalšou vzdelávacou aktivitou sa môže odraziť na ich neschopnosti všetko zvládnuť podľa predstáv rodičov, pedagógov či trénerov.

Je vhodné rozvíjať jeho záujmy a prehlbovať už nadobudnuté schopnosti  - k tomu krúžková činnosť môže pomôcť. Nie je však nutnosťou. Ak dokážete rozvíjať jeho záujmy aj v domácom prostredí tempom, ktoré si sami zvolíte, je to v poriadku.

Je prirodzené, že deti hudobníkov majú k hudbe blízko, rovnako ako deti športovo založených rodičov zvládnu dvojfázové tréningy, lebo je to pre ne prirodzené. V tomto prípade je však dôležité, aby rodičia dokázali oddeliť vlastné očakávania a nároky od záujmu samotného dieťaťa.

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: