Podľahne moje dieťa drogám?

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD. | 8. Feb 2014
Podľahne moje dieťa drogám?

Nočnou morou azda každého rodiča je predstava, že jeho dieťa môže podľahnúť drogovej závislosti. Predstavte si takúto situáciu: Vaše dieťa je obklopené skupinou rovesníkov, ktorí  mu núkajú drogu. To, či ju zoberie, závisí od viacerých faktorov, ktoré nesmerujú automaticky k vzniku drogovej závislosti, ale jej vznik uľahčujú.

Nočnou morou azda každého rodiča je predstava, že jeho dieťa môže podľahnúť drogovej závislosti. Predstavte si takúto situáciu: Vaše dieťa je obklopené skupinou rovesníkov, ktorí  mu núkajú drogu. To, či ju zoberie, závisí od viacerých faktorov, ktoré nesmerujú automaticky k vzniku drogovej závislosti, ale jej vznik uľahčujú. Tu sú niektoré z nich:

Situácia: Ak je to pre dieťa ohrozujúca situácia, s ktorou  nemá predchádzajúce skúsenosti, zvyšuje sa pravdepodobnosť toho, že dieťa  zoberie drogu.

Čas: Rolu  tu hrá i časový faktor- ak dieťa nemá dostatok času na riešenie ohrozujúcej situácie, často sa nerozhoduje správne

Čas a situáciu ako rodič neovplyvníte, ale ak pracujete na správnych postojoch dieťaťa voči droge, tzn. dieťa má stotožnený postoj- NIE, tak tieto faktory nebudú také dôležité

Miesto: Užívanie drog podporujú miesta, kde je obmedzená alebo vylúčená prítomnosť dospelých, ktorí by mohli dieťa odhaliť a brániť mu v jeho vykonaní.

Medzi chránené miesta patria nielen parky a opustené budovy, ale aj detské izby detí, do ktorých nevstúpi dospelý po celé dni!

Pocity: Branie drog je často spojené s pocitom vzrušenia. Niekedy je zdrojom vzrušenia samotné užívanie drog, inokedy skôr skutočnosť, že toto správanie predstavuje porušenie noriem a vyjadruje rebéliu voči dospelým. 

U dieťaťa treba naučiť tento pocit vzrušenia alebo dobrodružstva získavať  pestovaním športov a pod.

Dieťa môže zobrať drogu pre pocit ohrozenia. Na začiatku obranného aktu je situácia alebo udalosť, ktorú dieťa vníma ako vlastné ohrozenie. Môže to byť fyzická alebo sociálna hrozba. V ľudskej spoločnosti pritom prevažujú pocity sociálneho ohrozenia- obavy zo straty postavenia v skupine rovesníkov, narušenia vzťahov s kamarátmi, ktorí berú drogy- a nasledujúci pokles sebahodnotenia. Dieťa je orientované na okamžité zvládanie bezprostredného ohrozenia a vyberá si činy, ktoré sa mu javia ako rýchle, účinné, jednoduché, pričom neberie do úvahy dlhodobé následky.

Je dôležité, aby ste ako rodič mali prehľad, s kým sa dieťa kamaráti a ako spolu trávia voľný čas. Kamaráti môžu užívanie drog tolerovať, schvaľovať, podporovať, vyžadovať a odmeňovať. Takisto môžu vytvárať podmienky pre branie drog

Osobnostné vlastnosti dieťaťa: rysy, neistoty a nízke sebavedomie spôsobujú, že dieťa vníma situáciu ako ohrozujúcu. Nižšia inteligencia a emočná nestabilita podporujú skratové a impulzívne reakcie. Znalosti, schopnosti a skúsenosti dieťaťa ovplyvňujú proces rozhodnutia sa pre drogu alebo proti nej.

Hardware- predmety, ktoré treba mať k dispozícií: v tomto prípade drogy- ktoré sú dostupné len určitým osobám či skupinám alebo k ich získaniu musí dieťa vyvinúť určité úsilie.

Pozor, alkohol je tiež droga a je dostupný takmer v každej domácnosti. V prípade alkoholovej závislosti je vplyv rodiny dôležitejší ako vplyv kamarátov.

   Vráťme sa k situácií na začiatku: Vášmu dieťaťu ponúknu drogu a vy sa bojíte, ako zareaguje. Takmer s istotou môžeme povedať, že v danej situácií nebudete, aby ste mu poradili. Ale môžete tu byť  pri ňom aby ste u neho rozvíjali nasledovné schopnosti:

  • Byť schopný odolať nátlaku skupiny - trénujte schopnosť povedať NIE, nie je to až také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá
  • Byť schopný správne sa rozhodnúť- na základe informácií, treba hovoriť s dieťaťom hlavne o následkoch užívania, zastrašovanie nie je účinné
  • Byť schopný poznať hodnotu seba samého- pozitívne ohodnocujte svoje dieťa, pochváľte ho, ak sa mu niečo skutočne podarí, nepodporujte ho v obviňovaní seba samého
  • Byť schopný odriecť sa, vedieť sa niečoho vzdať- povedzte si, že každú sobotu sa vzdáte niečoho, čo máte radi, napr. TV, alebo dáte veci, ktoré nepoužívate na charitu a pod.
  • Byť schopný riešiť konflikty bez toho, aby sme sa utiekali ku konzumácií legálnych či nelegálnych drog- niekedy je za konzumáciou drog dlhodobejší vzťahový problém -investujte čas do budovania dobrých rodinných vzťahov bez zbytočných konfliktov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: