Autizmus: Prejavy je možné odhaliť v prvom roku

Redakcia | 17. Jul 2018
Autizmus: Prejavy je možné odhaliť v prvom roku

Vedci zistili, že autistické správanie možno u detí zaznamenať už v druhej polovici prvého roku života. Takéto deti sa vyhýbajú očnému kontaktu alebo sa menej usmievajú.

V päťročnej štúdii počítali lekári pri pravidelných prehliadkach množstvá úsmevov, mrnkania a očného kontaktu u dvoch detských skupín.

Prvá skupina zahŕňala 25 detí s vysokým rizikom rozvoja autizmu (tieto deti už mali autistického súrodenca a neskôr im bol autizmus diagnostikovaný), druhú skupinu predstavoval rovnaký počet detí s nízkou pravdepodobnosťou, že sa u nich autizmus vyskytne (narodili sa po 36. týždni tehotenstva a v ich rodine autizmom nikto netrpel).

Autizmus je možné diagnostikovať pomerne skoro

Starostlivým porovnávaním výsledkov vedci zistili, že po šiestom mesiaci veku sa prejavy detí v obidvoch skupinách začali rozchádzať a na konci prvého roka sa už deti správali veľmi odlišne. Zatiaľ čo u detí z druhej skupiny sa sociálne a komunikatívne zručnosti zlepšovali a rozvíjali, u detí z prvej skupiny začali dramaticky klesať.

Už po dosiahnutí šiesteho mesiaca veku bol tento pokles zaznamenaný v 86 percentách detí, u ktorých sa neskôr rozvinul autizmus. Tieto deti prestali vyhľadávať očný kontakt a málo sa usmievali. V osemnástich mesiacoch bolo potom ich ochorenie viditeľné pri všetkých špeciálnych testoch.

Abnormálny vývoj mozgu, začínajúci pravdepodobne už v prenatálnom štádiu, je teda možné odhaliť už skoro po narodení a lepšie tak pripraviť rodičov a okolie na diagnózu.

Fotogaléria

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: