Prečo je pre tínedžerov také ťažké vstať ráno?

Redakcia | 6. september 2023
Prečo je pre tínedžerov také ťažké vstať ráno?

Mnoho rodičov má ťažkosti s tým, aby ich tínedžeri vstávali ráno do školy. Mladí ľudia majú prirodzenú tendenciu ostať hore večer pridlho a mať potom ťažkosti so vstávaním skoro ráno. Tento jav môže spôsobiť množstvo problémov, ako sú oneskorené príchody do školy, neodovzdané domáce úlohy, horšie známky a celkovo zníženú produktivitu. Ale prečo je pre tínedžerov také ťažké vstať ráno?

Začína škola pre tínedžerov príliš skoro? 

Slovenský výskum na túto tému sme nenašli, ale čas začiatku školy je dôležitou témou diskusie medzi rodičmi, pedagógmi a politikmi inde vo svete, napríklad aj v mnohých amerických štátoch.  Podľa nedávneho prieskumu Sleep Foundation, 38,2% dospelých v USA verí, že školská dochádzka by mala začínať neskôr, zatiaľ čo 25,2% preferuje skorší začiatok a 36,6% nechce žiadnu zmenu.
Dôvod? Spánok. Viac ako 81% rodičov, ktorí preferujú neskorší začiatok, uviedlo, že by to viedlo k lepšiemu spánku  ich detí, čo by malo pozitívny dopad na ich duševné zdravie, akademický výkon a celkovú pohodu. Skutočnosťou totiž je, že mnoho tínedžerov trpí nedostatkom spánku, čo môže mať naozaj vážne dôsledky na ich výkon a pohodu.
Štúdie skutočne ukazujú, že dospievajúci v školách s neskorším začiatkom majú lepší spánok. V spomínanom výskume viac ako 57 % študentov druhého stupňa základných škôl a 72 % študentov stredných škôl uviedlo, že spia menej, ako sa odporúča na základe ich veku.

Prečo je spánok pre tínedžerov taký dôležitý?

Odporúčaná dĺžka spánku pre tínedžerov je 8-10 hodín, ale mnohí stredoškoláci nedosahujú ani to úplné minimum. 
Nedostatok spánku môže mať negatívny vplyv na kognitívne funkcie, vrátane pamäte, pozornosti a schopnosti riešenia problémov. Má to tiež vplyv na duševné zdravie, môže zvýšiť riziko užívania návykových látok a  riziko autohavárií najstarších „teens“.

Za málo spánku tínežeri možno ani nemôžu

Počas dospievania sa v tele dospievajúceho dieťaťa vyskytuje množstvo biologických zmien, ktoré ovplyvňujú aj jeho spánkový cyklus. Jednou z týchto zmien je zmena v cirkadiánnych rytmoch, ktoré regulujú spánok a bdenie. Tieto zmeny často vedú k tomu, že tínedžeri prirodzene chcú zostať hore neskoro a spávať dlhšie do rána.
Cirkadiánne rytmy predstavujú 24-hodinové cykly, ktoré sú súčasťou vnútorných hodín tela. Prebiehajú takpovediac „na pozadí“, a ich úlohou je vykonávať základné telesné funkcie a procesy. Jedným z najdôležitejších cirkadiánnych rytmov je cyklus spánku a bdenia.
Ako vysvetľuje Lisa L. Lewis, MS , autorka knihy The Sleep-Deprived Teen, deti v dospievaní prechádzajú na neskorší spánok kvôli zmenám cirkadiánneho rytmu. „Necítia sa ospalé až do neskorého večera, a zároveň ani nie sú pripravené vstať tak skoro ako kedysi, keď boli mladší. Preto pre starších žiakov základných škôl a stredoškolákov by boli vhodnejšie neskoršie časy začiatku vyučovania,“ vysvetľuje L. Lewis.

Michael Breus, PhD , klinický psychológ a hlavný spánkový poradca  spoločnosti Sleep Doctor súhlasí. Vysvetľuje, že aj keď tínedžeri idú spať o 22:00, ale potom sa musia zobudiť o 6:00 (čiže spia 8 hodín, ale väčšina z nich potrebuje skôr 10 hodín spánku ako 8), majú spánkový dlh, čo im spôsobuje veľkú únavu. „Nedostatok spánku ovplyvňuje akademický a sociálny výkon - vrátane problémov s pamäťou, organizačných schopností a schopnosti venovať niečomu sústredenú pozornosť.“ 
Michael Breus, PHD ďalej vysvetľuje: „Ospalý tínedžer počas hodiny podriemkava — čo okrem toho, že znižuje jeho výkon, môže ovplyvniť aj jeho motiváciu, kreativitu a schopnosť  riešenia problémov“. 

Čo možno urobiť?

Kým sa raz možno dočkáme  neskoršieho začiatku vyučovania, existuje niekoľko stratégií, ktoré môžu rodičia implementovať doma, aby pomohli svojim deťom získať viac spánku:

  • Dbajte na dostatok spánku: Odporúča sa, aby tínedžeri spali 8-10 hodín každú noc.
  • Plánovanie vopred: Naučte dieťa pripraviť  si všetko, čo sa len dá na nasledujúci deň, ešte večer, aby rána neboli také hektické.
  • Podporujte pozitivitu: Vymyslite a vložte nejaké pozitívne nápady do ranného rituálu.
  • Rovnaké časy spánku: Snažte sa dodržiavať konzistentný spánkový harmonogram, vrátane víkendov.
  • Zdravé raňajky: Uistite sa, že vaše dieťa má každé ráno zdravé a výživné raňajky bohaté na bielkoviny.
  • Krátke zdriemnutie: Umožniť krátke zdriemnutie po návrate zo školy môže byť užitočné, ale iba vtedy, ak to neovplyvní nočný spánok.
  • Pohodlné prostredie na spánok: Tmavá, tichá a chladná izba môže pomôcť zabezpečiť kvalitný spánok.
  • Podporujte fyzickú aktivitu: Pravidelná fyzická aktivita môže pomôcť zlepšiť kvalitu spánku.
Nedostatok spánku je vážnym problémom, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre naše deti. Keďže zmena času začiatku vyučovania nie je v pláne, je dôležité prijať kroky teraz, aby sme podporili zdravý spánkový režim u našich tínedžerov. 
Nakoniec, je dôležité si uvedomiť, že každé dieťa je iné a to, čo funguje pre jedného, nemusí fungovať pre druhého. Flexibilita a individuálny prístup sú kľúčové pri hľadaní riešení, ktoré podporia zdravie a pohodu našich tínedžerov.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: