Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 12. mesiaci života?

rozvoj aktivity hry tipy na vyvoj v 12. mesiaci bábätka
11.12.2016 v kategórii Bábätko, autor PhDr. Andrea Baranovská, foto: istockphoto.com

Ako sa hrať s bábätkom v 12. mesiaci a ako pri tom rozvíjať jeho schopnosti? Ponúkame vám tipy na hry a činnosti s ročným dieťatkom.

Cvičenia na rozvíjanie motoriky 12-mesačných  detí

Ešte predtým, ako si pozriete naše tipy na aktivitu a hry s dvanásťmesačným bábätkom, pozrite sa aj na jeho vývin v 12. mesiaci.

Prvé kroky a zdokonaľovanie chôdze

Dôležité: Prvý krok sa objavuje u niektorých detí v 9. -10. mesiaci. Ak sa objaví až neskôr, začiatkom 2. roka -napr. v 15. mesiaci, je to ešte stále v norme.

Ak hovoríme o rozvíjaní chôdze, musíme pamätať na to, že keď dieťa začne chodiť po byte, hovoríme tomu, že chodí. Neznamená to však, že vývin chôdze je ukončený. Dieťa sa v chôdzi zdokonaľuje až do dospelosti.

V rannom detstve sa má dieťa naučiť chodiť nielen po rovnej dlážke, ale aj v ťažších podmienkach – napr po tráve, v snehu, z kopca, do kopca, dopredu, dozadu aj bokom, pomaly a rýchlo. Čiže je veľmi dôležité, aby sa dieťa naučilo to čo vie uplatňovať v najrôznejších podmienkach.

Je tiež veľmi dôležité nebáť sa dieťa nechať skúsiť neúspech a bolesť. Aj keď by sme chceli ako rodičia dieťa uchrániť od všetkého negatívneho, práve to mu pomôže a naučí ho to prekonávať prekážky a veriť vo vlastné sily a naučiť sa spoliehať samé na seba.

Príkladom môže byť, keď dieťa začína chodiť - netreba ho úzkostlivo chrániť pred pádom. Je potrebné dávať pozor, aby si vážne neublížilo a nezranilo sa, ale treba to robiť tak, aby si to dieťa neuvedomovalo. Keď spadne, motivovať ho aby samé vstalo a znovu skúsilo a potom ho chváliť a povzbudzovať. 

Prílišná opatrnosť a ochrana bráni dieťaťu rozvíjať sa a v konečnom dôsledku ubližuje dieťaťu.

Ak už dieťa urobilo prvé kroky, pristupujeme k tomu, aby si zvykalo chodiť aj v iných podmienkach ako len po rovnej dlážke. Nechávame dieťa chodiť najskôr po ceste v parku, po chodníku, po dvore, po tráve, v piesku, v snehu, po kamienkoch...

Kopanie do lopty

Loptu položíme na zem a ukážeme dieťaťu ako sa do nej kope. Dieťa sa snaží dostať k lopte a odkopnúť ju. Cvičenie je dobré preto, že sa dieťa učí robiť aj nepravidelné kroky a udržiavať rovnováhu. Neočakávame od dieťaťa, že loptu odkopne, ani to, že sa do nej trafí.

Ťahanie hračiek za sebou alebo tlačenie pred sebou

Tlačenie hračky pred sebou má za úlohu zautomatizovať chôdzu dieťaťa. Tým, že dieťa hračku tlačí, venuje pozornosť jej a nie chôdzi. Tiež to pomáha dieťaťu orientovať sa pri chôdzi, aj keď je jeho pozornosť sústredená viac na niečo iné.

Ťahanie hračky je dôležitý cvik preto, že dieťa tým, že sa otáča dozadu za hračkou, má sťaženú orientáciu. Dieťa je zvyknuté ísť tam, kam sa pozerá – alebo dívať sa tam, kam ide. V tomto prípade sa však pozerá opačným smerom.

Dôležité: spočiatku je potrebné chodiť s dieťaťom a chrániť ho pred úrazom. Neschopnosť odhadnúť vzdialenosť môže spôsobiť to, že steny sú oveľa bližšie a zárubne, či stĺpy sa „vynárajú“ akoby z ničoho nič.

Chôdza po schodoch

Dieťaťu dávame možnosť vystupovať a zostupovať po nižších a širších schodoch. Dieťa zdoláva schody najskôr po štyroch, potom vo vzpriamenej chôdzi s držaním sa za obe ruky, neskôr a drží len jednou rukou až nakoniec to dokáže bez držania. Spočiatku dieťa vystupuje na ďalší schod vždy tou istou nohou a druhú len prisúva. Ľahšie je vystupovanie ako zostupovanie.

Pohybovo nadané deti sa naučia koncom 1. roka vystupovať na schody s oporou oboch rúk, väčšinou však lezú na schody po štyroch.

Rozvíjanie jemnej motoriky v 12. mesiaci života dieťatka

Pokračujeme v cvičeniach ako v minulých mesiacoch - pozrite si 

Okrem toho môžeme pridať napr.

  • Zasúvanie kľúča do kľúčovej dierky,
  • zapichovať tyčinky do otvorov,
  • vhadzovať guličky do fľaše – najskôr so širším hrdlom
  • neskôr s užším – vhadzovanie mincí do pokladničky – tu je dôležité, aby mince boli sterilizované a dieťa vykonávalo túto činnosť pod dozorom.

Dôležité upozornenie: nerobiť niektoré činnosti z obavy, aby dieťa niečo nezhltlo, nerozbilo,  znamená ochudobniť dieťa o mnohé činnosti. Oveľa dôležitejšie je nesústreďovať pozoronosť dieťaťa na činnosti, ktoré nemá robiť.

Príklad – častý je strach rodičov, či starých rodičov, aby dieťa neprehltlo mince, či drobné predmety – tým, že hovoria pozor, aby to nespapal, aby si to nedal do úst a nezadusil sa  alebo niečo podobné, len hovoria dieťaťu, čo má robiť. Dieťa totiž nevníma zápor vo vete – počuje skôr dať do pusy, zjesť...

Ak dieťaťu ukážete, čo je potrebné robiť s ktorým predmetom, učíte ho od začiatku. Ak bude chcieť dieťa dať mince do pusy – predídete tomu skôr upozornením, že to nie je vec na jedenie, nie je to chutné... je to vec, ktorá napr. môže robiť hluk. Preto ak nechcete, aby dieťa niečo robilo, naučte ho, čo má urobiť a nezakazujte! Zákazy sú predsa na to, aby sa porušovali – je to prirodzenosť človeka.

Vkladanie geometrických obrazcov

Necháme dieťa, aby do dosky z dreva alebo z umelej hmoty vkladalo rôzne geometrické tvary, ktoré mu menujeme.

Používanie nástrojov zložitejším spôsobom

Dieťa učíme, ako využiť predmety na to, aby získali niečo iné.

Priťahovanie predmetov pomocou špagáta

Mimo dosah dieťaťa dáme hračku, ktorá je priviazaná na špagát, ktorého koniec je blízko ruky dieťaťa. Dieťa už vie, alebo sa rýchlo naučí, že si hračku môže pritiahnuť. Dáme preto dieťaťu možnosť, aby si takto pritiahlo hračky rôznych veľkostí, farieb, tvarov.

Keď sa dieťa naučí používať špagát, učíme ho využívať predmety, ktoré s tým, čo chce, nie sú spojené. Dočahovanie háčikom, obuvákom, lovenie so sieťkou, vystrkovanie predmetov z trubice pomocou tyčinky, otváranie dverí...

Rozvíjanie reči v 12. mesiaci života bábätka - pasívna slovná zásoba

Výzvy k určitým činnostiam s rôznymi predmetmi

Pre dieťa je ľahšie pochopiť význam slov, ktoré označujú predmety ako činnosti. Preto pozná spočiatku viac slov, ktoré označujú predmety, činnosti. Ak chceme, aby dieťa pochopilo, čo znamená „daj mi...“ môžeme postupovať nasledovne: postavíme pred dieťa známe veci a poprosíme - „daj mi auto“, jednou rukou vedieme ruku dieťaťa k autu a keď ho chytí, vedieme ručičku k svojej dlani a autíčko si jemne vezmeme a dieťa pochválime.

Postupne vyzývame dieťa k rôznym činnostiam s rovnakými predmetmi. Dáme dieťaťu bábiku a povieme mu - „pohlaď bábiku, nakŕm bábiku, daj mi bábiku, polož ju ...“

Neskôr, keď už dieťa zvládne tieto začiatky, môžeme ho viesť k zložitejšej hre – napr. „prines bábiku do postieľky, kde máš perinku? Prikry bábiku. Prines mliečko.“ … Keď dieťa nevie ako má reagovať, názorne mu to ukážeme.

Zároveň platí – pri každodenných činnostiach sa s dieťaťom bavíme, menujeme mu predmety, ktoré vidí a ukážeme mu ich.

Aktívna slovná zásoba

Posielanie odkazov

Ak dieťa už ovláda niektoré slová, pošleme ho s odkazom. Napr. „zavolaj ocka jesť – povedz mu: ta-to ham.“ alebo „daj mamine knihu a povedz pá-či“ .... Osoba, ktorej dieťa odkaz odovzdalo, má samozrejme výzvu splniť, ale tiež má dieťa pochváliť a poďakovať mu.

Rôzne spoločné hry s deťmi a rodičmi

Tieto hry sú potrebné na to, aby sa rozvíjali sociálne vzťahy u detí. Hra ako napr. barany buc.

Hľadanie a chytanie hračky

Sadneme si na zem a hračku si schováme za chrbát. Dieťa stojace pred nami sa ju snaží chytiť. Hračku si prekladáme, dvíhame ... ale necháme dieťa, aby ruku s hračkou skoro chytilo. Nenecháme dieťa sa hnevať alebo plakať.

Hra na schovávačku

Mama sa schová za dvere a zavolá na dieťa. Keď príde a uvidí ju, povie „kuk“. Dieťa veľmi rýchlo pochopí princíp hry a ide sa samé schovať. V tomto období ale nevydrží čakať a hneď sa ozýva.

Naháňačka

Dieťa sa snaží chytiť mamu alebo hračku, ktorú ma mama v ruke. Mama smejúc sa ustupuje pár krokov, ale opäť sa nechá chytiť.

Rada na záver:

Dieťatko je veľmi zvedavé, kreatívne a chce sa dozvedať nové veci. Všetko ho láka a zaujíma. Je na rodičoch, aby tento záujem, snahu a tvorivosť podporovali a rozvíjali.

Mohlo by vás zaujímať aj:
Ako stimulovať vývin novorodenca v 1. mesiaci?
Tipy na hry s dieťatkom v 2. mesiaci života
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 3. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 4. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 5. mesiaci?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 6. mesiaci života
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 7. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 8. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 9. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 10. mesiaci života?
Ako sa hrať a stimulovať aktivitu dieťaťa v 11. mesiaci života?