Bude z umrnčaného dieťaťa ufrfľaný dospelý?

Redakcia | 7. Nov 2016
Bude z umrnčaného dieťaťa ufrfľaný dospelý?

Niektorí ľudia majú mimoriadne príjemný hlas, už aj malé deti môžu disponovať melodickým a jasným hláskom, takže ich človek rád počúva.

Umrnčané dieťa = ufrfľaný človek

Ale sú aj také deti, ktoré rozprávajú nepríjemným umrnčaným a uplakaným tónom.

Vedeli ste napríklad, že melódia reči, v ktorej rozprávame, je iba návykom?

Ide nielen o rečový návyk, ale i o vzťah k životu. Plač a mrnčanie zodpovedá bezradnej súčasti v nás, ktorá chce, aby ostatní pre nás všetko vybavili. Táto naša súčasť je neustále nespokojná, na všetko frfle a permanentne sa sťažuje.

Prečítajte si aj: Výchova detí: dve slová

Z mrnčiacich detí, ktoré rodičia v takomto správaní nezastavia, sa potom často vyvíjajú ušomraní, negativistickí či unariekaní dospelí, preto by mali byť plač i mrnčanie včas zastavené. Ak dieťa čosi chce spočiatku to povie normálnym tónom. Potom zvýši hlas a keď nevyhoviete jeho prianiu, začne prenikavo mrnčať a nariekať.

To, že dospelí nedokážu ignorovať jeho umrnčaný tón objaví dieťa skôr náhodne, ale ak sa to opakuje dostatočne často, naučí sa nariekať v správnom momente a čoskoro začne mrnčať pri akomkoľvek, i tom najmenšom podnete.   

Prečítajte si aj: Humor vo výchove

Tipy pre rodičov umrnčaných detí

  • Povedzte to dieťaťu – ihneď nadviažte s dieťaťom očný kontakt, keď začne mrnčať, a vyžadujte bez okolkov, aby hovorilo normálnym tónom.
  • Ukážte, ako má rozprávať – zistite, či vaše dieťa vôbec vie, ako sa hovorí v hlbokej tónine, ako sa vlastne používa pevný hlas. Vyskúšajte to, dajte dieťaťu pár príkladov, aby počulo, čo tým myslíte.
  • Opakujte sa – vždy keď začne dieťa kvôli niečomu mrnčať, povedzte mu „Hovor normálny tónom“. Dôležitý je výber slov: Vysvetlite dieťaťu, že mrnčanie nie je normálne – ani pre vás, ani pre nikoho iného. Postarajte sa o to, aby dieťa dostalo to, čo si žiada, iba vtedy, ak hovorí „normálnym“, pozitívnym tónom. To však neznamená, že musí vždy dostať všetko, ak bude hovoriť správnym tónom. Musí pochopiť, že aj „nie“ je odpoveď.
Deti sa musia naučiť, ako funguje svet – a musia zistiť, že ľudia majú radšej, a aj pozitívnejšie reagujú, ak hovoria príjemným tónom a mocným hlasom, a nie bezmocne a negatívne.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: