Bábätká a voda

9.5.2010 v kategórii Dieťa, autor Mgr. Katarína Ondrušová, foto: istockphoto.com

Pobyt vo vode je pre dieťa veľmi prirodzený a v mnohých ohľadoch prospešný, nehovoriac o tom, že by sme ho mohli pokladať za čosi, s čím sa stretlo už dávno pred samotným narodením...

Snáď ani neexistuje dieťa, ktoré by nemilovalo vodu a čľapotanie sa v nej už od malička. Pobyt vo vode je pre dieťa veľmi prirodzený a v mnohých ohľadoch prospešný, nehovoriac o tom, že by sme ho mohli pokladať za čosi, s čím sa stretlo už dávno pred samotným narodením...

Pobyt pri vode
Pokiaľ sa rozprávame o pobyte najmenších detí pri vode, je treba si ujasniť, o čom bude vlastne reč. Ide leto, a tak asi každého úplne prirodzene napadne obrázok ako zo žurnálu: more, poprípade nejaké kúpalisko, veľa opálených ľudí, slnko, deky, bábätká. Stop! S bábätkami je potrebné v lete zaobchádzať opatrne a nevystavovať ich až do veku 3 – 4 rokov (ale to už vlastne ani nie sú bábätká) priamym slnečným lúčom. Detská pokožka je veľmi tenučká a obsahuje veľmi málo prirodzených ochranných faktorov, musíme byť preto maximálne opatrní. Slnenie v čase obeda a krátko po ňom je absolútne neprípustné. Inak by malo dieťatko stráviť pri vode len málo času a aj to pod podmienkou, že má dostatočnú pokrývku hlavy, je umiestnené v tieni alebo pod veľkým slnečníkom, je natreté detským opaľovacím krémom s vysokým ochranným faktorom a má zabezpečený dostatočný príjem tekutín. V každom prípade to s dĺžkou pobytu pri vode nepreháňajte a akonáhle sa dieťatko necíti dobre, vráťte sa radšej domov.

Dojčenské plávanie pod vedením odborníka
Plavecké jasličky, plavecká škôlka... to sú už určite všeobecne známe pojmy a majú aj na Slovensku svoju tradíciu a základňu. Ak premýšľate nad tým, či prihlásiť seba a svojho drobca na „kurz dojčenského plávania“ a ešte stále hodnotíte všetky PRE a PROTI, možno vám pomôžeme rozhodnúť sa správne. Na internete, v miestnom periodiku, od kamarátky – všade hľadajte informácie o zariadení, do ktorého máte v pláne chodievať plávať. Kamarátky, ktoré už podobný kurz absolvovali, sú výborným indikátorom kvality. V prvom rade si však overte, či má spomínané zariadenie certifikát alebo povolenie na takúto činnosť a či má vo svojich radoch ľudí, ktorí sú naozaj kvalifikovaní a povolaní. Veď ide o vaše dieťa, tak netreba nič podceňovať!

Niektoré plavecké jasličky robia kurzy pre deti už vo veku troch mesiacov až do veku troch rokov. Je na vás, ako odhadnete svoje dieťa, aby ste mu príliš nenarušili jeho denný režim a rituály. Ak si myslíte, že je pripravené prispôsobiť sa času začiatku hodiny plávania, že nebude mrzuté ani rozrušené, ak je vaše dieťatko zdravé (pre istotu sa poraďte s vaším pediatrom), nič vám už nestojí v ceste.

Čo by ste mali o plávaní dojčiat vedieť?
Plávanie dojčiat vlastne ani nie je plávaním, pretože neznamená zvládnutie techniky kraula alebo motýlika, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide o pobyt v príjemne teplej vode, ktorý spestruje hra s ostatnými deťmi, vodnými hračkami a pomôckami a ktorá neskoršie plynule a nenásilne prechádza ku tomu, aby sa dieťatko dokázalo obstojne zorientovať vo vode a pod vodou. Deti sa naučia nemať strach z vody, uvoľnia sa v nej, naučia sa položiť na hladinu bruškom, chrbátikom, dokážu splývať, niektoré sa aj na chvíľu potopiť a orientovať sa pod hladinou. Ale pozor! Ak aj vás uchvátili nádherné zábery bábätiek plávajúcich pod hladinou a pod ich vplyvom prihlasujete dieťa na kurz dojčenského plávania, nebuďte sklamaní. Alexander Vajda, zakladateľ dojčenského plávania na Slovensku a vedúci strediska dojčenského plávania Alva, hovorí: „Komerčné fotografie na propagovanie plávania sú krásne, ale len malé percento detí získa také zručnosti, aby sa samo „potápalo“ či plávalo pod vodou v dojčenskom veku. Nútiť dieťa do potápania, ako to niektorí, musím použiť slovo „pseudoinštruktori“, robia, je vyslovene škodlivé. Len dieťa má rozhodovať o tom, čo je možné s ním robiť, a robí to v súlade so svojimi aktuálnymi schopnosťami a vývojom, ktorý má naprogramovaný od prírody. Dieťatko do troch rokov má mať z pobytu vo vode hlavne radosť, „plávanie“ či skôr hra vo vode mu má prinášať veľa pozitívnych emocionálnych podnetov a to všetko sa dá dosiahnuť bez cieleného nácviku ponárania a plávania.“

Význam pre zdravie
Plávanie a pobyt vo vode zabezpečuje zdravý a všestranný rozvoj dieťatka a je rovnako vhodným doplnkom rehabilitácie pre deti, ktoré to potrebujú. Pohyb vo vode zlepšuje koordináciu pohybov, podporuje všetky obehové systémy a zvyšuje dychovú kapacitu pľúc dieťatka. Mamičky majú skúsenosť, že deti, ktoré absolvujú pravidelne v týždni hodinu plávania, lepšie jedia, majú kvalitnejší spánok, sú otužilejšie a majú lepšiu imunitu...

Význam pre mamičky
Aj keď sa to nezdá, plávanie dojčiat má význam aj pre mamičky na materskej dovolenke. Môžu sa plne sústrediť na svoje bábätko, na jeho potreby a prežívanie, objavujú, čo všetko ich malé dieťatko dokáže a čo všetko sa je schopné naučiť, vytvárajú si s dieťatkom silnú emocionálnu väzbu. Okrem toho sú mamičky v spoločnosti ľudí, ktorí sa tešia z úspechov bábätiek, mamičky sa medzi sebou môžu porozprávať o rovnakých problémoch a starostiach. Na chvíľku zabudnú na denný stereotyp a nazbierajú nové sily do ďalšieho „mamičkovania“.

Hygienické kritériá
» dieťatko musí mať pri plávaní oblečené plavky s gumičkou alebo nepremokavú jednorazovú plienku
» v bazéne musí byť hygienicky nezávadná voda, ktorá prevyšuje bežné požiadavky a normy na úpravu bazénovej vody. Musí byť upravovaná podľa prísnych kritérií
» dospelí musia pred vstupom do detského bazénu absolvovať dôkladnú očistu
» pravidelná dezinfekcia bazénu je nevyhnutná

Teplota
Teplota vody v bazéne by mala dosahovať hodnotu cca 32 °C. Deti v malom veku obľubujú aj chladnejšiu vodu, a preto je vhodné striedať teplotu vody alebo ju individuálne prispôsobovať. Teplota nižšia ako 27 °C nie je vhodná ani na krátkodobý pobyt dieťatka vo vode. Teplotu vzduchu v miestnosti s bazénom sa neodporúča regulovať. Vzduch nie je potrebné dohrievať, dieťa je schopné bez problémov akceptovať takú teplotu vzduchu, aká vyhovuje dospelému človeku. Po opustení bazéna však nie je vhodné nechávať dieťa dlho mokré.

Činnosti vhodné pri pobyte vo vode:
» všetky činnosti formou hry a zábavy, riekanky, pesničky kombinované s pohybom a hračkami
» využívanie vhodných pomôcok, aby sa podporila samostatnosť dieťaťa a jeho krátkodobá nezávislosť od rodiča
» polohovanie dieťatka vo vode
» cvičenia s využitím odporu vody, cviky na zlepšenie tonusu svalstva celého tela
» nácvik „ponárania“ dieťatka pod hladinu (iba keď má dieťa záujem)
» neustály pohyb v blízkosti dieťatka

V posledných rokoch sa stalo populárnym plávanie malých detí v bazénoch krytých plavární. V časoch, keď boli dnešné mladé mamičky dojčatami – nebolo takéto niečo vôbec mysliteľné. Tendencia bola – držať detičky v super čistom až sterilnom prostredí a samozrejme v teple a dobre oblečené. Do bazénu alebo do prírodných nádrží sa dieťa dostalo až vo veku okolo 2 rokov. Športovo založení rodičia ho vzali so sebou do vody, pevne ho držiac pod pazuchami a dieťa radostne kopalo nožičkami. Nikoho ani nenapadlo ponoriť ho do vody celé – aj s hlavičkou. Pritom pohyb dieťaťa vo vode je pre neho mimoriadne príjemný a úplne prirodzený. V zahraničí bolo plávanie dojčiat populárne už dávno. U nás sa začalo až po roku 1989, aj to veľmi nesmelo a pomaly. Prekonávali sa bariéry s prevádzkovateľmi bazénov a hygienikmi. Vďaka mladým rodičom, ktorí mali veľký záujem takto tráviť čas so svojimi niekoľkomesačnými detičkami, sa dobrá vec podarila.

Dnes je plávanie dojčiat pomerne rozšírené aj vďaka súkromným subjektom, ktoré majú na takéto plávanie prispôsobené bazény aj s odborným vedením. Pre malé deti je pohyb vo vode úplne prirodzené prostredie, pretože len pred niekoľkými týždňami sa „kúpali“ v plodovej vode, v mamičkinom brušku. Menili si pohyb, ako len chceli a nikto sa nestrachoval, či majú vodu v uškách, v očkách alebo ústočkách. Plávanie dojčiat je vlastne len pokračovaním tohoto prostredia. Deti sa vo všeobecnosti cítia dobre, nemajú ešte žiaden pocit ohrozenia alebo akéhokoľvek nebezpečenstva. Ich dýchanie sa „prepne” na podobné dýchanie, ako mali v plodovej vode, a preto nehrozí vdýchnutie vody a komplikácie s tým spojené. Spontánne sa vo vode hýbu aj s otvorenými očkami. Strach z vody nemajú, lebo ešte žiaden strach nepoznajú, a práve tento moment je taký dôležitý pre budúcnosť. Vlastne sa naučia plávať veľmi skoro – osvoja si dýchanie vo vode, nemajú strach ponoriť si hlavu a pod vodou otvoriť oči. Pri plávaní sa zapájajú do pohybu všetky svalové skupiny, čo je veľkým prínosom pre správny motorický vývin detí.

Najčastejšie otázky, ktoré kladú rodičia pri rozhodovaní, či plávať alebo neplávať so svojím dojčaťom, sú: neprechladne? neochorie na nejakú infekciu? Obavy sú zbytočné. Voda v bazénoch pre dojčatá je prihrievaná a po hygienickej stránke nezávadná. Deti sú zdravé, netrpia na soplíky a kašle, ich pohybový vývin radostne napreduje.

V neposlednom rade je plávanie dojčiat relaxom aj pre mamičky a oteckov, pretože trávia čas so svojimi deťmi v príjemnom prostredí. Dĺžka pobytu v bazéne je individuálna, podľa nálady dieťatka a podľa možností, ktoré zariadenie ponúka. Pobyt dieťaťa vo vode by mal akceptovať jeho denné potreby, ako sú spánok, jedenie a čas na odpočinok.

Nevhodné činnosti v bazéne
» nácvik ponárania bez odborného dozoru a bez súhlasu dieťatka
» nácvik plaveckých zručností v predstihu
» vyžadovanie zručností, ktoré dieťa samostatne nemá šancu zvládnuť a ktoré sú nad rámec jeho možností
» činnosti, ktoré nerešpektujú momentálnu úroveň psychomotorického vývoja dieťatka
» nesústredenosť rodiča a z toho vyplývajúce drobné nehody
» neustály kontakt s vlastným dieťaťom bez možnosti poskytnutia chvíľkovej telesnej slobody

Čo všetko nájdete v blízkosti bazéna?
Mali by ste nájsť pre seba a pre dieťatko také podmienky, aby ste sa cítili príjemne a komfortne. Samozrejmosťou by mali byť prebaľovacie pulty v blízkosti bazéna alebo šatní, ohrádka pri sprchách (bezpečnosť dieťatka počas vášho sprchovania je zabezpečená a drobček na vás navyše dobre vidí), ohrádky v šatniach, odpadkové koše na použité plienky a vlhké papierové obrúsky, detské hračky na zabavenie potomka, protišmykové podlahy v bazéne a v jeho okolí, stoličky v okolí bazéna pre pohodlie rodinných príslušníkov, miesto vhodné na nadojčenie dieťatka, niektoré jasličky a škôlky plávania ponúkajú aj využitie sauny...

Čo nezabudnite pribaliť do tašky, keď idete plávať:
» plavky pre dojčatá s gumičkou alebo nepremokavé jednorazové „plavecké“ plienky
» uterák alebo osuška
» dve, tri suché plienky
» krém na zadoček
» vlhčené hygienické obrúsky
» detské mydlo (ak ho používate, ale nie je nutnosťou)
» detský krém alebo olejček, ktorý bežne používate
» nejakú osvedčenú malú maškrtu (jabĺčko, detská výživa...), ktorú dieťatku doprajete po dobrom „kúpaní“