Správanie dieťaťa vo veku 3 až 9 mesiacov a prejavy agresivity

Miroslava Miková | 4. Mar 2011

Najdôležitejšiu úlohu v procese objavovania pozitívneho obrazu sveta zohrávajú rodičia. Najmä mama je sprostredkovateľom všetkého nového, pekného a dobrého.

Dieťatko vo veku 3 až 9 mesiacov prežíva obdobie pozorovania všetkého, čo sa vôkol neho deje. Nevinne sa usmieva a hlasno smeje. Radostné výkriky zabávajú dieťa i všetkých navôkol. Dieťatko objavuje samé seba i okolitý svet. S iskričkami v očiach naťahuje rúčky a hrá sa s drobnými prštekmi, mračí sa, vydáva rôzne zvuky a samozrejme plače. Vyžaduje veľa lásky a pozornosti od jeho najbližších. Najdôležitejšiu úlohu v procese objavovania pozitívneho obrazu sveta zohrávajú rodičia. Najmä mama je sprostredkovateľom všetkého nového, pekného a dobrého. Všetkého, čo dieťatko formuje a dodáva mu chuť a energiu objavovať.

Potrebou každého človeka je pocit, že je ľúbený. Omnoho intenzívnejšie vnímajú tento fakt malé deti. Ich najväčšou potrebou a túžbou v tomto veku sú práve prejavy lásky. Ak chcete zabrániť tomu, aby dieťatko pociťovalo úzkosť a prejavovalo sklony k agresivite, musíte zabezpečiť pre neho to najnevyhnutnejšie - Musí jasne cítiť vašu lásku. Prejaviť ju možno prostredníctvom jednoduchých a zábavných hier, nežného prihovárajúceho sa hlasu alebo spevu. Tieto aspekty predstavujú pre dieťa začiatok jeho komunikácie s okolitým svetom. Komunikačné signály vysielané jeho rodičmi a najbližšími mu pomáhajú zvládať agresivitu. Neodmysliteľným prejavom lásky je maznanie sa a nosenie na rukách. „Čo keď bude moje dieťa rozmaznané?“, vzdychnete si. Nemusíte sa však obávať. Psychologička Edwige Antier tvrdí úplne jednoznačne, že sa tak nestane pretože: „V tomto veku nemá dieťa zlé úmysly ani sklon byť vrtošivé. Má len jedno želanie – poznávať svet okolo seba.“

Natiahnuté detské rúčky alebo chcem sa nosiť na rukách

Deti do veku 9 mesiacov k nám často naťahujú rúčky. Dávajú tak najavo, že sa chcú nosiť na rukách a maznať sa. Dôležité je dieťaťu vyhovieť. Prečo? Vedecké štúdie odhaľujú poznanie, že detičky, ktorým bolo dožičené nosenie na rukách, maznanie sa, hry a dostatok pozornosti zo strany rodičov, sa stávajú neskôr oveľa spoločenskejšími ako ostatné deti. Naopak, ak je dieťaťu odmietané poláskanie v náručí, stáva sa frustrovaným. Postupne stráca k rodičom dôveru a neskôr sa správa agresívne. Ak chcete zabrániť akýmkoľvek prejavom agresivity u malých detí vo veku do 9 mesiacov, venujte im toľko nehy a pozornosti, koľko len dokážete.

Čo robiť, keď dieťatko hádže okolo seba svoje hračky?

Často sa dospelí nesprávne domnievajú, že hádzanie hračiek je manipuláciou dieťaťa s dospelými, pretože dieťatko vyžaduje, aby mu ich dospelý zdvihol. Je to však veľký omyl. Pravdou je, týmto spôsobom dieťa spoznáva vzdialenosti a nové obzory. Čo pre dieťa znamená, keď mu hračku zdvihnete? Predovšetkým vie, že mu pomôžete s jeho obavami, ktoré sa týkajú objavovania okolitého sveta. Zároveň cíti, že nie je v úlohe objavovateľa samo. Jednoducho, je si vedomé toho, že mu ako rodičia vždy pomôžete. V prípade, že budete dieťa za tento čin napomínať, vycíti, že hádzanie hračiek je svojím spôsobom agresívne a naučí sa to robiť často a naschvál.

Trasenie dieťaťom alebo Syndróm traseného dieťaťa

Toto obdobie je náročné nielen pre dieťa, ale aj pre jeho rodičov. Pri akomkoľvek fyzickom alebo psychickom vyčerpaní, nikdy dieťa nechytajte za ramená a netraste ním. Vyhnite sa akýmkoľvek prudkým pohybom! Dieťatko nemá v tomto období dostatočne vyvinutú krčnú chrbticu a hlavička je neúmerne ťažká. Preto činnosti ako trasenie alebo húpanie môžu u dieťaťa spôsobiť krvácanie do mozgu, poranenia chrbtice a zlomeniny. Vážne zdravotné problémy často pretrvávajú celý život alebo končia smrťou. Shaken Baby Syndrom sa prvýkrát spomína v roku 1972 prostredníctvom Johna Caffeyho a vo väčšine prípadov sa objavuje u detí do dvoch rokov. Pod termín SBS sa zaraďujú zranenia spôsobujúce poranenia mozgu, ktoré nemožno pripísať pádu, nehode ani iným mechanizmom. Rodičia často konajú v hneve, nechcú svojmu dieťaťu ublížiť a predsa počet SBS neustále narastá, preto za žiadnych okolností nerobte s dieťatkom prudké pohyby!


Zdroj: E.Antier, Agresivita dětí, Portál 2004

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: