Deti s mandľovými očami

Daša Krátka | 5. Jul 2008

O jednom skvelom týždni vo Vyšných Ružbachoch.

Zdravie. Aké jednoduché slovo. A predsa tak dôležité. Nie každý mal to šťastie a narodil sa zdravý. Dá sa hovoriť o zdraví, ak sa človek narodí hendikepovaný? Áno, naučí sa chodiť, behať, rozprávať, čítať....No jeho cesta je ďaleko zložitejšia a neistá. Záleží od podmienok do akých sa narodí, od ľudí, ktorí ho obklopujú a nakoniec aj od zdravia, ktoré býva často naštrbené. 

Hovorím o deťoch s Downovým syndrómom.

Možno ste už počuli o chromozóme navyše, ktorý spôsobuje ich hendikep. No ak ich spoznáte, zistíte, že ich život vôbec nie je smutný, dokážu sa tešiť z vecí, ktoré sú pre väčšinu ľudí príliš obyčajné. Sú deti, ktoré sú tak šikovné, že ich prezradia len typické krásne mandľové oči. No niektoré napríklad ešte v piatich rokoch bojujú s chodením, či rozprávaním. Majú však niečo spoločné. Veľké laskavé srdce.

Rovnako ako každý rok, aj tento rok ožili Vyšné Ružbachy detským smiechom a radosťou. Zišlo sa tam 35 rodín s deťmi s Downovým syndrómom na týždennom rekondičnom pobyte. Píšem síce o deťoch, no vždy sa pridá aj niekoľko dospelákov s Downovým syndrómom, ktorí si nenechajú újsť skvelú akciu.

Cez deň mali deti pripravený program, jazda na koni (hipoterapia) mala ako vždy veľký úspech. Každý deň pár minút na koni prilákalo k tejto terapii aj tých menej odvážnych.

Čo na tomto pobyte nikdy nechýba je terapia pani Netty Engels z Holandska. Je to skvelá odborníčka, ktorá sa zaoberá učením matematiky detí s Downovým syndrómom. Aj keď stále u mnohých ľudí pretrváva mýtus, že deti s Downovým syndrómom nie sú schopné naučiť sa počítať, metóda, ktorou pracuje pani Netty je dôkazom, že všetko sa dá správnym postupom a trpezlivosťou dosiahnuť.

Každé dieťa denne absolvovalo s Netty individuálnu 20-minútovú terapiu, ktorá mnohým rodičom ukázala smer, ako dosiahnuť čo najlepšie výsledky, a to nielen v matematike, ale aj vo výchove.

Večerné prednášky a diskusie rodičov s odborníkmi (tentokrát to boli - zubná lekárka, dentálna hygienička a logopedička) boli veľmi užitočné a prínosné.

V tvorivej dielni sa za pomoci asistentiek a rodičov zrodilo mnoho krásnych výtvorov, kresieb, ktoré zdobili spoločenskú miestnosť počas celého pobytu.

Večery boli spestrené originálnymi večerníčkami, mnohí rodičia predviedli svoj herecký talent, no nechýbali ani herci z radov detí s Downovým syndrómom. Ich radosť z potlesku a úspechu bola neopísateľná.

Samozrejme nechýbal ani tradičný karneval či opekačka.
Mnohí si našli nových priateľov, či stretli tých “starých dobrých”, či už medzi rodičmi, deťmi s Downovým syndrómom alebo ich súrodencami. Vidieť a spoznať ľudí, ktorí prežívajú to čo vy, je pre mnohých veľkou oporou.  

V týchto dňoch prebieha vo Vyšných Ružbachoch II. turnus a ja verím, že zúčastnené rodinky prežívajú rovnako krásne dni.

Organizátorom týchto pobytov je Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku (www.downovsyndrom.sk), no bez obetavej organizácie konkrétnych ľudí by rodiny s deťmi s Downovým syndrómom túto možnosť nemali.

Chcela by som týmto v mene všetkých zúčastnených rodín poďakovať rodine Lezových z Trenčína a rodine Hyclákových z Kežmarku, ktoré už niekoľko rokov organizujú spomínané rekondičné pobyty.

Vďaka patrí aj Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého finančná podpora tento rok umožnila Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku financovať pobyt všetkým deťom s Downovým syndrómom.

Deti si z pobytu odniesli aj niekoľko pekných darčekov, medzi ktorými nechýbali rozprávkové cd a časopisy Adamko, ktoré darovala redakcia MAMA a ja.

Vďaka Vám, rodičom, priateľom, ktorí ste ochotní podať pomocnú ruku, môžu aj tí, ktorí nedostali v živote rovnaké príležitosti, prežiť plnohodnotný a radostný život. A verte mi, podaná ruka neostane prázdna. Deti s Downovým syndrómom dajú Vášmu životu nový rozmer.

ĎAKUJEME.

Viac na stránke www.downovsyndrom.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: