Nádorové ochorenia u detí

PaeDr. Dagmar Baluchová | 24. Sep 2016
Nádorové ochorenia u detí

Zhubné nálezy u detí tvoria približne 1 % zo všetkých onkologických ochorení v populácii. Prečo sa vôbec u detí objavujú, nie je známe. Avšak niektoré ochorenia, napr. Downov syndróm či iné dedičné choroby, sa spájajú s väčším rizikom vzniku tumoru.

Nádory u detí sa líšia od nádorov u dospelých, a to vo:    

 1. výskyte – riziko vzniku nádoru v detskom veku je cca 1 ku 600, v dospelosti 1 ku 5;
 2. vekovom rozložení – u dospelých narastá riziko s vekom, u detí vykazuje dva vrcholy – prvý v období dojčaťa a batoľaťa, druhý v pubertálnom a postpubertálnom období;
 3. rizikových faktoroch vonkajšieho prostredia – u najmladších detí majú minimálny a nepriamy vplyv na vznik ochorenia, ale u dospelých majú 30 až 35-percentnú účasť;
 4. spektre  typov nádorov – najčastejší výskyt u detí:

•    leukémie – 30 %,
•    nádory mozgu – 19 %,
•    lymfómy – 13 %,
•    neuroblastóm – 7 %,
•    pod 6 % nádor obličiek, sarkómy mäkkých tkanív a nádory kostí,
•    ostatné – 10 %;

5.    v biologickej odlišnosti – sú vysoko malígne (zhubné), rýchlo rastúce a rýchlo metastázujúce, avšak na druhej strane sú citlivejšie na chemoterapiu a rádioterapiu ako nádory u dospelých;

6.    deti väčšinou netrpia na iné ochorenia, majú lepší celkový zdravotný stav a lepšie znášajú intenzívnejšiu a toxickejšiu chemoterapiu ako dospelí.

Nádory u detí sa najčastejšie vyskytujú v tých častiach tela, ktoré sú vo fáze vývoja a rastu, ako napr. v krvotvornom systéme, mozgu alebo obličkách. Rovnaký typ nádoru sa správa odlišne u detí než u dospelých.

Príznaky

Môžu pripomínať inú bežnú detskú chorobu. Navštíviť lekára je potrebné, ak sa u dieťaťa objaví jeden z nasledovných symptómov:

 

 • neustály nevysvetliteľný úbytok hmotnosti
 • časté bolesti hlavy spojené s ranným zvracaním 
 • opuchy alebo neprestávajúca bolesť v kostiach, kĺboch, krku, hrudi, panve či pod pazuchou
 • hrče, najmä na bruchu, krku, hrudi, panve či pod pazuchou
 • nadmerná tvorba modrín, vyrážok alebo časté krvácanie z telesných otvorov
 • časté infekcie a zápaly
 • dobiela sfarbené sliznice očí 
 • pretrvávajúca nevoľnosť alebo zvracanie, aj bez predchádzajúceho pocitu nevoľnosti 
 • stála únava či pozorovateľná bledosť kože alebo slizníc
 • poruchy očí alebo zrakové poruchy, ktoré sa náhle vyskytnú a pretrvávajú 
 • opakované alebo pretrvávajúce horúčky z neznámej príčiny

Liečba

Závisí od typu nádorového ochorenia, pričom niektoré vyžadujú len jeden spôsob liečby, zatiaľ čo iné kombináciu viacerých, a to napr. chirurgické odstránenie tumoru, chemoterapiu, terapiu ožarovaním – rádioterapiu, imunoterapiu, transplantáciu kostnej drene ap.

Radostnou správou je, že za posledné desaťročia sa vďaka novým liekom, lepšej diagnostike, skoršiemu zachyteniu zhubného procesu a intenzívnejšej liečbe darí dosahovať v detskej onkológii významné liečebné úspechy, hoci je pravdou, že u niektorých detí sa ochorenie po rokoch znova vráti (hovoríme o recidíve).

Napriek tomu prežívanie detských pacientov u mnohých typov nádorov stúpa od počiatočných 5 – 10 % k súčasným 80 – 90 %. Tieto výsledky sú momentálne oveľa lepšie ako v liečbe onkologických dospelých pacientov.

ZDROJ: Nadácia na pomoc onkologickým pacientom na Slovensku (www.npop.sk) a Liga proti rakovine (www.lpr.sk)

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: