Čítajme si...

Redakcia | 3. Mar 2010

Už v poradí tretí ročník podujatia sa uskutoční 25.3.2010 v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc.

Linka detskej istoty pri SV UNICEF

v spolupráci s knižnicami aj vo Vašom regióne

pripravuje už tretí ročník podujatia

"Čítajme si...",

ktorý sa uskutoční 25.3.2010

v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc vyhláseným Slovenskou asociáciou knižníc opäť pod záštitou pani Oľgy Feldekovej.

Po minuloročnom úspechu projektu "Čítajme si...", kedy deti prelomili slovenský rekord o Najpočetnejší detský čitateľský maratón sme sa rozhodli pokračovať v tradícii tohto podujatia. V roku 2009 sa čitateľského maratónu zúčastnilo 10 798 detí z 95 knižníc a ich pobočiek v rámci celého Slovenska.

V roku 2010 chceme opäť spojiť deti Slovenska pri čítaní kníh a pokúsiť sa náš minuloročný rekord prekonať. Deti po celom Slovensku budú čítať presne určenú knihu od Petra Gajdošíka: Zverinec na siedmom poschodí, a to tak, že každý zapojený čitateľ prečíta jednu stranu. Simultánne čítanie bude vo všetkých mestách Slovenska prebiehať v ten istý deň v presne určenom čase od 09.00 do 15.00.

Naším zámerom však nie je v prvom rade zlomenie rekordu. Hlavným cieľom je nadchnúť deti pre svet kníh a vzbudiť v nich záujem o čítanie, pretože knihy pomáhajú nielen rozvíjať fantáziu a slovnú zásobu, ale sú dôležité aj pre zdravý osobnostný a sociálny vývin každého detského čitateľa.

Aktualizovaný zoznam zapojených knižníc bude možné nájsť na www.unicef.sk/ldi. Doposiaľ nám potvrdilo účasť takmer 100 slovenských knižníc.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: