Anonymné odloženie dieťaťa

Anonymné odloženie dieťaťa
15.11.2016 v kategórii Bábätko, autor JUDr. Eva Pistovičová, foto: istockphoto.com

Je na Slovensku možné anonymné odloženie dieťaťa po pôrode?

Vaša otázka:
Porodila som dieťa a chcem ho odložiť niekam tak, aby sa o tom nikto nedozvedel, a aby sa mu pritom nič nestalo. Je taká možnosť?

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v ust. § 11 ods. 11 uvádza, že ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť. Tieto verejne prístupné inkubátory sa označujú pojmom aj ako „hniezda záchrany“.

Prečítajte si: Utajené tehotenstvo a utajený pôrod

Je odloženie dieťaťa trestný čin?

Odloženie dieťaťa inde, ako v týchto verejne prístupných inkubátoroch, je trestné. Je to trestné aj vtedy, ak sa dieťa odloží na mieste, kde sa predpokladá, že by mohlo dostať pomoc, napríklad v hypermarkete, na stanici, alebo pred vchodom do kostola. Žena by spáchala v zmysle § 205 Trestného zákona trestný čin odloženia dieťaťa a hrozil by jej trest odňatia slobody na dva až šesť rokov.

Treba však uviesť, že anonymné odloženie dieťaťa do verejne prístupných inkubátorov nie je tým najvhodnejším, ale iba krajným riešením pre matky v zúfalej situácii, ktoré sa chcú „zbaviť“ nechceného dieťaťa. Zastávame názor, že anonymné odloženie dieťaťa je lepším riešením ako umelé prerušenie tehotenstva.

Odložené dieťa na takomto mieste dostane okamžitú pomoc a lekársku starostlivosť. Zároveň sa dieťa stáva právne voľné a je určené na adopciu. Je teda veľká šanca, že sa časom dostane do normálnej, funkčnej rodiny.

Kde možno nájsť informácie a verejne prístupné inkubátory na odloženie dieťaťa?

Telefonická nonstop linka Hniezda záchrany je 00421 905 888 234

Banská Bystrica 

FNsP F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1

Bratislava

Detská fakultná nemocnica, Limbová 1, Kramáre
Fakultná nemocnica s poliklinikou, Bratislava – Petržalka, Antolská 11

Čadca

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311

Dolný Kubín

Nemocnica s poliklinikou Ladislava Nadáši-Jégého, Nemocničná ul. 1944/10

Dunajská Streda

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., Veľkoblahovská 23

Košice

Fakultná nemocnica L. Pasteura, Rastislavova 43

Nitra 

Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6 

Nové Zámky

Nemocnica s poliklinikou, Slovenská 11 

Prešov

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Hollého 14

Rimavská Sobota

Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota, Šrobárova 1

Rožňava

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory, Špitálska ulica č. 1. 

Ružomberok 

Ústredná vojenská nemocnica, Považská 2

Skalica

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s., Koreszkova 7

Spišská Nová Ves

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, Jánskeho 1

Svidník

Nemocnica arm. generála L. Svobodu, n.o., MUDr. Pribulu 412/4

Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28 

Trnava

Fakultná nemocnica, A. Žarnova 11 

Vranov nad Topľou

Vranovská nemocnica, n.o., M.R. Štefánika 187/177B

Žilina

Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 43