Ako zvládnuť domáce úlohy s dvojčatami?

Redakcia | 22. september 2016
Ako zvládnuť domáce úlohy s dvojčatami?

Tak, ako je každé dieťa iné, aj každý pár dvojčiat jedinečný a každému vyhovuje iný spôsob prípravy domácich úloh. Nasledujúci článok by mohol byť pre vás inšpiráciou, ako s pomocou niektorých užitočných tipov zvládnuť domáce úlohy s dvojčatami s čo najmenším odporom (na obidvoch stranách).

Americké výskumy odhadujú, že priemerný školák na základnej škole strávi každý týždeň viac ako 13 hodín pri domácich úlohách – a v rodinách s viacerčatami, sa toto číslo ešte násobí! Všetci rodičia si prajú, aby sa ich deťom v škole darilo, a domáce úlohy sú toho neoddeliteľnou súčasťou. Tam, kde sú dve alebo viac detí v rovnakom ročníku, musia rodičia často vymýšľať vhodnú stratégiu, ako zvládať domáce úlohy.

Vytvorte prostredie vhodné pre domáce úlohy

Vytvorenie vhodného prostredia pre vypracovanie domácich úloh je prvým krokom k úspechu. Zaistite, aby priestor, kde deti pracujú, bol pre ne pohodlný, nepreplnený a dobre osvetlený. Je dôležité, aby bol zabezpečený pred rušivými vplyvmi (vrátane televízie). Samozrejme, v rodinách s viacerčatami sú tými rušivými vplyvmi práve samotné deti! Aj keď sa môže zdať, že pri spoločnom robení domácich úloh je zábava a príjemná atmosféra, často to nevedie k najlepším výsledkom. Ak je mamička (alebo otecko) s deťmi doma a nemusí chodiť na plný úväzok do zamestnania, odporúčam robiť domáce úlohy oddelene a postupne tak, aby ste mali na každé z dvojčiat dostatok času. Pokiaľ sú rodičia po návrate zo zamestnania v časovej tiesni, môže niekomu vyhovovať robenie domácich úloh v rôznych miestnostiach. Pokiaľ majú dvojčatá spoločnú izbu, môže to byť trošku náročné a vy budete donútení zariadiť im pracovné miesto v alternatívnych priestoroch, napríklad v pracovni alebo pri jedálenskom stole. Niektorým rodinám, naopak, vyhovuje, ak chodia dvojčatá do rovnakej triedy, spoločné vypracovávanie domácich úloh – deti sa navzájom motivujú a predháňajú. Vo väčšine prípadov je práve toto súťaženie problémom, ktorý vedie k roztržitosti a nesústredenosti u dvojčiat.

Zaveďte rutinu     

Po dni strávenom v škole si deti potrebujú oddýchnuť, môžu byť hladné a nutne potrebujú olovrant. To, akým spôsobom budú relaxovať, záleží na ich náture. Niektoré deti môžu vyžadovať pokojnú polhodinku pri televízore, alebo si oddýchnu hraním počítačových hier, iné naopak potrebujú byť aktívne a vybiť svoju nazbieranú energiu behaním vonku. A potom sú ešte deti také svedomité, že pokiaľ nedokončia svoje školské povinnosti, nemôžu si od školy poriadne oddýchnuť. Pri zavádzaní mimoškolskej rutiny myslite na individuálne potreby a povahy svojich dvojčiat. Môže to byť trochu ťažké, zaviesť do praxe rozdielne potreby vašich detí a môže sa tak stať, že každé z dvojčiat bude mať zavedený iný režim. Paradoxne to však môže pomôcť vám rodičom zaistiť individuálny prístup ku každému z dvojčiat. Takmer každé dieťa ocení možnosť stráviť so svojím rodičom nejaký čas osamote a povedať mu, čo prežilo.

V popoludňajšom zhone po škole to pre rodičov s dvojčatami (a možno ešte ďalším dieťaťom) môže byť oriešok nájsť si čas pre každé dieťa zvlášť. Dvojčatá môžu o pozornosť rodičov bojovať medzi sebou, prekrikovať sa a vzájomne sa prerušovať v snahe podeliť sa o novinky zo školy. Najmä jednovaječné dvojčatá bojujú jedno s druhým a žiarlia na seba, pokiaľ jedno prinesie domov lepšiu známku alebo ako prvé príde s nejakou pikantnou príhodou zo školy.

Zaveďte si každý deň určitý čas pre individuálne chvíle s každým dieťaťom, dôslednosť im pomôže získať  pocit bezpečia. Vyhnite sa súťaženiu a súpereniu a ponúknite im, aby si citlivé témy odložili napotom.

Podporujte zodpovednosť

Podporujte taktiež zvyky, ktoré vyžadujú zodpovednosť. Oceňte svoje dvojčatá, ak si zapíšu svoje školské povinnosti na daný deň ešte v škole a keď si domov prinesú všetky potrebné veci pre splnenie domácich úloh (u niektorých párov dvojčiat chodiacich do rovnakej triedy sa môže stať, že menej zodpovedné dvojča sa spolieha na druhé a úlohy si jednoducho nezapisuje). Odmeňujte ich za dobre odvedenú prácu, keď si to zaslúžia. Učte ich, ako si viesť zošity, pripraviť školské tašky a veci do školy.

Nezabudnite na menovky

Jasne označte ich veci, aby si ich neplietli, a pripomínajte im, aby si svoje domáce úlohy vždy nechali podpísať. Podnecujte ich, aby mysleli dopredu, nech si pripravia školské tašky a zošity už večer, vyhnú sa tým hľadaniu stratených či zabudnutých úloh na poslednú chvíľu. To, že si urobia úlohu, nestačí – musia ju ešte priniesť do školy!

Pedagógovia rozlišujú tri druhy domácich úloh

Pri vašom rozhodovaní, ako veľmi sa budete angažovať pri úlohách vašich detí, myslite na to, akú domácu úlohu majú. Pedagógovia rozoznávajú tri druhy domácich úloh. Prvý je príležitosť pre žiakov, aby si zopakovali vedomosti, ktoré sa naučili v škole. Napríklad riešenie matematických úloh, ktorým si zafixujú spôsob, čo sa učili v škole. Oproti tomu vypracovanie povinností, akými je napríklad vyhľadávanie informácií, pripraví žiakov na činnosti v škole. A nakoniec sú to náročnejšie úlohy, ktoré bežia paralelne s témami preberanými v škole, kedy je potrebné využiť znalosti rozsiahlejšieho rámca.

Domáce úlohy však plnia ešte ďalšiu úlohu. Pomáhajú žiakom v rozvíjaní dôležitých návykov a povahových vlastností, ako sú iniciatíva, zodpovednosť, organizačné schopnosti a motivácia. V mnohých ohľadoch sú tieto vlastnosti dokonca dôležitejšie ako samotná úloha, preto je také dôležité, aby rodičia mali vyvážené úlohy pri spracovaní domácich úloh svojich detí.

Samozrejme, že máte vedieť o úlohách každého dieťaťa a angažovať sa v nich. Buďte nápomocní, keď ste o to požiadaní, ale nerobte úlohu za svoje dieťa a neopravujte jeho chyby! Nielenže podrývate snahu učiteľa, ale zároveň tým bránite svojmu dieťaťu, aby si vypestovalo tie z dôležitých vlastností, ktoré bude potrebovať v dospelosti.  

(Ne)porovnávajte!

Jednou z pozitívnych vecí u dvojčiat je to, že rodičia môžu neustále porovnávať, ako si ich dieťa počína v porovnaní s vrstovníkom – v tomto prípade so svojím dvojčaťom. Ale porovnávanie vašich dvojčiat pri domácich úlohách môže spôsobiť problémy. Pokiaľ majú rôznych učiteľov, môžu mať úlohy na rôznej úrovni, čo môže viesť aj k žiarlivosti. Pokiaľ si ale myslíte, že dvojča s viacerými úlohami bude žiarliť na dvojča, ktoré má menej úloh, budete sa možno čudovať. Najmä u mladších dvojčiat je to presne naopak! („To nie je spravodlivé, že ona má napísať sloh o tom, čo robila cez víkend! Ja ho chcem napísať tiež!“). Samozrejme s pribúdajúcim vekom a nástupom puberty sa prístupy menia...

Pokiaľ sa vám nepáči, koľko a akých úloh vaše jedno alebo obe dvojčatá majú, skúste sa porozprávať s učiteľom (učiteľmi). Odborníci na vzdelávanie odporúčajú, aby vypracovanie domácich úloh šesť až osemročným deťom trvalo okolo dvadsať minút. U deväť až jedenásťročných by sa tento čas mal zdvojnásobiť. Na druhom stupni a na strednej škole sa domáce úlohy dosť líšia podľa zamerania žiakov a počtu predmetov.

A na záver...

Očakávajte a prijmite rozdiely v schopnostiach vypracovávať domáce úlohy u každého z vašich dvojčiat. Veď aj jednovaječné dvojčatá majú každé svoje vlastné silné a slabé stránky. Snažte sa čo najviac vyhýbať porovnávaniu ich práce. Považujte ich domáce úlohy za ich súkromnú záležitosť. Tak, ako by ste vo svojej práci nepreberali jedného klienta s druhým, rešpektujte rovnako súkromie vášho dieťaťa a jeho domácich úloh aj v rámci rodiny. A hlavne, netrápte sa nad tým, pokiaľ je jedno dvojča „lepšie“ ako druhé... Časom sa určite prejavia silné stránky druhého dvojčaťa a aj naň budete môcť byť pyšní! Zásadou by sa malo pre vás stať: neporovnávať, ale chváliť, chváliť a chváliť!

Prečítajte si tiež:

Rady mamám dvojčiat predškolského veku

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: