3 rodičovské otázky k speleoterapii: čo by ste mali vedieť?

prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. | 23. Mar 2017
3 rodičovské otázky k speleoterapii: čo by ste mali vedieť?

Viete, pre aké deti je vhodná a pri akých ochoreniach je speleoterapia účinná?

Od akého veku je speleoterapia účinná?

Podľa našich dlhoročných skúseností sa priaznivý účinok speleoterapie zistil aj u detí okolo prvého roka života. U často chorých detí sa po absolvovaní speleoterapie znížil počet ochorení a hlavne – ustúpili ich prejavy ako je dráždivý kašeľ a pískavý výdych.

Vo všeobecnosti však možno speleoterapiu najúčinnejšie využívať vo veku od 2 rokov – vtedy je pobyt dieťaťa v sprievode rodiča.

Dá sa očakávať dlhší účinok, alebo vyliečenie astmy u dieťaťa po speleoterapii? Koľkokrát treba liečbu opakovať, aby sa dosiahol dlhodobejší efekt?

Alergické ochorenia – astma, senná nádcha – vznikajú kombináciou určitej vrodenej „vlohy“ byť alergický (voláme ju atopia) a aktiváciou tejto atopie vplyvmi vonkajšieho prostredia – životným štýlom.

Tieto dve podmienky spolu naštartujú „alergický pochod“. Je dokázané, že pod vplyvom speleoterapie sa u detí zablokuje pôsobenie faktorov vonkajšieho prostredia. To zníži aktiváciu vrodenej atopie – zásadne sa zmierni stupeň astmy, ba príznaky môžu úplne vymiznúť – dieťa je klinicky zdravé.

Samozrejme, do akej miery dôjde k úprave stavu, závisí od závažnosti ochorenia, jeho trvania i predošlej liečby. Preto je dlhodobý účinok speleoterapie najlepší u detí.

Z nášho súboru detí s astmou, bolo desať rokov po liečbe v jaskyni u alergológa sledovaných len 23% detí, hoci v odbornej literatúre sa uvádza, že choroba z detstva zostáva až u 80% detí. Všetky uvedené účinky sa dosiahnu už po jednom turnuse speleoterapie, avšak až 30% detí – na základe dobrých skúseností – absolvuje s rodičmi túto liečbu opakovane.

Výskumy z českých jaskýň odporúčajú opakovanie liečby po tri roky.
Prečítajte si: Viete, čo je to speleoterapia?

Aký personál sa stará o pacientov počas speleoterapie? Ako je zaistená odbornosť, ale aj bezpečnosť tejto liečby?

Speleoterapia sa u nás vykonáva ako kvalifikovaná medicínska starostlivosť, ktorú garantujú a poskytujú lekári – ktorí sú v stálej (stand-by) pohotovosti – na telefóne. Priamu starostlivosť v podzemí realizujú kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.

Fyzioterapeut vykonáva všetky rehabilitačné cvičenia a aktivity v spolupráci s kvalifikovanou sestrou. Spolu realizujú rehabilitačno-relaxačný program pre deti, resp. dospelých Z hľadiska bezpečnosti v podzemí je trvalé spojenie s prevádzkou jaskyne a pobyt v podzemí sa riadi predpismi Správy slovenských jaskýň.

Výborné výsledky má speleoterapia pri liečbe alergických ochorení, ktorých u detí neustále pribúda. O deti sa počas terapie stará odborne vyškolený zdravotnícky personál
Absolvovanie speleoterapie umožní u chronicky chorých a alergických detí zásadné zníženie potreby užívania liekov – dokonca je možné ich úplne vysadiť.

Prečítajte si: Astma - spoločník na celý život

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: