Oddelené detské izby – odkedy?

Redakcia | 14. Jul 2016
Oddelené detské izby – odkedy?

Všetci rodičia, ktorí majú dve a viac detí, ale len jednu detskú izbu, si raz musia položiť otázku, kedy skutočne potrebuje každé z detí svoju vlastnú ríšu. Aj keď nebýva tento krok ľahký, pokiaľ je to z priestorových dôvodov možné, je veľmi potrebný!

Napríklad v takýchto prípadoch:

Keď je rušený spánok

Ak sa narodia dve deti v rovnakom čase alebo s malým vekovým rozdielom, je spolužitie v jednej izbe minimálne v prvých rokoch života detí ľahko realizovateľné. Závisí to samozrejme od správania konkrétnych detí. Ak napríklad jedno z detí spáva nepokojne a kričí každú noc na rodičov, bude automaticky rušený aj spánok druhého dieťaťa. Takéto negatívne ovplyvňovanie sa môže stať problémom, ktorého riešenie si bude vyžadovať oddelené detské izby.

Čítajte: Má dieťa právo na súkromie? 3 výnimky, kedy musíte mať veci pod kontrolou.

Súboj pohlaví

V predškolskom alebo mladšom školskom veku začínajú deti samy od seba túžiť po vlastnej izbe. Najmä keď sa o jednu izbu musia deliť brat a sestra sú hádky na dennom poriadku. Chlapci majú v porovnaní s dievčatami jednoducho inú predstavu o tom, ako má ich izba vyzerať.

Vekový rozdiel ako problém

Obzvlášť problematické sa ukazuje spolužitie detí s väčším vekovým odstupom. Ak zdieľa veľký brat detskú izbu so svojím malým bratom, dochádza rýchlo ku konfliktom. Malý brat sa potom nepovažuje za právoplatného člena rodiny, ale skôr za narúšateľa pohody. Starší brat má určite úplne iné zvyklosti týkajúce sa spania a celkového obývania izby ako ten mladší. Kritický býva moment, keď má starší brat na návšteve kamarátov. Vtedy sa cíti mladšie dieťa odstrčené.

Tínedžeri túžia po privátnej sfére

V mnohých prípadoch nie je dlhé roky realizácia vlastnej izby možná pre každé dieťa. Rozhodujúcu a veľkú dôležitosť má však vlastný priestor s príchodom puberty. Od tohto momentu začínajú deti dospievať a meniť sa po telesnej i psychickej stránke. Toto pre mnohé deti a mládež náročné obdobie si vyžaduje veľa privátnej sféry. Najneskôr vtedy, keď príde domov prvý priateľ alebo priateľka, nechce byť mladý človek rušený. A to je v spoločnej izbe absolútne nemožné. Ak teda dieťa dovŕši desať rokov, malo by začať s plánmi na vlastnú izbu.

Tip MAMA a ja
Pokiaľ nemáte možnosť poskytnúť každému dieťaťu jeho vlastnú izbu snažte sa pre každé vytvoriť jeho vlastný kútik – napríklad bude mať svoj písací stôl, prípadne svoje zásuvky, do ktorých si súrodenec nemôže dávať veci a podobne. Rovnako trvajte na dodržiavaní pravidiel – ak si starší súrodenec pozve kamarátov, mladší bude s vami v obývačke a podobne. Pravdaže to musí platiť aj naopak!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: