Poruchy rastu: aké sú možnosti liečby?

MUDr. Magdaléna Pašková, endokrinologická ambulancia DFN Košice, II. KDaD | 27. Feb 2017
Poruchy rastu: aké sú možnosti liečby?

Liečba poruchy rastu je výrazne závislá na jej príčine a stupni závažnosti ochorenia.

Najmenej je rast postihnutý v prípade familiárne podmieneného nízkeho vzrastu, kde jeden alebo obaja rodičia sú nízki. To znamená, že mamička dieťaťa meria menej ako 164 cm a otecko menej ako 174 cm, čo je priemerná výška našej populácie.

Aj konečná výška dieťaťa, ktorá je geneticky daná, sa bude pohybovať pod týmto priemerom. Tu sú aj najmenšie možnosti liečbou vylepšiť túto genetickú danosť. 

Čo je rRH? Predstavuje nádej pre deti s nízkym vzrastom 

V súčasnosti najúspešnejšia je paradoxne liečba u najzávažnejších porúch rastu. K nim patrí hlavne nedostatok rastového hormónu – vrodený alebo získaný. Získaný môže byť napr. po liečbe nádorov (často nezhubných) v oblasti mozgu a mozgového podvesku (hypofýzy), alebo po úrazoch mozgu.

Títo pacienti, u ktorých v minulosti nebola možná liečba, dosahovali výšku 130 – 140 cm. Boli to ľudia tzv. „trpasličieho vzrastu“. Dnes sa s nimi už s nimi prakticky nestretávame, a to práve vďaka úspešnej terapii ľudským rastovým hormónom.

Ľudský, tzv. rekombinantný rastový hormón (rRH) sa vo svete začal používať v roku 1985. Cestou genetického inžinierstva sa ho podarilo získať z baktérií E.Coli alebo z cicavčích buniek, pretože ich rastový hormón je identický s tým ľudským.

Veľmi skoro bola táto liečba zavedená aj u nás, a to v roku 1990. Predtým užívaný hormón bol málo účinný a mal časté vedľajšie nežiaduce účinky. Novovytvorený tzv. rekombinantný ľudský rastový hormón má vynikajúci liečebný efekt a nevyskytujú sa uňho závažné vedľajšie účinky. Je bezpečný a účinný. 

Prečítajte si: Okom odborníčky: poruchy rastu u detí

Aplikácia rastového hormónu 

Keďže rastový hormón sa u zdravého dieťaťa vylučuje z hypofýzy denne, aj podávanie ľudského rastového hormónu liečebne musí byť na dennej báze. Podáva sa formou nebolestivej injekcie vo večerných hodinách pomocou pera, podobne ako inzulín, prostredníctvom bezihlového alebo unikátneho elektronického aplikátora.

Vývoj týchto aplikačných pomôcok bol veľmi dynamický a neustále sa vylepšuje. Veľmi výhodný je práve elektronický aplikátor. Zaručuje presnosť podávania lieku, je na jednu stotinu miligramu. Tento aplikátor zabezpečí aj  komfort pacienta, pretože celý priebeh injekcie (vrátane hĺbky vpichu a doby trvania injekcie) je riadený elektronicky, a tým sa minimalizujú možné chyby zo strany pacienta alebo rodiča, ktorí liek sami aplikujú.

Okrem toho aplikátor v pamäti zaznamenáva aj každú podanú injekciu, čo lekárovi umožní kontrolu dodržiavania liečby. Perá na aplikáciu rastového hormónu sú kvalitné, podobne aj bezihlový injektor. Čo je pre dieťa veľmi dôležité, všetky spôsoby aplikácie sú takmer nebolestivé

Pred liečbou je rodičom a deťom poskytnutá dôkladná edukácia o spôsobe podávania lieku. Deti nad 10 rokov si už, pod dohľadom rodiča, injekcie podávajú samé. Vo svojej praxi som ešte nestretla rodiča alebo dieťa, ktoré by to nezvládlo.

Aj spolupráca s rodičmi a deťmi je veľmi dobrá, veď všetkým nám ide o čo najlepší výsledok. Rast dieťaťa sa pri tejto liečbe výrazne zlepší. Kým pred liečbou niektoré deti rástli 1 – 2 cm za rok, pri liečbe, najmä prvé roky, sa rast podstatne urýchli a to na 8 – 10 cm ročne.

Touto terapiou väčšina liečených detí dosiahne normálnu dospelú výšku. Dievčatá 160 – 165 cm a chlapci 170 – 175 cm. Nižšiu výšku dosiahnu len pacienti, ktorí „stratili roky“ tým, že na vyšetrenie k endokrinológovi prišli neskoro.

Prečítajte si: Výška dieťaťa: Aké vysoké bude moje dieťa?

Najlepšie výsledky sú u detí, kde liečba začala v predškolskom veku a pred pubertou. Liečba trvá viac rokov, kým dieťa prirodzene rastie, a končí uzatvorením rastových štrbín. Liečba rastovým hormónom je pomerne nákladná a preto musí byť prísne indikovaná.

Jej opodstatnenie potvrdia testy na určenie hladín rastového hormónu a komplexné, dôkladné vyšetrenie dieťaťa počas krátkej hospitalizácie. 

Ak vás trápia ďalšie otázky o problematike rastu detí kliknite na www.rastieme.sk.

Liečba poruchy rastu je plne hradená poisťovňou

Pre vynikajúce liečebné výsledky a veľkú bezpečnosť tejto liečby sa postupne začalo s terapiou aj u ďalších príčin porúch rastu vo svete, a postupne aj u nás.

V súčasnosti hradia poisťovne na Slovensku okrem liečby detí s deficitom rastového hormónu aj liečbu u pacientov s vrodenými syndrómami (Turnerov, Prader- Willyho), u tzv. SGA (small for gestation age), čo sú deti narodené malé, s nízkou pôrodnou hmotnosťou a dĺžkou k dĺžke tehotenstva, a u detí s chronickou obličkovou nedostatočnosťou. Výsledky liečby sú aj u týchto skupín pacientov veľmi dobré. 

Na našom pracovisku v DFN v Košiciach sme začali s liečbou rastovým hormónom v roku 1990, najprv len u niekoľkých detí prerušovane (pre nedostatok lieku) a od roku 1992 kontinuálne. Po viac ako 20 rokoch skúseností s touto terapiou môžem potvrdiť jej vysoký liečebný efekt a bezpečnosť.

Liečili sme viac ako 200 detí s rôznymi diagnózami, u ktorých je táto liečba indikovaná. Nezaznamenali sme žiadne vážnejšie vedľajšie účinky. Dosiahnutím priemernej výšky populácie sa pacienti plne zaradia do skupiny svojich vrstovníkov, bez celoživotného hendikepu z extrémne nízkeho vzrastu. Zároveň sa dá predísť poruchám imunitného systému a metabolizmu.

Je preto smutné až zarážajúce, že rodičia v nádeji, že všetko „upraví puberta“ aj dnes niekedy prídu na vyšetrenie s dieťaťom tak neskoro, kedy už žiadna liečba nie je možná. Táto možnosť končí pubertou a uzatvorením rastových štrbín. Zistiť, či dieťa nezaostáva za svojimi spolužiakmi predsa nie je pre rodiča žiadny problém a problémom nie je ani prísť na vyšetrenie k svojmu pediatrovi alebo detskému endokrinológovi

Prečítajte si: Hmotnosť a výška dieťaťa

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: