Ako podporiť zdravý vývoj mozgu u detí: Dve základné pravidlá

MK | 6. február 2024
Ako podporiť zdravý vývoj mozgu vašich detí: Dve základné pravidlá

Každý rodič dúfa, že jeho dieťa sa stane múdrym dospelým. Predstavujeme vám niekoľko tipov, ako podporiť dieťa v zdravom vývine.

Ako podporiť zdravý vývoj mozgu vašich detí

1. Vytvorte pre dieťa bezpečné prostredie

Stres spôsobený neistotou môže negatívne ovplyvniť vývoj mozgu dieťaťa. Ako to dosiahnuť? Uistite sa, že domáce prostredie je bezpečné a predvídateľné. Udržiavanie denných rutín, ako je pravidelná večierka, čítanie pred spaním alebo dodržiavanie toho istého času spoločnej večere pomáhajú deťom cítiť sa bezpečne

Bezpečné prostredie pre dieťa znamená také prostredie, kde je dieťa chránené pred fyzickým, emocionálnym a psychickým nebezpečenstvom. Čo to znamená?

  • Zabezpečte, aby bolo domáce prostredie bez rizík, ako sú ostré predmety, nezabezpečené schody, elektrické zásuvky na dosah detí, malé predmety, ktoré môžu spôsobiť udusenie, a toxické látky mimo dosahu.
  • Vytvorte prostredie, kde sa dieťa cíti milované, pochopené, a kde je povzbudzované k vyjadrovaniu svojich pocitov a myšlienok. Na potreby dieťaťa reagujte primerane a konzistentne.
  • Predvídateľnosť každodenného života znižuje úzkosť a stres u detí - denné rituály deťom pomáhajú lepšie vnímať tok času a vedia, čo sa kedy stane a bude nasledovať.
  • Učte deti, ako budovať zdravé vzťahy a ako rozpoznať a vyjadriť svoje hranice.

2. Poskytnite dieťaťu obohacujúce skúsenosti a podporte prirodzenú zvedavosť dieťaťa

Vystavenie dieťaťa novým situáciám a informáciám podporuje mozgový vývoj. Napríklad, návšteva knižnice alebo výlet do prírody stimulujú mozog dieťaťa. Dôležité je nájsť rovnováhu a nepresýtiť dieťa príliš mnohými novými informáciami naraz. Poskytnite dieťaťu príležitosti na učenie a objavovanie, ako sú knihy, spoznávanie prírody, zvierat, podporujte jeho zvedavosť. Rozprávajte sa s dieťaťom o veciach, ktoré ho zaujímajú a ukážte mu, ako fungujú. 

Každodenné aktivity, ktoré znamenajú veľa pre detský mozog

Činnosti, ktoré sa môžu zdať bežné alebo jednoduché, ako objatie, čítanie rozprávok alebo spoločná hra, majú obrovský význam pre emocionálny a kognitívny vývoj dieťaťa. Tieto momenty nielen posilňujú väzbu medzi vami a vaším dieťaťom, ale tiež podporujú rozvoj mozgových dráh zodpovedných za jazyk a emócie.

Starostlivosť už od tehotenstva

Zdravý vývoj mozgu sa začína už v tehotenstve. Zdravá strava, vyhýbanie sa škodlivým látkam a pravidelné prenatálne prehliadky sú základom. Po narodení je dôležité, ak je to možné, praktizovať dojčenie, ktoré poskytuje ideálne živiny pre rastúci mozog.

Interakcia a hra

Komunikujte so svojím dieťaťom, usmievajte sa, hrajte sa, spievajte, čítajte knihy. Tieto aktivity podporujú jazykové schopnosti, učia dieťa byť zvedavé a otvorené novým informáciám.

Obmedzenie obrazovky

Obmedzenie času stráveného pred obrazovkami je dôležitý krok, priama interakcia s ľuďmi a svetom okolo nich je pre deti neoceniteľná.

Zvládanie stresu

Naučte svoje deti, ako zvládať menšie sklamanie a stres. Malé výzvy, ako je čakanie v rade alebo riešenie konfliktu, im pomôžu vybudovať odolnosť a schopnosť vyrovnať sa s väčšími výzvami v živote.

Starostlivosť o seba

Nakoniec, ako rodič, je dôležité starať sa aj o seba. Šťastní a vyrovnaní rodičia sú najlepším základom pre šťastné a zdravé deti. 

Nikdy nie je neskoro

Pamätajte, že mozog  dieťaťa sa neustále vyvíja a rastie. Nezáleží na tom, či má vaše dieťa 9 mesiacov alebo 29 rokov, stále môže profitovať z nových skúseností a učenia. S láskou, starostlivosťou a správnou podporou môžete položiť dobré základy.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: