Pomoc, moje dieťa je v sekte!

PhDr. Gabriela Čásarová | 6. Feb 2014
Pomoc, moje dieťa je v sekte!

Vstup do sekty je podmienený absolvovaním určitých obradov, ktoré sú charakteristické pre každú jednotlivú sektu. Obvykle sú významnou súčasťou manipulačných techník, zbavujúcich dieťa jeho osobnostnej identity a emočných väzieb na jeho pôvodné rodinné zázemie. Sektárska manipulácia je v podstate založená na vymývaní mozgov - brainwashingu.

Sekty sa stali bežným javom súčasnosti a neobchádzajú ani deti. Deti môžu podľahnúť napríklad Satanizmu, okultným sektám či hnutiu Haré Krišna a pod. Aké sú príznaky príslušnosti k sekte a čo môžete ako rodič urobiť, aby ste svoje dieťa ochránili?

      Niektoré znaky príslušnosti k sekte:

 • Bezvýhradná závislosť na vodcovi alebo prorokovi
 • Zákaz kritiky a pochybnosti o učení sekty, členovia sekty sú pozbavovaní svojprávnosti
 • Súkromný život príslušníkov je naprogramovaný
 • Od každého člena sa požaduje, aby sa podvolil každému príkazu

Vstup do sekty je podmienený absolvovaním určitých obradov, ktoré sú charakteristické pre každú jednotlivú sektu. Obvykle sú významnou súčasťou manipulačných techník, zbavujúcich dieťa jeho osobnostnej identity a emočných väzieb na jeho pôvodné rodinné zázemie. Sektárska manipulácia je v podstate založená na vymývaní mozgov - brainwashingu.

Čo robiť, ak pozorujeme výrazné zmeny v správaní dieťaťa v rukách sekty:

 • Vyhľadajte si všetky dostupné info o spoločenstve- zistite si názov, meno vodcu, kontakty, letáky, ktorými sa snažia získavať nových členov, ich vlastnú literatúru, ale aj internetové stránky, knihy
 • Navštívte odborníka- dohodnúť si konzultáciu v poradni, ktorá sa touto problematikou zaoberá a zobrať so sebou všetky získané informácie, pomôžu nám rozlíšiť o aký typ spoločenstva sa jedná, poradia ako prekonať strach z ohrozenia dieťaťa a nasmerujú na konštruktívne riešenia
 • Rozprávajte sa s dieťaťom- snažte sa zistiť, čo ho zaujalo na spoločenstve, ale neútočte, nepoužívajte slová ako sekta, vymývanie mozgu a nedajte sa vtiahnuť do agresívneho postoja a hádky, ale to neznamená, že nemáte vyjadriť svoj  názor na toto spoločenstvo a svoje obavy- urobiť to však v kľude a bez odsudzovania dieťaťa
 • Nájdite nejakú inú osobu, ktorej dieťa dôveruje- najmä pokiaľ sa dieťa odmieta rozprávať alebo je to zraňujúce a nie sme schopní o tom debatovať. Mala by to byť osoba, ktorá je pre neho prirodzenou autoritou, tento človek mu môže povedať svoj názor na spoločenstvo a byť dočasne, kým sa situácia upokojí prostredníkom medzi vami
 • Pokiaľ dieťa odíde z rodiny do komunity, pozívajte ho na návštevu- plánujte ju na viac dní, aby sme s ním mohli stráviť čas v pokoji, pretože v skupine je vystavené napätiu a vyčerpaniu. Nenúťte ho do aktivít, ktoré skupina odmieta a nebráňte mu v návrate do komunity, aby sme nestratili u neho dôveru- Zamerajte sa na pekné rodinné spomienky- fotky, video, dovolenky
 • Nepodporujte ho peniazmi- všetky financie väčšinou končia v sekte, preto je lepšie venovať dieťaťu osobné darčeky, fotky, lístky na vlak domov....
 • Zistite si, či má dieťa v poriadku zdravotné poistenie- pokiaľ žije v komunite, odíde zo školy alebo do zahraničia, zvyčajne túto povinnosť zanedbáva- ako rodič by ste mali dať poistenie do poriadku a uhrádzať pre prípad, že sa dieťa vráti domov
 • Ochráňte vklady, účty, sporenie- ak sa dieťaťu otvorili peniaze na jeho meno, je pravdepodobné, že keď dospeje, bude môcť disponovať s týmito financiami, preto je lepšie ochrániť ich ešte pred dospelosťou, aby nemohli byť zneužité, kým je v sekte

Kde hľadať informácie a pomoc?

 1. Integra-Centrumprevencie v oblasti siekt
 2. Centrum pre štúdium siekt
 3. Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
 4. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: