Zapojte drobcov do domácich prác

Zapojte drobcov do domácich prác
17.10.2014 v kategórii Batoľa, autor MAMA a ja, foto: istockphoto.com

Každá pomoc je dobrá, obzvlášť v domácnosti.

Každá pomoc je dobrá, obzvlášť v domácnosti. Drobné úlohy sú deti schopné plniť už od dvoch rokov. Tu je však veľmi dôležitá aj prítomnosť rodičov, jednak kvôli bezpečnosti a tiež preto, aby bolo dieťa za odvedenú prácu pochválené a povzbudené do ďalšieho snaženia sa. Ak drobec prácu nedokončí, v žiadnom prípade ho nekarhajte, v tomto veku ešte nie je schopné dlhšie sa na jednu činnosť sústrediť.

Čo všetko by mohlo dieťa vo veku od 3 do 6 rokov zvládnuť:

-          pomoc s prestieraním stola

-          párovanie ponožiek

-          odloženie špinavej bielizne do koša

-          upratanie hračiek

-          polievanie kvetín