Desiata a správna výživa detí a mládeže

PhDr. Gabriela Kalanašová | 9. Sep 2015
Desiata a správna výživa detí a mládeže

Aká má byť výživa našich detí?

Stravovanie ako dôležitá súčasť životného štýlu človeka zohráva významnú úlohu nielen v každom z vekových období, ale aj v prevencii mnohých, najmä civilizačných ochorení. Obzvlášť dôležitá je problematika stravovania a výživy v detskom veku, kedy organizmus rastie a prebiehajú v ňom mnohé vývinové zmeny. Chýbanie alebo naopak nadbytok niektorých zložiek výživy môže mať následky nielen na súčasnom ale aj na budúcom zdraví človeka.

Predtým, ako sa zameriame na výživu detí a mládeže, v skratke si objasníme základné pojmy ako sú výživa, živiny či adekvátny príjem potravy.

Výživa je veda o vzťahu medzi potravinou a zdravím jedinca. O tomto vzťahu sa diskutuje už mnoho storočí, samotná veda vznikla ako odpoveď na ochorenia spôsobené napr. jednotvárnou potravou alebo jednozložkovým chýbaním niektorých základných zložiek výživy, napr. skorbutu pri chýbaní vitamínu C. Výživu môžeme tiež charakterizovať ako súhrn všetkých interakcií medzi organizmom a požitou potravou (teda to, čo človek zje a telo spotrebuje).

Pod pojmom živiny rozumieme všetky organické a anorganické chemické látky, ktoré sa nachádzajú v potrave. Sú potrebné pre správne fungovanie organizmu, dodávajú mu energiu pre procesy, ktoré v ňom prebiehajú a zabezpečujú stavebný materiál.

Adekvátny príjem potravy je vyvážené množstvo bielkovín, tukov, sacharidov, vody, vitamínov a minerálov. Výživná (biologická) hodnota nás informuje o obsahu výživných látok v danom množstve potravy, energetická hodnota o množstve energie, ktorou živiny zásobujú telo.

K základným zásadám správnej výživy patria:

 • vyvážený energetický príjem a výdaj,
 • mnohostranná, pestrá stravu,
 • konzumácia čerstvo pripravených jedál,
 • pravidelná konzumácia jedla, v kľude, približne v rovnakej dobe,
 • správne rozloženie denného príjmu energie (raňajky 15%, desiata 10%, obed 35%, olovrant 15% a večera 25% denného príjmu energie),
 • uprednostňovanie rastlinných tukov pred živočíšnymi,
 • uprednostňovanie potravín s nižším obsahom cukru,
 • nepresoľovanie jedál, nekonzumovať potraviny s veľkým množstvom prísad,
 • kombinácia zdrojov rastlinných a živočíšnych bielkovín
 • denná konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny.

Správna výživa v detstve je predpokladom zdravia v budúcnosti. Organizmus, ktorý rastie a vyvíja sa, je zvlášť citlivý na akúkoľvek nerovnováhu v príjme základných živín, minerálov a stopových prvkov.

Optimálny stravovací režim je hlavnou zásadou správnej výživy detí a mládeže. Strava má byť rozložená do 3 hlavných a 2 – 3 doplnkových jedál, má sa podávať v pravidelnom čase a medzi jednotlivými jedlami je potrebné dodržiavať rovnaký časový interval. Netreba zabúdať ani na vyváženosť v množstve a kvalite stravy.

Medzi základné zásady výživy detí a mládeže zaraďujeme:

 • správne energetické rozloženie – raňajky 20%, desiata 10%, obed 35%, olovrant 10% a večera 25% celodenného príjmu a energie,
 • konzumácia rôznych druhov potravín (pestrá strava),
 • kúsok ovocia alebo zeleniny ako súčasť každého jedla,
 • bielkoviny ako dôležitá zložka výživy (hlavným zdrojom sú hydina a ryby),
 • denná konzumácia mliečnych výrobkov, najmä polotučných,
 • príjem sacharidov hlavne z cereálií, ovocia a zeleniny,
 • nedosoľovať hotové jedlá,
 • dodržiavať správny pitný režim (1,5 – 2,5l tekutín denne, pri intenzívnej športovej aktivite viac). Vhodnými nápojmi sú minerálna voda, mierne sladený čaj alebo ovocné šťavy.

Desiata detí a mládeže

Desiata ako jedno z pravidelných denných jedál má byť energeticky aj biologicky hodnotná, aby dokázala pokryť potreby „pracujúceho“ a „učiaceho sa“ organizmu detí a mládeže počas vyučovacieho procesu.

Množstvo prieskumov realizovaných u nás však poukazuje na fakt, že desiata detí a mládeže nielenže nezodpovedá požiadavkám zdravej výživy, ale mnoho detí a mládeže nedesiatuje vôbec. Alarmujúca je aj skutočnosť, že takmer 15 – 25% nedesiatujúcich opýtaných detí ani pravidelne neraňajkuje. Z výsledkov prieskumu vyplýva aj problém týkajúci sa skladby desiaty – deti a mládež uprednostňujú slané pokrmy (sušienky, oriešky, zemiačiky) či jedlá rýchleho občerstvenia. Konzumácia mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny je nedostatočná - ovocie a zeleninu konzumovalo denne podľa prieskumu realizovaného v roku 2010 na vzorke 5444 detí len približne 56% z nich.

Aká má byť zdravá desiata?

Desiata má pokryť asi 15% dennej spotreby energie a má byť zložená zo štvrtiny bielkovín, štvrtiny uhľohydrátov (pečivo, mliečne výrobky) a doplnená ovocím a zeleninou.

Plnohodnotná a zdravá desiata má obsahovať:

- pečivo – najmä celozrnné, ktoré dodáva deťom a mládeže dostatok energie potrebnej na sústredenie počas vyučovania. Okrem toho obsahuje vitamíny, minerály, vlákninu, a esenciálne mastné kyseliny, ktoré priaznivo ovplyvňujú fyziologické procesy prebiehajúce v organizme, posilňujú imunitu a zvyšujú výkonnosť našich ratolestí,

- ovocie a zeleninu – majú byť súčasťou každodenného jedálneho lístku. Sú významným zdrojom minerálnych látok a vitamínov, posilňujú imunitný systém a chránia nás pred kardiovaskulárnymi a inými chorobami. Denne sa odporúča skonzumovať 5 – 6 kusov ovocia a zeleniny,

- mliečne výrobky – ako zdroj vápnika sú nevyhnutné pre rast kostí a zubov,

- nápoje – vhodné sú najmä minerálne vody, nie sladené nápoje. Pri nedostatku tekutín hrozí dehydratácia, ktorá sa prejaví napr. zníženou výkonnosťou, bolesťou hlavy, pocitom sucha v ústach, nevoľnosťou, závratmi či slabosťou.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: